Erasmus+ KA2 Team

Erasmus+ logo
TEAM logo

KA2 - Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā

Projekta nosaukums: TEAM Tolerant Europeans Achieve More (Toleranti Eiropieši Sasniedz Vairāk)

Identifikācijas Nr. 2019-1-DE03-KA229-059670

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. (24 mēneši)

Projektam piešķirtais finansējums: 197, 887, 00 eiro (kopējais finansējums), 32 399,00 eiro (Latvija)

Projekta mērķi: 

 1. Sekmēt iekļaujošās izglītības vērtību un principu īstenošanu partnerskolās caur   svešvalodu mācīšanos un starptautisko komandu saliedēšanos;
 2. Palīdzēt skolēniem kļūt par tolerantiem un atbildīgiem savas valsts un ES pilsoņiem, kas pieņem lēmumus, balstoties uz solidaritātes, vienlīdzības un demokrātijas principiem;
 3. Dalīties pieredzē, kā strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām (tai skaitā uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, kurlums) un kopīgi izstrādāt dažādas aktivitātes, kas sekmē produktīvu svešvalodu apgūšanu.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Skolēnu ieguvumi:

Pateicoties iegūtai pieredzei mobilitāšu laikā, skolēni iemācīsies sadarboties komandā, risināt uzdevumus kopā ar citu valstu pārstāvjiem, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām, kas sekmēs tolerantas attieksmes veidošanos; vairāk uzzinās par kurlmēmo cilvēku zīmju valodu; saņems jaunu pieredzi, zināšanas un iespaidus, strādājot jauktās starptautiskās komandās; attīstīs ne tikai angļu valodas prasmes, bet arī apgūs pamata frāzes projekta dalībvalstu valodās; attīstīs digitālo kompetenci/prasmi, strādājot eTwinning platformā; iegūs ieskatu citu valstu kultūrā; skolēniem būs iespēja izprast ES kultūru un demokrātijas vērtības. 

Skolotāju un skolu ieguvumi:

 • tiks izveidota saziņas platforma starp Eiropas valstīm;
 • notiks pieredzes apmaiņa, tai skaitā par veiksmīgām/jaunām/inovatīvām mācību metodēm un stratēģijām, kas nodrošinās stimulējošu mācību vidi iekļaujošās izglītības ieviešanai skolās;
 • skolotāji iepazīsies ar dažādu valstu izglītības sistēmām un veiksmes stāstiem svešvalodu mācīšanā.

Projekta partneri: 

 1. Psychologisch-Heilpaedagogische Privatschule Regina Stein Nuernberg Grund- und Teilhauptschule I Foerderzentrum mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Nirnberga, Vācija)
 2. Zespol Szkol imienia swietej Edyty Stein
  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcow w Lublincu (Ļubļina, Polija)
 3. Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (São Pedro do Sul , Portugāle)
 4. 1o EPAL Lamias (Lamia, Grieķija)
 5. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. VASILE" CRAIOVA (Craiova, Rumānija)

Projekta kontaktpersonas:
Jūlija Očeretnaja, julietta7@inbox.lv, + 371 29580562
Inta Augustāne, intaaugustane@inbox.lv, + 371 29855686

attēls no pasākuma
attēls no pasākuma
attēls no pasākuma