Karjeras izglītība un atbalsts

Karjeras izglītība un atbalsts

Pedagogs karjeras konsultants – Diāna Šķēle

Pedagogs karjeras konsultants: konsultē, informē un izglīto 7. – 12. klašu skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu individuālās karjeras plānošanā.

Saziņas laiks:
P., O., C. 9:30 – 17:30


Pieteikšanās uz karjeras konsultācijām, iepriekš sazinoties ar karjeras konsultanti Diānu:

E-klasē RV3Ģ Atbalsta personāla MK
E-pastā dskele2@edu.riga.lv

Piedāvāju konsultācijas Microsoft Teams vidē trešdienās un piektdienās (individuāli vienojoties).

Piedāvāju:
 • Individuālās karjeras konsultācijas
 • Draugu karjeras konsultācijas 
 • Tematiskās grupas karjeras konsultācijas (klašu stundās vai interesentu grupa)
 • Ģimenes karjeras konsultācija (skolēns kopā ar vecāku/iem)
Karjeras konsultācijās:
 • Pašizpētes uzdevumi
 • Dažādas vizualizēšanas metodes
 • CV, motivācijas vēstules rakstīšanas treniņš
 • Komunikācijas treniņš – gatavošanās pārrunām
 • Testi sevis izzināšanai - interešu, profesionālās piemērotības, personības izpētei
 • Dažādu informācijas resursu izmantošanas iespējas sevis, izglītības, darba tirgus izpētei
 • Individuālā karjeras plāna izveide