Erasmus + starptautiskais skolu projekts

Mācīšanās veidot biznesu Eiropā, jaunajiem uzņēmējiem piedaloties inovācijas nometnēs  Norvēģijā, Latvijā, Zviedrijā

Projekta mērķis: izveidot apmācību sistēmu skolās, kas motivēs un palīdzēs skolēniem apgūt starptautiskas uzņēmējdarbības prasmes.
Projekta dalībnieki:
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (Latvija) – 11.-12. klašu skolēni un 5 skolotāji (A. Priekulis, L. Druva, I. Augustāne, J. Očeretnaja, A. Mileika-Plūme)
Foss skola (Norvēģija) – projekta koordinatori
Strömstad ģimnāzija (Zviedrija)

Inovācijas nometne Norvēģijā (03.- 07.11.2014):  
Inovācijas nometne Latvijā (23.- 27.02.2015.):
Inovācijas nometne Zviedrijā: (20.-26.09.2015.):
Noslēguma konference Norvēģijā (08.-12.02.2016.):
 

- Pilnais teksts -
1. septembris
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 2015./16. m.g. izsludina papildus uzņemšanu skolēniem ar labām un teicamām sekmēm

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 2015./16. m.g. izsludina papildus uzņemšanu skolēniem ar labām un teicamām sekmēm

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS – 2015. gada 21. augustā plkst. 10:00

REĢISTRĒJIES - šeit!

1. PROĢIMNĀZIJĀ 8.KLASĒ -  6  VIETAS

  • Padziļināti - matemātika , angļu valoda
  • Papildus publiskā runa (8.kl.), komerczinības (9.kl.)
  • Papildus var uzsākt 3.svešvalodu (krievu, vācu, franču valodas- 2 gadu kurss), padziļināti mācīties vācu valodu (Vācijas standarts DSD 1)- 2 gadu kurss.

2. ĢIMNĀZIJĀ (10.-12. KLASE) - visās programmās padziļināti apgūst matemātiku un angļu valodu.

A MODULIS 10. KLASE- 3 VIETAS, 11.KLASE-3 VIETAS
PADZIĻINĀTI – FIZIKA,
PAPILDUS – PROGRAMMĒŠANA, MATEMĀTISKĀ ANALĪZE

C MODULIS - 11.KLASE – 3 VIETAS
2 SVEŠVALODA – FRANČU/SPĀŅU VAL.; VĒL PADZIĻINĀTI – EKONOMIKA, KOMERCZINĪBAS;
PAPILDUS- MATEMATISKĀ ANALĪZE, BIZNESA ANGĻU VALODA,  RUNAS MĀKSLA ANGĻU VALODĀ, LĪDERĪBAS PROGRAMMA SADARBĪBĀ AR JUNIOR ACHIEVEMENT

E MODULIS - 10.KLASE-  3 VIETAS
PADZIĻINĀTI – BIOLOĢIJA, ĶĪMIJA;
PAPILDUS – MATEMĀTISKĀ ANALĪZE

D MODULIS - 10.KLASE- 3 VIETAS
3 SVEŠVALODA – FRANČU/SPĀŅU VALODA; VĒL PADZIĻINĀTI - EKONOMIKA, KOMERCZINĪBAS;
PAPILDUS - BIZNESA ANGĻU VALODA,  RUNAS MĀKSLA ANGĻU VALODĀ; VIZUĀLĀ KOMUNIKĀCIJA;
PAPILDUS – LĪDERĪBAS PROGRAMMA SADARBĪBĀ AR JUNIOR ACHIEVEMENT

G MODULIS - 10.KLASE - 3 VIETAS, 11.KLASE - 3 VIETAS
PAPILDUS – MĀKSLAS VĒSTURE, ZĪMĒŠANA, GLEZNOŠANA, KOMPOZĪCIJA, VIDES DIZAINS, TEKSTILDIZAINS, ROTAS DIZAINS

F MODULIS  - 10.KLASE- 3 VIETAS, 11.KLASE - 3 VIETAS
PADZIĻINĀTI - VĀCU VALODA (Vācijas standarts DSD1/ DSD2),
PAPILDUS – vizuālā komunikācija, komunikācija/ mēdiji, VĀRDA māksla

PAPILDUS VAR UZSĀKT:
3 GADU KURSS- SPĀŅU, FRANČU, VĀCU, KRIEVU VALODĀS;
1 GADU KURSS – ITĀĻU, ĶĪNIEŠU, PORTUGĀĻU VALODĀ.

- Pilnais teksts -
Madara Leimane (11.e), Latvijas 39. zinātniskā konforencē ieguva 1. vietu.

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 11.e klases skolniece, Madara Leimane, Latvijas 39. zinātniskā konforencē ieguva 1. vietu. Konforences laureāte un pētnieciskā darba vadītāja, Evi Kūriņa, kā Latvijas pārstāves ir izvirzītas uz Starptautisko zinātnes izstādi, kura norisināsies Briselē (Beļģijā) no 2015. gada 19. jūlija līdz 25. jūlijam. Piedalīšanās šajā konforencē sekmēs Latvijas jauno zinātnieku izgudrojumu popularizēšanu pasaulē un nodrošinās informācijas apmaiņu starp vienaudžiem, jaunajiem pētniekiem, un  skolotājiem, kas mūsdienas ir ļoti nepieciešams.

 

Skolniece ir veikusi zinātniski pētniecisko darbu ķīmijā - „Ar varu aizvietotu hidroksilapatītu sintēze un to analīze”.

- Pilnais teksts -
9.c kl. skolniece Marta Vaivode ieguva 3. vietu Vēstures 21.valsts olimpiādē

Apsveicam!

Nekas tā neveicina nākotnes veidošanos kā drosmīgi sapņi. Šodien utopija, rīt - dzīves īstenība. (Viktors Igo)
Mūsu skolas 9.c kl. skolniece Marta Vaivode ieguva 3. vietu Vēstures 21.valsts olimpiādē 9.klašu grupā.


 

- Pilnais teksts -
Titulu ‎VārdZinis‬‬‬ 2015 ieguva Maija Olšteina no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas.

Atkal pārsteidz MAIJA OLŠTEINA!
Titulu ‎VārdZinis‬‬‬ 2015 ieguva Maija Olšteina no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas. Otrā vieta – Zigurdam Teikmanim no Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas.
Trešā vieta – Baibai Niedrītei no Rīgas Vakara ģimnāzijas.


 

- Pilnais teksts -
Mums ir savs PASAULES ČEMPIONS orientēšanās sportā U-14

RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJAS 7.C KLASES SKOLĒNS FRICIS SPEKTORS 2015. GADA PASAULES ČEMPIONS (U-14 )

- Pilnais teksts -
Skolas direktors: 67213772

Vietnieki izglītības darbā:
67213631
Adrese:
Grēcinieku iela 10, Rīga

E-pasts: r3g@riga.lv
Kanceleja: 67222602


Skolas fakss: 67503791

Sociālais pedagogs: 67226401