Sagatavošanās kursi 12. klases centralizētajam angļu valodas eksāmenam

Iesoļo jaunajā gadā ar pārliecību, ka labi sagatavosies centralizētajam ANGĻU VALODAS EKSĀMENAM! Esam sākuši grupas komplektāciju sagatavošanās kursam.

Sagatavošanās kursa mērķis ir, veicinot angļu valodas pamatzināšanu nostiprināšanu un eksāmena prasmju pilnveidošanu, sagatavot kursantus 12. klases angļu valodas centralizētajam eksāmenam. To pasniedz pieredzējušas un profesionālas pasniedzējas ar ilggadēju pieredzi skolēnu sagatavošanā gan starptautiskajiem, gan centralizētajam angļu valodas eksāmenam.

Kursa mērķis ir radīt kursantam iespēju:
veicināt eksāmena prasmju (lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma, klausīšanās un runāšanas) izkopšanu;
- uzdevumu kontekstā, nostiprināt un pilnveidot zināšanas par angļu valodas gramatikas likumsakarībām un to lietošanu;
- veicināt kursanta prasmi orientēties dažāda tipa eksāmena uzdevumos, izprast to specifiku, apzināt biežāk pieļautās kļūdas un analizēt tās;
- izzināt veiksmīgākās stratēģijas uzdevumu pildīšanai;
- pielietot iegūtās zināšanas ikdienas saziņā un veicot eksāmena tipa uzdevumus;

veicināt pārliecību par savām spējām, mazinot stresu eksāmena dienā.

Kurss sastāv no 15 nodarbībām (30 ak.st), vienas nodarbības ilgums - 90 minūtes
Cena: 75 EUR (mācību materiāli iekļauti cenā)

Uzzini vairāk un piesakies: www.panakumuplatforma.lv

- Pilnais teksts -
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas latviešu valodas olimpiāde

APSVEICAM

Rīgas  Valsts 3. ģimnāzijas latviešu valodas olimpiādes

 godalgoto vietu ieguvējus 

8. - 9. klašu grupā:

1. vieta – Ieva Veipa 9.e klase

2. vieta – Elīza Stražinska  9.c klase

3. vieta – Asnate Moiseja 9.b klase

11. - 12. klašu grupā:

1. vieta – Lauma Apine 12. ce klase

2. vieta – Katrīna Eglīte 12. dh klase

3. vieta – Elīza Anna Runce 12.dh klase

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija

- Pilnais teksts -
SMU Ziemassvētku gadatirgus

Vai esi jau iegādājies Ziemassvētku dāvanas?

Vai vēlies redzēt ko RV3ģ skolēni spēj radīt?

Lieli un mazi - nāciet 20.decembrī no 10:00-13:00 uz

RV3Ģ skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgu!

 

 

 

 

 

- Pilnais teksts -
Ziemassvētku koncerts "Miers virs zemes...”
Dalība akcijā "Vairo prieku”

No 30. novembra līdz 9. decembrim Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēni iesaistījās "Radošās apvienības jauniešiem TREPES", nodibinājuma "Brīvprātības platformas fonds" un biedrības "Cita Rīga" organizētajā svētku gaidīšanas akcijā "Vairo prieku!"

Mūsu skolas skolnieces Nadīna Kokoreviča un Kitija Dzintra Rulle darbojas kā brīvprātīgās biedrībā ,,Trepes” un aicināja iesaistīties labdarības akcijā ,,Vairo prieku’’, sagatavojot Ziemassvētku dāvaniņas bērniem, kas dzīvo bērnu namā Liepājā un Lauberē.

Skolēni sagatavoja individuālas dāvanas un apsveikumus 14 bērniem no Lauberes bērnu nama  un 38 bērniem no Liepājas bērnu nama.

          Izsaku pateicību visiem skolēniem un klašu audzinātājiem, kuri ar sirsnību un atsaucību sirdī vairoja prieku Adventes laikā.

          Lai mums nekad nepietrūkst vēlmes dalīties priekā!

Direktora vietniece izglītības jomā Daiga Šēfere

- Pilnais teksts -
Mūsējie uzvar LATVIJAS ZIEMASSVĒTKU GADATIRGŪ 10. decembrī

"Sociāli atbildīgākais uzņēmējs” starp vidusskolām - SMU LAudio no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas ar audio grāmatām latviešu valodā.

Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros īstenotajā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgū ir noskaidroti uzvarētāji. Šogad ir audzis gadatirgū piedāvāto inovatīvo izstrādājumu īpatsvars.

- Pilnais teksts -
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA FONDA SKOLU REITINGS

Paldies skolotājiem par darbu, kas ik dienas liek ģimnāzistiem augt, attīstīties, pilnveidoties!
Paldies 2016. gada absolventiem!

                                           

- Pilnais teksts -