Skolēnu uzņemšana
3
Skolas galerija 47
Grāmata par skolas vēsturi
Meistarklase pie Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas absolventes Jolantas Priedes

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2018. gada 17. janvārī 11. c klasei nodarbību “Atklāj sevi!” vadīja uzņēmēja, pasniedzēja, grupu trenere un karjeras konsultante Jolanta Priede. Vadītāja iedvesmoja domāt par savu nākotni, mērķiem, izglītību. Jaunieši uzzināja, kādas personības īpašības novērtē savos darbiniekos darba devēji, varēja padomāt par īpašībām, kuras vēlas sevī attīstīt, lai nodrošinātu savu konkurētspēju, noskaidroja, kādas prasmes un īpašības nepieciešamas, lai sekmīgi veiktu uzņēmējdarbību. Piedalījās aktivitātē “Suņi un vilki”, lai izprastu darba devēju un darba ņēmēju būtību.

Savukārt, 10. - 12. klašu komercvirziena skolēni meistarklasē uzzināja, kā noteikt savus talantus un spējas, piedalījās meistarklases vadītājas aktivitātē „Izgudro sevi no jauna!”, izmantojot "Point of You" metodes elementus. Iepazinās ar Latvijā tapušiem jauniem produktiem. Darbojoties grupās, ģenerēja jaunu produktu un pakalpojumu veidus, to nosaukumus un tos prezentēja.

 

- Pilnais teksts -
Skolēni piedalās ZINOO Zinātnes centra pasākumos

2018.g.02.februārī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 7., 8.a., 9., 11.a klašu izglītojamie piedalījās ZINOO Zinātnes centra Rīga zinātnes dienas pasākumos "Spēļu teorija un ceļojums kosmosā".
Jaunieši aktīvi iesaistījās spēļu teoriju izstrādē, iepazina neparastas profesijas, guva informāciju par to vietu darba tirgū.
Praktiskajās darbnīcās, pielietojot spēļu elementus, veiksmīgi sadarbojās komandās, izgatavojot reālu produktu un pārbaudot savas prasmes un iemaņas strādāt kolektīvi. Jaunieši atzina, ka dzīve ir kā spēle pēc pieņemtiem noteikumiem.
 

- Pilnais teksts -
24. Starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2018"

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 23. februārī 60 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 9. – 12. klašu skolēniem tika dota iespēja apmeklēt 24. Starptautisko izglītības izstādi "Skola 2018" Starptautiskajā Izstāžu centrā Ķīpsalā.

Jaunieši varēja iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā gan pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas, par izglītību ārpus Latvijas, par apmaiņas programmu iespējām, studiju kredītiem. Skolēniem bija iespēja klātienē satikt studentus, pasniedzējus, uzdot sev interesējošos jautājumus, lai izzinātu mācību un studiju vidi, lai pieņemtu lēmumu par tālāko izglītību.

- Pilnais teksts -
7.a klases ekskursija uz SIA “Getliņi Eko”

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, 2018. gada 14. februārī Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. a klase devās ekskursijā uz SIA “Getliņi Eko”.

SIA “Getliņi Eko” ir moderns, tehnoloģisks un videi  draudzīgs sadzīves atkritumu poligons, kas 2000. gadā pārveidots no nekontrolētas atkritumu  izgāztuves par mūsdienīgu poligonu, kur atkritumi tiek rūpīgi šķiroti un uzglabāti, atbilstoši mūsdienīgām vides saudzēšanas prasībām.

- Pilnais teksts -
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēni piedalās kampaņā “Mācies būvniecību!”

2018. gada 8. februārī
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
kampaņas “Mācies būvniecību!” ietvaros
piedalījās mūsu ģimnāzijas
8. un 9. klašu skolēni un sociālā pedagoģe Linda Latkovska.

Par būvniecību un karjeras iespējām nozarē stāstīja “Velve” būvdarbu vadītājs Aleksejs Tokarevs un “Firma L4” projektētāja Dārta Dimante.

 

2018. gada 14. februārī
Rīgas Zooloģiskajā dārzā
ar ekspozīcijas “Āfrikas savanna” būvniecību
iepazinās mūsu ģimnāzijas
8. un 11. klases skolēni un skolas psiholoģe Maruta Ignatoviča.

Par būvniecības gaitu stāstīja 
uzņēmuma “Tilts” projektu vadītājs Kirils Loškarjovs un RD Pilsētas attīstības departamenta projektu vadītājs Gaidis Balodis.

- Pilnais teksts -
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 9. – 12. klašu skolēni nodarbībās “Mūsu veiksmes stāsti jums!” par audiovizuālo mākslu jomu

ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 10.gh klase un 9. – 12. klašu skolēni interesenti piedalījās divās praktiskās nodarbībās, kuru mērķis bija - iepazīstināt ar audiovizuālo mākslu jomu. Skolēni uzzināja, kādas ir izglītības un profesionālās iespējas audiovizuālo mākslu profesiju pārstāvjiem, uzzināja par dažādu nozaru speciālistu sadarbību kino tapšanas procesā, uzzināja par kino tapšanas etapiem, tuvāk iepazinās ar kino režisora un kino operatora profesijām. Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā viesojās jaunais kino režisors Jānis Ābele un kino operators Toms Šķēle, un viņi iepazīstināja ar savu profesionālās dzīves ceļu.

- Pilnais teksts -
Panākumi vācu valodas olimpiādē!

APSVEICAM

Jūliju Čurakovu (8.a) ar iegūto 1.vietu,

Annu Pokazejevu (8.c) ar iegūto atzinības rakstu!

 

Mārtiņu Barisu (8.b), Gabrielu Skrauci (8.b), Elizabeti Graudiņu (8.b)
ar godam pārstāvētu skolas vārdu,
uzrādot augstus rezultātus Rīgas vācu valodas 48.olimpiādē 8.klasēm!

- Pilnais teksts -