Skolēnu uzņemšana
3
Skolas galerija 32
Grāmata par skolas vēsturi
Izlaidumi Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā

9. klasēm

9. jūnijā skolas Svētku zālē

plkst. 15:00  A un B klase

plkst. 17:30  C un E klase

 

12. klasēm

10. jūnijā skolas Svētku zālē

plkst. 12:00 A un C klase

plkst. 14:30 CE un  FG klase

plkst. 17:00 DH un E klase

- Pilnais teksts -
Skolā Swedbank praktisko mācību stundu programma "Dzīvei gatavs"!

Swedbankas praktiskās mācību stundas mūsu skolā izmēģināja:

11.c klase – matemātiku, angļu valodu un klases stundu. Paldies skolotājām Alīnai Miķei, Ditai Lapiņai, Jūlijai Očeretnajai, Mārai Bārbalei un jauniešiem!

11.fg klase – angļu valodu un klases stundu. Paldies skolotājām Ditai Lapiņai, Jūlijai Očeretnajai un jauniešiem!

11.e klase – informātiku. Paldies skolotājai Ingai Karlovskai un jauniešiem!

11.ce klase – klases stundu. Paldies skolotājai Evi Kūriņai un jauniešiem!

11.dh klase – angļu valodu. Paldies skolotājām Intai Augustānei, Jūlijai Očeretnajai un jauniešiem!

- Pilnais teksts -
Akcija “Atpakaļ uz skolu 2017”

2017. gadā akcija "Atpakaļ uz skolu” norisinājās no 20. marta līdz 12. maijam. Tās laikā Eiropas Savienības (ES) institūciju darbinieki, valsts amatpersonas, NVO pārstāvji un citi Eiropas lietu eksperti dodas uz skolām, lai ar jauniešiem dalītos savā darba pieredzē un zināšanās par Eiropas Savienības aktualitātēm. Akcijas mērķis ir tuvināt institūcijas jaunajai paaudzei un sniegt skolēniem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar cilvēkiem, kuri savā ikdienā saskaras ar dažādām Eiropas Savienības darbības jomām  un aktuālajiem notikumiem. 

Akciju „Atpakaļ uz skolu 2017” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar  jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

 Aktuālā informācija par akcijas norisi - http://esmaja.lv/atpakal_uz_skolu

- Pilnais teksts -
Ievads programmēšanā – iespēja skolēniem!

Tele2 SSC sadarbībā ar izglītības iniciatīvu Learn IT aicināja skolas pieteikties uz interaktīvu programmēšanas darbnīcu 8.-9. klašu skolēniem. Darbnīcas mērķis - iepazīstināt skolēnus ar informācijas tehnoloģiju (IT) nozari kā interesantu, radošu un perspektīvu jomu, ar kuru nākotnē saistīt savu profesionālo karjeru.

Mūsu skolas 8.e klase kopā ar audzinātāju Aigu un 9.a klase kopā ar skolas karjeras konsultanti Diānu devās uz programmēšanas darbnīcu.

 

- Pilnais teksts -
Prieks par jauniešu idejām, zinātkāri un radošumu!

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži", sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas” un Valsts izglītības satura centru, aicināja vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jauniešiem bija iespēja iepazīt, pētīt dabā un risināt jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu.

Mākslas skolotāja Svetlana Špuče piedāvāja un rosināja konkursā piedalīties arī mūsu skolas jauniešus. Paldies skolotājai Svetlanai! Prieks, ka jaunieši atsaucās, mēģināja, darīja!

Priecājamies par 10.fg klases skolēnu Reini Gailīti, kurš piedalījās visās trīs konkursa kārtās.

Apsveicam un priecājamies par 12.fg klases skolnieci Šarloti Ševeli, kuras idejas un ieguldītais darbs tika atzinīgi novērtēts, iegūstot konkursā 3. vietu!

- Pilnais teksts -
Skolēnu pieredzes apmaiņas un valodas prasmju papildināšanas vizīte Brēmenē

Nedēļu pēc skolēnu pavasara brīvdienām martā, DSD I skolēnu grupa divu vācu valodas skolotāju pavadībā devās uz Brēmenes pilsētu Vācijā, lai tur nedēļas garumā papildinātu un nostiprinātu skolēnu vācu valodas prasmes, gatavojoties starptautiskā vācu valodas I pakāpes diploma (DSD I) eksāmenam.

 

- Pilnais teksts -
Skolēnu pieredzes apmaiņas un valodas prasmju papildināšanas vizīte Brēmenē

Nedēļu pēc skolēnu pavasara brīvdienām martā, DSD I skolēnu grupa divu vācu valodas skolotāju pavadībā devās uz Brēmenes pilsētu Vācijā, lai tur nedēļas garumā papildinātu un nostiprinātu skolēnu vācu valodas prasmes, gatavojoties starptautiskā vācu valodas I pakāpes diploma (DSD I) eksāmenam.

 

- Pilnais teksts -