Kāpēc ir vērts mācīties Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā Vecrīgā, Grēcinieku ielā 10?

Mācības Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā dod Tev iespēju mācīties kopā ar skolēniem:

 • kas var, grib un prot mācīties (visos mācību priekšmetos un eksāmenos vērtējumi ir vismaz 6 balles),
 • kas mērķtiecīgi gatavojas studijām labās augstskolās, 
 • kas iesaistās apmaiņas programmās ar skolēniem no ES un citām pasaules valstīm.

Tā ir iespēja mācīties padziļināti:

 • matemātiku (7 stundas nedēļā 7.-9.klasē),
 • angļu valodu (4 stundas nedēļā 7.-9.klasē).

10.klasē turpināt mācīties:

 • padziļināti matemātiku (+ 3 stundas nedēļā vairāk nekā vidusskolas standartā) un  matemātisko analīzi,
 • padziļināti  angļu valodu (4 - 7 stundas nedēļā),
 • padziļināti, atkarībā no programmas, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, ekonomiku,  komerczinības (komercdarbība, mārketings, grāmatvedība, likumdošana, menedžments, lietvedība, etiķete), vācu valodu – DSD1; DSD2.
 • papildus, atkarībā no programmas, matemātisko analīzi, programmēšanas pamatus, ģeogrāfiju, mākslas vēsturi, gleznošanu, zīmēšanu, kompozīciju, vides dizainu, rotas dizainu, tekstil dizainu, filozofiju, kulturoloģiju, saskarsmes kultūru, vārda mākslu, biznesa angļu valodu, publisko runu angļu valodā, komercdiplomātiju, starptautiskās attiecības, politiku un tiesības, komunikāciju/mēdiji, vizuālo komunikāciju.

Tev ir iespēja izvēlēties kādu no moduļiem:

 • matemātikas, dabas zinību un tehniskā virziena programmām,
 • profesionāli orientētām programmām – komerczinības vai māksla / dizains!

Tev ir iespēja sadarboties ar skolotājiem:

 • kas prot aizraut un ieinteresēt,
 • kas ir patiesi ieinteresēti ikviena skolēna izaugsmē,
 • kas prot ieteikt skolēniem ceļu, kā gūt panākumus,
 • kas ir toleranti saskarsmē ar skolēniem!

Tev ir iespēja piedalīties un pārstāvēt ģimnāziju:

 • basketbola, volejbola, florbola, hokeja, peldēšanas sacensībās,
 • ģimnāzijas  koros, vokāli instrumentālajā ansamblī!


Ģimnāzijas direktors - Andris Priekulis
Tel.67213772,  andris.priekulis@riga.lv

- Pilnais teksts -
Madara un skolotāja Evi piedalās pasaules EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2015

Laika posmā no 2015.g. 19. – 25. jūlijam Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolniece Madara Leimane kopā ar ķīmijas skolotāju Evi Kūriņu piedalījās starptautiskajā jauniešu zinātnisko darbu izstādē Briselē (MILSET EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2015). Madaras zinātniskais darbs ķīmijā „AR VARU AIZVIETOTU HIDROKSILAPATĪTU SINTĒZE UN TO ANALĪZE” tika atzīts kā labākais valstī, tāpēc bija iespēja to prezentēt starptautiskā izstādē. Dalībnieces bija vienīgās pārstāves ne tikai no Latvijas, bet arī no Baltijas valstīm. Konforencē darbam tika iedalīts 100. kārtas numurs.

- Pilnais teksts -
LAUMAS TĀLMANES 2015. GADA VASARA

Savā zinātniski pētnieciskajā darbā par tēmu ''Dažādu sugu mājputnu olu bioloģiskais novērtējums'' pētīju piecu dažādu mājputnu sugu (vistu, paipalu, tītaru, zosu, pīļu) olas. Kad darbu pabeidzu, vēlējos dalīties arī ar citiem par lietām, kuras uzzināju un izpētīju. Savas bioloģijas skolotājas un darba vadītājas Anitas Rozenblates mudināta, pieteicos Gētes institūta rīkotajā dabas zinātņu pētniecības projektu konkursā. Lai piedalītos konkursā, bija jāizpilda viktorīna vācu valodā un jāiesūta sava pētnieciskā darba apraksts. Kopā konkursam bija pieteikušies aptuveni 20 dalībnieki, un no tiem deviņi tika izvirzīti finālam...

- Pilnais teksts -
Apsveicam!

Mūsu skolas komanda - Laura Svenne 11.ce, Anda Kuzmina 11.e un Elīna Pabērza 10.ce - izcīnīja 1.vietu Latvijas skolu atlases sacensībās basketbolā 3+3

Meitenes piedalīsies IFSpasaules čempionātā Igaunijā 2016.g.jūnijā

Sacensībās piedalījās komandas no Ventspils V 1.ģ.,Daugavpils 3.vsk.,   Jelgavas4.vsk., R 64.vsk , RV1ģ. Un VentspilsVT.

9.klasu zēnu komanda-Toms Šēfers, Adrians Šnipke 9.a, Kārlis Edvards Balodis 9.b, Rihards Ošenieks 9.e - izcīnīja 1.vietu Olimpiskās dienas sacensībās strītbolā.Sacensībās piedalījās 22 komandas.

8.-9.klašu meiteņu komanda- Annija Baumane, Ramona Eizentāle 9.e, Renāte Zeltiņa 9.b, Austra Kazule 8.b - izcīnīja 2.vietu. Sacensībās piedalījās 12 komandas.

Centra rajona sacensībās  8.-9.klašu zēnu komanda- Ņikita Antoņenko, Klāvs Jansons-Slava, Kristaps Mednis 9.a, Henrijs Šibass, ArtūrsDāniels Rižijs, Berkolds Roberts, Artūrs Rižijs 9.b, Marks Puhaļskis 9.e izcīnīja 2.vietu. Sacensībās piedalījās 7 komandas.

- Pilnais teksts -
Prezidents ir ievēlēts

Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā notika 23. oktobrī. Seši amata kandidāti- Matīss Ziedonis,Oskars Ārgalis, Santa Kliedere, Dārta Olekša, Roberts Remesis, Karīna Biķerniece- prezentēja savus uzskatus par pašpārvaldes struktūru, darbības mērķiem. Kanditāti atbildēja arī uz vēlētāju jautājumiem. Balsošanā piedalījās 163 ģimnāzisti un 12 skolotāji. Balsu skaitīšanu veica skolotāji. Ar 55 balsīm par prezidentu tika ievēlēts 12.c2 klases skolnieks Roberts Remesis, par viceprezidentu ar 29 balsīm- 11.ce klases skolnieks Matīss Ziedonis.

- Pilnais teksts -
Sagatavošanās kursi IELTS eksāmenam

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, sadarbībā ar ‘Panākumu Platforma’ saviem skolēniem piedāvā sagatavošanās kursus IELTS eksāmenam par īpaši izdevīgām cenām!

Kursa ietvaros skolēns:

 • izkops runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes;
 • paplašinās eksāmena sekmīgai nokārtošanai nepieciešamo vārdu krājumu;
 • nostiprinās gramatikas pareizu lietojumu rakstu darbos un runāšanā;
 • pratīs orientēties dažāda tipa eksāmena uzdevumos, izpratīs to specifiku, apzinās biežāk pieļautās kļūdas un analizēs tās;
 • pielietos iegūtās zināšanas ikdienas saziņā un eksāmenā.

Nodarbības notiks no 5. oktobra līdz 9.decembrim PIRMDIENĀS, TREŠDIENĀS, 16:00 – 17:30, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, 301.kab

Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 02.10., rakstot uz panakumu.platforma@gmail.com vai pie skolotājas Ilzes Šveidukas-Bērziņas

- Pilnais teksts -
Uzaicinām uz matemātikas kursiem!

6. klasēm

Kursi notiks katru trešdienu no plkst.16.00 līdz 18.00, kopā 12 nodarbības.

Pirmā nodarbība notiks 2016. gada 20. janvārī 103. kabinetā.

9. klasēm 

Kursi notiks katru pirmdienu no plkst.16.00 līdz 18.00, kopā 13 nodarbības.

Pirmā nodarbība notiks 2016. gada 18. janvārī 103. kabinetā.

Kursu mērķis:sekmēt izglītojamo pamatzināšanu un prasmju pilnveidošanu, palīdzēt sagatavoties valsts eksāmeniem.

Kursiem reģistrēties: liga.mateusa@inbox.lv  - atsūtīt izglītojamā vārdu, uzvārdu, klasi

 Sīkāka informācija: Līga Mateusa 29273871  liga.mateusa@inbox.lv

Skolas sekretariātā 67222602 

  Paldies jau iepriekš!  

- Pilnais teksts -
Skolas direktors: 67213772

Vietnieki izglītības darbā:
67213631
Adrese:
Grēcinieku iela 10, Rīga

E-pasts: r3g@riga.lv
Kanceleja: 67222602


Skolas fakss: 67503791

Sociālais pedagogs: 67226401