Dokumentu pieņemšana skolēniem uz 10. klasi

Pretendentu vecāki, kuru bērni  ir saņēmuši uzaicinājumu iestāties ģimnāzijā un vēlas to darīt, iesniedz dokumentus personīgi 2016. gada  13. jūnijā  no 9:00 – 16:00:

  1. Apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts  ( oriģināls);
  2. Medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
  3. Vecāku iesniegums.

P.S. Ja 2016. gada 13. jūnijā līdz plkst. 16:00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus neiesniedz līdz 13.jūnija plkst. 16:00, piedāvājums tiek izteikts pretendentam ar statusu “rezervē” iegūto punktu secībā.

- Pilnais teksts -
Dokumentu pieņemšana skolēniem uz 7. klasi .

Pretendentu vecāki, kuru bērni ir saņēmuši uzaicinājumu iestāties  ģimnāzijā un vēlas to darīt, iesniedz dokumentu personīgi 2016. gada 31. maijā un 1. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 16:00:
 1. 6. klases liecības oriģinālu ( ar skolas zīmogu un direktora/es parakstu);
 2. Medicīnas dokumentu oriģināls - forma u/026;
 3. Vecāku iesniegums,

P.S.  Ja 2016. gada 1. jūnijā līdz plkst. 17.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus neiesniedz līdz 1.jūnija plkst. 16:00, piedāvājums tiek izteikts pretendentam ar statusu “rezervē” iegūto punktu secībā.

- Pilnais teksts -
19.Rīgas skolēnu spēlēs 29.04. “Daugavas “stadionā

19. Rīgas skolēnu spēlēs 29.04. “Daugavas “stadionā mūsu skolas komandas strītbolā 10.-12.klašu grupā izcīnīja 1.vietu.

Meiteņu komandā spēlēja Zane Ozoliņa 12.ae  ,Linda Mareta Svenne11.ce, Anda Kuzmina 11.e un Elīna Elizabete Pabērza 10.ce.

Zēnu komandā spēlēja Madars Kokins 12.c2,  Arnolds Jānis Krauklis 12.e, Jēkabs Blodons un Valts Marga 12.hd.

1.vieta arī  4*100 m stafetēs 8.-9.kl.grupā. Komandā zēni no 9.a kl.- Henrijs Šibass, Rinalds  Puķītis, Kristians Rauls Puļķis, Gustavs Zvirgzdiņš.

  

- Pilnais teksts -
Konkurss 6.klašu skolēniem

Matemātikas konkurss 6.klašu skolēniem “Vecpilsētas gudrinieki”.

2016.gada 20.aprīlī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā notika konkurss 6.klašu skolēniem, kuru organizēja  Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas dabaszinību, matemātikas, vēstures, angļu valodas pedagogi.

Skolēniem bija iespēja
1) radoši darboties  nestandarta uzdevumu risināšanā, prasmi sadarboties komandā,
2) pielietot un papildināt skolā gūtās zināšanas vēsturē, bioloģijā, angļu valodā un matemātikā.

Konkursā piedalījās 9 komandas no  7skolām:

  • Rīgas 89.vidusskolas komandas “Olimpieši”,  “Mežciema gudrinieki”,
  • Ziepniekkalna sākumskolas komanda “Ziepniekkalna Sprīdīši”,
  • Āgenskalna sākumskolas komandas “Megamaindi”, “Sākumskolas finālisti”,
  • Valda Zālīša sākumskolas komanda “Bibliotekāri”,
  • Rīgas 88.vidusskolas komanda “Neparastie Rīdzinieki”,
  • Pļavnieku pamatskolas komanda ,
  • Rīgas 92.vidusskolas komanda “Zinīši”.

Skolēniem bija iespēja sacensties interaktīvajās darbnīcās – matemātikā, vēsturē, angļu valodā, dabaszinībās, parādīt savu izdomu, atjautību.

1.vietu  - “ Vecpilsētas gudrinieku”  kausu ieguva Valda Zālīša sākumskolas komanda “Bibliotekāri”,

2.vieta – Āgenskalna sākumskolas komandai “Megamaindi”,

3.vieta – Pļavnieku pamatskolas komandai.

Paldies skolēniem par piedalīšanos, kā arī pedagogiem par aktīvu darbošanos meistarklasē, kuru vadīja skolotāja Dita Lapiņa.

Pasākumu organizēja skolotājas Diāna Sviklāne, Ginta Sprede, Velta Ločmele, Sidija Kalnciema, Laura Pakse, Dita Lapiņa, Rota Nābele-Šneidere.

 

- Pilnais teksts -
Iestājpārbaudījuma rezultāti matemātikā uz 7. klasi.

Iestājpārbaudījuma rezultāti uzņemšanai Rīgas Valsts 1., 2., vai 3. ģimnāzijā.

  Pretendenti, kuri matemātikas iestājeksāmenā uz 7. klasi  ieguva punktus no 102 līdz 67 un konkursa kārtībā vēlas pretendēt uz 7. klasi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, lūdzam reģistrēties saitē:

http://uznemsana.r3g.lv/index.php?id=add7_new  

Ja tu esi ieteikto sarakstā un gribi mācīties Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, ģimnāzijas direktors Andris Priekulis aicina tevi uz lekciju – “Kāpēc ir vērts izvēlēties Rīgas Valsts 3.ģimnāziju?” otrdien, 17.maijā 17:00.

 

- Pilnais teksts -
Aktuāla informācija par iestājpārbaudījumu uz 7. klasi

7. maijā plkst. 10:00 Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas telpās Raiņa bulvārī 8 notiek IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 7. klasi 2016./2017. mācību gadam.
 
Uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem rakstāmpiederumi, lineāls, personu apliecinošs dokuments (ar fotogrāfiju).

Izglītojamais kandidē ar vienu iestājpārbaudījumu uz visām 3 ģimnāzijām.

Rīgas Valsts ģimnāzijas 1. stāva vestibilā tiks izlikts pretendentu saraksts alfabētiskā secībā. Sarakstā tiks norādīta telpa, kurā skolēns kārtos iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījuma telpā katram skolēnam tiks piešķirts kods. Rezultāti tiks publicēti ģimnāziju mājas lapās un pie ziņojuma stendiem kodu secībā.

- Pilnais teksts -
Iestājpārbaudījuma rezultāti matemātikā uz 10. klasi.
A - programma E - programma
C - programma F - programma
D - programma G - programma
H - programma  

05.05.2016. plkst:16:30 Direktors uzaicina uz lekciju - "Kāpēc ir vērts mācīties Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā"

- Pilnais teksts -