Uzņemšana 2023/2024.

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā

25. aprīlis, 2023

Uzņemšana uz 7. klasēm 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedāvā divas  klases :

1. 30 vietas 

Pamatizglītības otrā posma ( 7. -9. klase) izglītības programma - iepazīties ar programmu šeit - paredz:

 • proģimnāzijas posmā apgūt padziļināti matemātiku un angļu valodu . 
 • otrā svešvalodas iespējas
           a. Turpināt   krievu valodu .
           b.  Turpināt vācu valodu , ka  vācu DSD 1 (Vācijas programma , eksāmens - papildus stundas)
           c. Uzsākt no jauna franču vai  spāņu valodu ( papildus stundas)   

2. 30 vietas 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) izglītības programma integrēti ar Starptautiskā Bakalaurāta  MYP( vidējā posma programma)  - iepazīties ar programmu šeit 

Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2018./2019. mācību gadā 140 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

2019./2020 m.g. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ieguva Starptautiskā Bakalaurāta kandidātskolas statusu ar tiesībām no 2020.gada 1.septembra piedāvāt 7. klasei papildus izglītības programmu (Middle Years Programme) ar integrētu apguvi, izmantojot CLIL un bilingvālo (latviešu un angļu valodās) macīšanas metodi. Ģimnāzija plāno piedāvāt arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (Diploma programme) vidusskolas posmā.

Starptautiskā Bakalaurāta pamatskolas izglītības programma 'Middle Years Programme" ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība un diploma programma "Diploma programme" ir atzīta pasaulē, kā arī Latvijā, kā vidējās izglītības programma.

Sīkāka informācija par Starptautiskā Bakalaurāta programmām: www.ibo.org


4 soļi līdz  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai

1. Iestājpārbaudījuma rezultāti - ŠEIT
2. Reģistrējies elektroniski  konkursam uz  7. klasi - ŠEIT! 

(Līdz 28.aprīlim)

3. KONKURSA REZULTĀTI – 2.maijā 9:00

Ja esi uzņemto izglītojamo sarakstā:

4. Dokumenti jāiesniedz  klātienē 2023.gada 1. jūnijā no 10:00 – 16:00 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums( ģimnāzijas veidlapa) 
 • liecība (ar direktora/es parakstu , apzīmogota).
 • dokumenti jāiesniedz vienas darba dienas laikā.
 Ja nav iesniegti  pieprasītie dokumenti, pretendents zaudē savu vietu. Rīgas Valsts 3.ģimnāzija

Par izglītojamo uzņemšanu 7. klasēs 2023. gadā


1. Paldies par pieteikšanos konkursam uz 7. klasi.


2. Tie izglītojamie , kas ir uzņemto sarakstā , lūdzu līdz 3. maijam ( ieskaitot) apstipriniet vēlmi mācīties RV3Ģ vai noraidiet to ( nosūtiet rakstisku vēstuli – izglītojamā vārds, uzvārds , kods - direktoram – andris.priekulis@edu.riga.lv ) .

3. Ja parādīsies brīvas vietas ar rezervistiem rindas kārtībā ar 8. maiju direktors elektroniski ( e- pasts) sazināsies .

4. Plānots beigu sarakstu izveidot līdz 12. maijam ( ieskaitot) .

P.S. Tiem izglītojamiem, kas iekļuvuši Starptautiskā Bakalaurāta Vidējā posma uzņemto sarakstā , vai tuvākā rezerve iesakām izmantot konsultāciju par Bakalaurātu 3. maijā 16:00 klātienē


Ja ir vēl jautājumi, rakstiet – andris.priekulis@edu.riga.lv


Cieņā , direktors Andris Priekulis

Punkti kontrole Punkti Piezīme
6-1156 109 Ieteikt uzņemšanai
6-2133 109 Ieteikt uzņemšanai
6-1023 108 Ieteikt uzņemšanai
6-1516 108 Ieteikt uzņemšanai
6-1586 108 Ieteikt uzņemšanai
6-2249 108 Ieteikt uzņemšanai
6-2066 107 Ieteikt uzņemšanai
6-1318 106 Ieteikt uzņemšanai
6-2321 106 Ieteikt uzņemšanai
6-1810 105 Ieteikt uzņemšanai
6-1973 105 Ieteikt uzņemšanai
6-1590 104 Ieteikt uzņemšanai
6-1603 104 Ieteikt uzņemšanai
6-1817 104 Ieteikt uzņemšanai
6-1015 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1095 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1170 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1357 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1557 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1908 103 Ieteikt uzņemšanai
6-2211 103 Ieteikt uzņemšanai
6-1485 102 Ieteikt uzņemšanai
6-1648 102 Ieteikt uzņemšanai
6-1802 102 Ieteikt uzņemšanai
6-1847 102 Ieteikt uzņemšanai
6-1085 101 Ieteikt uzņemšanai
6-1189 101 Ieteikt uzņemšanai
6-1262 101 Ieteikt uzņemšanai
6-1542 101 Ieteikt uzņemšanai
6-2094 101 Ieteikt uzņemšanai
6-2198 101 Ieteikt uzņemšanai
6-1016 100 Ieteikt uzņemšanai
6-1402 100 Ieteikt uzņemšanai
6-1591 100 Ieteikt uzņemšanai
6-1190 99 Rezerve
6-1372 99 Rezerve
6-1526 99 Rezerve
6-2213 99 Rezerve
6-1243 98 Rezerve
6-1307 98 Rezerve
6-1607 98 Rezerve
6-1630 98 Rezerve
6-1699 98 Rezerve
6-1092 97 Rezerve
6-1114 97 Rezerve
6-1171 97 Rezerve
6-1176 97 Rezerve
6-1286 97 Rezerve
6-1654 97 Rezerve
6-2123 97 Rezerve
6-2185 97 Rezerve
6-2301 97 Rezerve
6-1257 96 Rezerve
6-1645 96 Rezerve
6-1833 96 Rezerve
6-1209 95 Rezerve
6-1225 95 Rezerve
6-1360 95 Rezerve
6-1366 95 Rezerve
6-1708 95 Rezerve
6-1770 95 Rezerve
6-1963 95 Rezerve
6-2142 95 Rezerve
6-2174 95 Rezerve
6-1002 94  
6-1074 94  
6-1088 94  
6-1152 94  
6-1214 94  
6-1236 94  
6-1517 94  
6-1658 94  
6-1731 94  
6-1772 94  
6-1118 93  
6-1154 93  
6-1215 93  
6-1222 93  
6-1253 93  
6-1270 93  
6-1312 93  
6-1571 93  
6-1681 93  
6-2078 93  
6-2327 93  
6-1025 92  
6-1044 92  
6-1568 92  
6-1622 92  
6-1918 92  
6-1949 92  
6-2202 92  
6-2216 92  
6-2244 92  
6-2352 92  
6-1033 91  
6-1094 91  
6-1166 91  
6-1184 91  
6-1187 91  
6-1431 91  
6-1613 91  
6-1703 91  
6-1080 90  
6-1191 90  
6-1359 90  
6-1371 90  
6-1436 90  
6-1464 90  
6-1580 90  
6-1628 90  
6-1987 90  
6-2101 90  
6-2189 90  
6-2314 90  
6-1148 89  
6-1315 89  
6-1406 89  
6-1414 89  
6-1531 89  
6-1567 89  
6-1788 89  
6-1799 89  
6-1073 88  
6-1197 88  
6-1259 88  
6-1417 88  
6-1582 88  
6-1848 88  
6-2053 88  
6-1079 87  
6-1211 87  
6-1403 87  
6-2059 87  
6-1081 86  
6-1119 86  
6-1237 86  
6-1251 86  
6-1340 86  
6-1341 86  
6-1449 86  
6-1503 86  
6-1583 86  
6-1631 86  
6-1649 86  
6-1844 86  
6-1012 85  
6-1122 85  
6-1370 85  
6-1410 85  
6-1599 85  
6-1617 85  
6-1662 85  
6-1841 85  
6-2090 85  
6-2256 85  
6-1011 84  
6-1103 84  
6-1423 84  
6-1532 84  
6-1633 84  
6-1738 84  
6-2158 84  
6-2192 84  
6-1343 83  
6-1019 83  
6-1075 83  
6-1278 83  
6-1314 83  
6-1427 83  
6-1440 83  
6-1482 83  
6-1614 83  
6-1660 83  
6-1824 83  
6-2217 83  
6-2274 83  
6-1059 82  
6-1093 82  
6-1145 82  
6-1192 82  
6-1272 82  
6-1279 82  
6-1409 82  
6-1509 82  
6-1514 82  
6-1728 82  
6-2055 82  
6-2200 82  
6-2312 82  
6-1202 81  
6-1404 81  
6-1502 81  
6-1539 81  
6-1570 81  
6-1761 81  
6-2054 81  
6-2082 81  
6-1029 80  
6-1082 80  
6-1292 80  
6-1368 80  
6-1377 80  
6-1513 80  
6-1776 80  
6-1793 80  
6-2228 80  
6-2313 80  
6-2318 80  
6-1412 79  
6-1466 79  
6-1623 79  
6-1636 79  
6-1757 79  
6-1967 79  
6-2061 79  
6-2125 79  
6-2145 79  
6-2269 79  
6-1458 78  
6-1285 77  
6-1520 77  
6-1598 77  
6-1640 77  
6-1768 77  
6-2017 77  
6-2284 77  
6-1058 76  
6-1141 76  
6-1283 76  
6-1394 76  
6-1650 76  
6-1745 76  
6-1838 76  
6-2060 76  
6-2258 76  
6-2281 76  
6-1239 75  
6-1601 75  
6-1659 75  
6-1671 75  
6-1850 75  
6-2262 75  
6-1048 74  
6-1248 74  
6-1378 74  
6-1437 74  
6-1457 74  
6-1765 74  
6-1920 74  
6-2233 74  
6-2362 74  
6-1018 73  
6-1071 73  
6-1134 73  
6-1172 73  
6-1229 73  
6-1477 73  
6-1562 73  
6-2190 73  
6-2204 73  
6-2328 73  
6-1105 72  
6-1201 72  
6-1240 72  
6-1310 72  
6-1430 72  
6-1512 72  
6-2230 72  
6-2255 72  
6-1070 71  
6-1313 71  
6-1397 71  
6-1400 71  
6-1828 71  
6-2183 71  
6-2297 71  
6-1163 70  
6-1358 70  
6-1546 70  
6-1555 70  
6-2172 70  
6-2263 70  
6-1020 69  
6-1120 69  
6-1337 69  
6-1364 69  
6-1646 69  
6-1928 69  
6-1026 68  
6-1304 68  
6-1356 68  
6-2007 68  
6-1031 67  
6-1621 67  
6-1748 67  
6-2308 67  
6-2354 67  
6-1127 66  
6-1560 66  
6-1786 66  
6-2220 66  
6-2315 66  
6-1277 65  
6-1373 65  
6-1379 65  
6-1418 65  
6-1444 65  
6-1460 65  
6-1696 65  
6-1852 65  
6-1975 65  
6-2280 65  
6-1411 64  
6-1584 64  
6-1679 64  
6-1784 64  
6-1845 64  
6-1992 64  
6-2121 64  
6-1014 63  
6-1142 63  
6-1524 63  
6-1115 62  
6-1133 62  
6-1547 62  
6-1634 62  
6-2296 62  
6-1335 61  
6-1545 61  
6-1734 61  
6-1888 61  
6-2079 61  
6-2112 61  
6-1564 60  
6-1773 60  
6-1834 60  
6-1612 59  
6-1749 59  
6-2166 59  
6-1126 58  
6-1508 58  
6-2208 58  
6-1530 57  
6-1641 57  
6-1642 57  
6-1804 57  
6-2288 57  
6-1246 56  
6-1720 56  
6-2357 56  
6-1260 55  
6-1518 55  
6-1538 55  
6-1778 55  
6-1319 54  
6-1593 54  
6-1596 54  
6-1435 53  
6-1611 53  
6-1783 53  
6-1001 52  
6-1153 52  
6-1550 51  
6-1608 51  
6-2289 51  
6-2210 50  
6-1605 49  
6-2043 49  
6-2257 49  
6-1939 48  
6-2176 48  
6-1789 47  
6-1495 46  
6-1751 46  
6-2293 44  
6-1132 43  
6-1442 43  
6-1889 43  
6-2225 43  
6-1289 42  
6-1408 39  
6-1664 38  
6-1346 37  
6-1594 37  
6-1651 37  
6-1098 36  
6-1790 36  
6-1832 34  
6-1579 32  
6-2239 29  
6-1619 26  
Punkti kontrole Punkti Piezīmes
6-1185 112 Ieteikts uzņemt
6-1072 110 Ieteikts uzņemt
6-1107 110 Ieteikts uzņemt
6-1232 109 Ieteikts uzņemt
6-1666 109 Ieteikts uzņemt
6-1698 109 Ieteikts uzņemt
6-1899 109 Ieteikts uzņemt
6-1393 108 Ieteikts uzņemt
6-1116 106 Ieteikts uzņemt
6-1275 105 Ieteikts uzņemt
6-1510 105 Ieteikts uzņemt
6-1086 104 Ieteikts uzņemt
6-1528 104 Ieteikts uzņemt
6-1077 103 Ieteikts uzņemt
6-1357 103 Ieteikts uzņemt
6-1034 102 Ieteikts uzņemt
6-1060 102 Ieteikts uzņemt
6-1226 102 Ieteikts uzņemt
6-1523 102 Ieteikts uzņemt
6-1648 102 Ieteikts uzņemt
6-2188 102 Ieteikts uzņemt
6-1013 101 Ieteikts uzņemt
6-1677 101 Ieteikts uzņemt
6-2144 101 Ieteikts uzņemt
6-2198 101 Ieteikts uzņemt
6-1972 100 Ieteikts uzņemt
6-1146 99 Rezerve
6-1249 99 Rezerve
6-1704 99 Rezerve
6-1835 99 Rezerve
6-1218 98 Rezerve
6-1227 98 Rezerve
6-1401 98 Rezerve
6-1548 98 Rezerve
6-1672 98 Rezerve
6-1175 97 Rezerve
6-1130 96 Rezerve
6-1455 96 Rezerve
6-2140 96 Rezerve
6-2271 96 Rezerve
6-1256 95 Rezerve
6-1360 95 Rezerve
6-1643 95 Rezerve
6-1814 95 Rezerve
6-2142 95
6-1088 94
6-1117 93
6-1253 93
6-1312 93
6-1571 93
6-1740 93
6-1771 93
6-2327 93
6-2361 93
6-1549 92
6-2114 92
6-2209 92
6-2216 92
6-1166 91
6-1186 91
6-1613 91
6-1669 91
6-1144 90
6-1371 90
6-1668 90
6-1971 90
6-1987 90
6-1148 89
6-1155 89
6-1406 89
6-1531 89
6-1792 89
6-1816 89
6-1919 89
6-1541 88
6-1858 88
6-2282 88
6-2344 88
6-1353 87
6-1211 87
6-1775 87
6-1921 87
6-1242 86
6-1399 86
6-1649 86
6-1830 86
6-1986 86
6-1169 85
6-1370 85
6-2039 85
6-2090 85
6-1365 84
6-1527 84
6-1665 84
6-2076 84
6-2102 84
6-1626 83
6-1004 83
6-1075 83
6-1255 83
6-1407 83
6-1427 83
6-1540 83
6-1824 83
6-1733 82
6-2287 82
6-1021 81
6-1551 81
6-1639 81
6-1974 81
6-2056 81
6-2231 81
6-1777 80
6-1456 80
6-1951 80
6-1008 79
6-1203 79
6-1219 79
6-1228 79
6-1425 79
6-1429 79
6-1461 79
6-1556 79
6-1576 79
6-2045 79
6-2267 79
6-1322 78
6-1350 78
6-1559 78
6-2124 78
6-1285 77
6-1426 77
6-1747 77
6-2160 77
6-2303 77
6-1182 76
6-1271 76
6-1331 76
6-1465 76
6-1529 76
6-1618 76
6-1803 76
6-1854 76
6-2243 76
6-2245 76
6-1230 75
6-1239 75
6-1254 75
6-1303 75
6-1316 75
6-1383 75
6-1635 75
6-1637 75
6-1850 75
6-2159 75
6-2197 75
6-1334 74
6-2362 74
6-1221 73
6-1445 73
6-1484 73
6-1655 73
6-1942 73
6-2136 73
6-2204 73
6-1131 72
6-1201 72
6-1323 72
6-1375 72
6-1493 72
6-1504 72
6-1552 72
6-1638 72
6-1722 72
6-2221 72
6-2356 72
6-1053 71
6-1213 71
6-2139 71
6-2277 71
6-2297 71
6-1258 70
6-1505 70
6-1600 70
6-1348 69
6-1447 69
6-1572 69
6-1266 68
6-1269 68
6-1304 68
6-1491 68
6-1581 68
6-1682 68
6-1753 68
6-2182 68
6-1031 67
6-1265 66
6-1781 66
6-1829 66
6-1087 65
6-1496 65
6-1565 65
6-1798 65
6-2280 65
6-1396 64
6-1405 64
6-1506 64
6-1845 64
6-1992 64
6-2167 64
6-1069 63
6-1235 63
6-1421 63
6-1497 63
6-2163 63
6-1097 62
6-1632 62
6-1766 62
6-1212 61
6-1047 61
6-1188 61
6-1840 61
6-2206 61
6-1573 60
6-1317 59
6-2089 59
6-1126 58
6-1657 58
6-1661 58
6-1200 57
6-1428 57
6-1826 57
6-2130 57
6-2152 56
6-2178 56
6-2224 56
6-2270 56
6-1486 55
6-1220 54
6-1280 54
6-1718 54
6-2168 54
6-2358 54
6-1089 53
6-1553 53
6-2074 52
6-1392 51
6-1537 51
6-1550 51
6-2330 51
6-1424 49
6-2043 49
6-1432 48
6-1569 48
6-2325 47
6-1589 46
6-2278 46
6-1150 45
6-1376 45
6-1644 45
6-1729 45
6-1309 43
6-1670 43
6-1595 42
6-1769 42
6-1884 42
6-2250 42
6-1592 35
6-1454 32
6-1478 32
6-2108 32
6-1821 27
6-1680 18
6-2021 18

Uzņemšana uz 10. klasēm 

Vispārējas vidējas izglītības programma ( kods 31016011)  un Vidējās izglītības programma integrēti ar Starptautiskā Bakalaurāta MYP (vidējā posma programma) un 11.-12.klasē DP (Diploma programma)*

 paredz sagatavošanos studijām šādos virzienos:. 

 • A modulis(30 vietas)  – inženierzinības , IKT
 • C modulis (60 vietas) – bizness, ekonomika, jurisprudence 
 • E modulis (60 vietas) -medicīna, farmācija, vides zinātnes 
 • G modulis – arhitektūra, dizains, H modulis – diplomātija, politoloģija  (30 vietas)
 • SB modulis  (uz brīvajām vietām jau esošajā klasē – max. 12 vietas)

Otrās svešvalodas iespējas:

 • Turpināt krievu valodu (pieejams tikai A, C, E, G un H moduļos)
 • Turpināt vācu valodu, kā Vācu DSD1 (Vācijas programma, papildus stundas, eksāmens)
 • Uzsākt no jauna franču valodu (papildus stundas)
 • Uzsākt no jauna spāņu valodu (papildus stundas)
* Vairāk informācijas par SB moduli un Starptautiskā Bakalaurāta programmu atrodama pie Mācību programmām.

4 soļi līdz  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai

1. Iestājpārbaudījuma rezultāti - ŠEIT! 
2. Reģistrējies elektroniski  konkursam uz  10. klasi 

(Līdz 20.maijam 17:00)
Reģistrācijā var izvēlēties 2 moduļus (1. un 2. prioritāti).

3. KONKURSA REZULTĀTI – 24.maijā 9:00

Ja esi uzņemto izglītojamo sarakstā:

4.  Līdz 26.maijam 23:59:59 apliecinājums e-pastā, ka mācīsies RV3Ģ un dokumentus iesniegsi  klātienē 2023.gada 22. jūnijā no 10:00 līz 16:00
VAI atsauc savu vietu.
(e-pastā jānorāda vārds, uzvārds, darba kods). E-pastu jāsūta uz andris.priekulis@edu.riga.lv .

Ja esi rezervē:

Ja parādīsies brīvas vietas, ar rezervistiem rindas kārtībā no 29.maija elektroniski (e-pastā) sazināsies direktors.

Plānots beigu sarakstu izveidot līdz 2. jūnijam 


Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (ģimnāzijas veidlapa - tiks nosūtīta uz e-pastu) 
 • liecības kopija (ar direktora/es parakstu , apzīmogota) uzrādot orģinālu.
 • u27 medicinās karte
 • dokumenti jāiesniedz vienas darba dienas laikā.
 Ja nav iesniegti  pieprasītie dokumenti, pretendents zaudē savu vietu. 


Ja ir vēl jautājumi, rakstiet – andris.priekulis@edu.riga.lv

Cieņā , direktors Andris Priekulis


Konkursa rezultāti uz 2023. gada  10. klasēm 

Kopējais pretendentu skaits  2001 pretendents 

 • Saraksti sastādīti iegūto punktu secībā. 
 • 2 dienu laikā jāapstiprina sava mācību vieta vai tā jānoraida .
 • 29.05.-31.05. – precizēsim sarakstus ( izslēgsim tos, kas noraidīja savu vietu).
 • Plānoju 2. jūnijā izsūtīt uz e- pastiem  vēstuli , iesnieguma formu . SB līgumus .


Direktors     Andris  Priekulis 

andris.priekulis@edu.riga.lv 

A virziens(inženierzinātne, IKT tehnoloģijas) 

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 126 punkta līdz 89 punktiem (ieskaitot) 
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


Nr.

Kods

Piezīme

1.

9-1469

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-3456

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-1318

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4.

9-2675

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5.

9-1241

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6.

9-1827

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7.

9-3342

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8.

9-1568

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9.

9-2230

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10.

9-2279

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11..

9-1007

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12.

9-3139

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

13.

9-1803

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

14.

9-1116

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

15.

9-1712

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

16.

9-1842

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

17.

9-1468

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

18.

9-2536

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

19.

9-2601

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

20.

9-2228

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

21.

9-3325

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

22.

9-1376

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

23.

9-1716

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

24.

9-1749

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

25.

9-3264

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

26.

9-1527

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

27.

9-1625

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

28.

9-2680

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

29.

9-2843

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

30.

9-1002

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

31.

9-1308

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

32.

9-1840

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

33.

9-1992

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

34.

9-1331

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

35.

9-3008

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

36.

9-1196

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

37.

9-1691

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

38.

9-2498

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

39.

9-1161

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

40.

9-1237

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

41.

9-1628

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

42.

9-1088

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

43.

9-1750

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

44.

9-2046

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

45.

9-3119

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

46.

9-1266

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

47.

9-1269

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

48.

9-1975

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

49.

9-1635

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

50.

9-1734

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

51.

9-2142

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

52.

9-3263

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

53.

9-1169

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

54.

9-1377

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

55.

9-3224

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

56.

9-1133

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

57.

9-1534

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

58.

9-2094

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

59.

9-2583

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

60.

9-1006

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

61.

9-1378

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

62.

9-1685

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

63.

9-1726

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

64.

9-2695

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi  latviešu valodā un matemātikā ne < par 5 ballēm, angļu valodā ne< par 6 ballēm.
Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 % .

 

9-1257

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1457

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2120

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1329

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1535

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1863

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3166

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3376

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1064

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1255

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1310

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1357

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2689

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1715

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1820

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2957

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3437

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1578

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3217

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1822

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1248

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1511

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1796

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2639

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1651

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1743

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2268

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3244

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3321

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1636

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2123

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2211

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2750

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3150

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3229

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1077

Rezerve  -  piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1835

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2566

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1208

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2287

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3329

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1013

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1179

Rezerve  - piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1181

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1773

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3371

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1332

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1071

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2406

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2542

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

C virziens ( bizness, jurisprudence)

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 121 punkta līdz 72 punktiem( ieskaitot)  
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


1.

9-1285

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-1805

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-2309

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4.

9-2259

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5.

9-1297

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6.

9-3157

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7

9-1630

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8

9-1022

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9

9-1416

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10

9-1274

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11

9-1915

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12

9-1859

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

13

9-2677

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

14

9-1791

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

15

9-2058

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

16

9-3394

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

17

9-1164

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

18

9-1721

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

19

9-1722

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

20

9-1457

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

21

9-2120

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

22

9-1126

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

23

9-1831

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

24

9-2045

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

25

9-1329

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

26

9-1535

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

27

9-3166

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

28

9-1868

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

29

9-2208

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

30

9-1064

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

31

9-1310

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

32

9-1085

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

33

9-3136

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

34

9-2689

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

35

9-1326

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

36

9-1820

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

37

9-1213

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

38

9-1629

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

39

9-1923

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

40

9-3089

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

41

9-3437

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

42

9-2532

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

43

9-3217

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

44

9-1839

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

45

9-1366

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

46

9-2299

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

47

9-1796

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

48

9-2639

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

49

9-1411

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

50

9-1962

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

51

9-2144

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

52

9-2531

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

53

9-1838

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

54

9-3321

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

55

9-2391

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

56

9-3254

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

57

9-2750

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

58

9-3150

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

59

9-2627

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

60

9-1077

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

61

9-1127

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

62

9-2735

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

63

9-3298

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

64

9-3427

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

65

9-1835

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

66

9-2566

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

67

9-2328

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

68

9-3140

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

69

9-1208

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

70

9-2287

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

71

9-3329

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

72

9-1067

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

73

9-1430

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

74

9-2307

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

75

9-3049

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

76

9-3293

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

77

9-1013

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

78

9-1181

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

79

9-1773

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

80

9-3371

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

81

9-3401

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

82

9-1380

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

83

9-2110

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

84

9-3176

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

85

9-1332

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

86

9-2210

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

87

9-3220

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

88

9-1998

SB 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

89

9-2406

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi  latviešu valodā un matemātikā ne < par 5 ballēm, angļu val. ne< par 6 ballēm. Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 % .

 

9-2373

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1409

 

Rezerve

 

9-2368

 

Rezerve

 

9-2894

 

Rezerve

 

9-3133

 

Rezerve

Rezerve

 

9-3261

 

 

9-2310

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-3369

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1264

 

Rezerve

 

9-2217

 

Rezerve

 

9-1622

 

Rezerve

 

9-1688

 

Rezerve

 

9-1811

 

Rezerve

 

9-2494

 

Rezerve

 

9-3322

 

Rezerve

 

9-1731

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-2387

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-2444

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-2641

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1114

 

Rezerve

 

9-1158

 

Rezerve

 

9-3080

 

Rezerve

 

9-1398

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1473

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1543

 

Rezerve

 

9-1829

 

Rezerve

 

9-1927

 

Rezerve

 

9-1299

A  2. prioritāte

Rezerve

 

9-1336

SB 2. prioritāte

Rezerve

 

9-2301

 

Rezerve

 

9-3132

 

Rezerve

 

9-1265

 

Rezerve

 

9-2458

 

Rezerve

 

9-3420

 

Rezerve

E modulis ( medicīna , farmācija, bioloģija. ķīmija) 

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 121 punkta līdz  67 punktiem( ieskaitot)  
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


1.

9-1588

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-1068

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-1914

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4

9-1821

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5

9-1583

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6

9-2001

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7

9-1745

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8

9-2760

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9

9-1482

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10

9-1110

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11.

9-1719

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12.

9-1312

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

13.

9-3182

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

14.

9-1581

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

15.

9-1437

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

16.

9-1580

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

17.

9-3407

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

18.

9-2131

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

19.

9-2890

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

20.

9-3212

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

21.

9-3442

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

22.

9-1718

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

23.

9-1819

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

24.

9-1029

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

25.

9-2341

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

26.

9-2363

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

27.

9-1715

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

28.

9-2957

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

29.

9-1240

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

30.

9-1046

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

31.

9-1698

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

32.

9-1982

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

33.

9-1460

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

34.

9-3352

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

35.

9-1103

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

36.

9-1146

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

37.

9-1976

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

38.

9-2409

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

39.

9-2477

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

40.

9-1741

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

41.

9-2480

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

42.

9-1511

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

43.

9-1228

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

44.

9-2055

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

45.

9-2234

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

46.

9-2416

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

47.

9-3201

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

48.

9-2268

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

49.

9-3244

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

50.

9-3151

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

51.

9-1284

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

52.

9-2947

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

53.

9-3098

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

54.

9-1985

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

55.

9-2755

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

56.

9-2840

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

57.

9-1038

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

58.

9-1465

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

59.

9-2719

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

60.

9-3079

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

61.

9-1397

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

62.

9-2011

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

63.

9-2213

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

64.

9-3019

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

65.

9-3314

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

66.

9-2156

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

67.

9-3369

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

68.

9-2205

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

69.

9-3327

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

70.

9-1236

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

71.

9-2302

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

72.

9-1139

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

73.

9-1622

C 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

74.

9-3322

C 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

75.

9-1267

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

76.

9-1544

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

77.

9-2400

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

78.

9-3015

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi  latviešu valodā un
matemātikā ne < par 5 ballēm, angļu valodā ne< par 6 ballēm.
Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 % .

 

 

9-2219

 

Rezerve

 

9-2851

 

Rezerve

 

9-1104

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1322

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2184

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2188

 

Rezerve

 

9-2124

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2685

SB  2.prioritāte

Rezerve

 

9-2187

 

Rezerve

 

9-1442

 

Rezerve

 

9-1881

 

Rezerve

 

9-2165

 

Rezerve

 

9-2685

 

Rezerve

 

9-2526

SB 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1442

 

Rezerve

 

9-2731

 

Rezerve

 

9-1554

H 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2239

A 2.prioritāte

Rezerve 

 

9-3121

SB 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2653

 

Rezerve

 

9-1086

SB 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1792

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2186

 

Rezerve

 

9-2782

 

Rezerve

 

9-1268

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1325

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1501

SB 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1824

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1730

 

Rezerve

 

9-2931

 

Rezerve

 

9-3390

 

Rezerve

 

9-2091

A 2.prioritāte

Rezerve

G modulis ( arhitektūra, dizains ) 

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 110 punkta līdz  72 punktiem( ieskaitot)  
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


1.

9-2087

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-2649

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-2250

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4.

9-1120

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5.

9-1818

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6.

9-1257

A 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7.

9-2525

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8.

9-1578

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9.

9-1166

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10.

9-1757

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11.

9-1743

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12.

9-2123

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

13.

9-3328

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

14.

9-1823

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

15.

9-1179

A 2.prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

16.

9-1440

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

17.

9-2201

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

18.

9-1771

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

19.

9-1071

A 2 prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi latviešu valodā
un matemātikā ne < par 5 ballēm, angļu valodā ne < par 6 ballēm.
 Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 % .

 

9-2258

 

Rezerve

 

9-1409

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-2368

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-3261

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1856

 

Rezerve

 

9-2217

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1893

 

Rezerve

 

9-1406

 

Rezerve

 

9-2684

 

Rezerve

 

9-3368

 

Rezerve

 

9-1856

 

Rezerve

H modulis ( diplomātija, politoloģija ) 

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 114 punkta līdz  72 punktiem( ieskaitot)  
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


1.

9-1589

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-1832

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-1415

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4.

9-2759

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5.

9-1576

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6.

9-3383

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7.

9-2148

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8.

9-3438

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9.

9-3249

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10.

9-1423

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11.

9-1254

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12.

9-1372

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

13.

9-3153

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

14.

9-2678

SB 2. prioritāte

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

15.

9-3025

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

16.

9-1507

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

17.

9-2150

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

18.

9-1128

 

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi latviešu valodā
un matemātikā ne < par 5 ballēm,  angļu valodā ne< par 6 ballēm.
Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 %
.

 

9-1542

 

Rezerve

 

9-2542

A 2. prioritāte

Rezerve

 

9-2777

A 2.prioritāte

Rezerve

 

9-1158

C 2.prioritāte

Rezerve

 

9-3058

A 2 prioritāte

Rezerve

 

9-1173

 

Rezerve

 

9-1510

SB 2. prioritāte

Rezerve

 

9-1829

C 2. prioritāte

Rezerve

 

9-1927

C 2. prioritāte

Rezerve

 

9-3368

G 2. prioritāte

Rezerve

SB  ( integrēti ar Starptautiskā bakalaurāta  programmu) – uz brīvajām vietām esošajā klasē

 • Uzņemšanai ieteikto sarakstā   no 119 punkta līdz  95 punktiem( ieskaitot)  
 • Ja esi sarakstā . apstiprini vai noraidi savu vietu līdz piektdienai, 26. maijam ( ieskaitot) un atsūti e- pastu – vārds, uzvārds , modulis, darba kods  apstiprinu savu vietu RV3Ģ    vai  vārds, uzvārds, modulis , darba kods  noraidu savu vietu  RV3Ģ – andris.priekulis@edu.riga.lv 


1.

9-1059

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

2.

9-1350

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

3.

9-1654

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

4.

9-1981

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

5.

9-2383

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

6.

9-2166

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

7.

9-1123

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

8.

9-1125

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

9.

9-1462

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

10.

9-1644

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

11.

9-2244

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

12.

9-1549

Ieteikt uzņemšanai, ja tiek izpildīti nosacījumi *

*Gada vērtējumi latviešu valodā
un matemātikā ne < par 5 ballēm,
angļu valodā ne< par 8 ballēm.
Centralizētie valsts pārbaudes darbi ( katrs) ne < par 50 % .

 

9-2324

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3383

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3438

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3326

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2173

Rezerve  - piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1423

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1460

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3352

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-3356

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1057

Rezerve- piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-1412

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā

 

9-2324

Rezerve -piedāvāta 2. prioritāte , skati citā sarakstā