Uzņemšana uz brīvajām vietām 11. klasē 2024./2025. m.g.

Pieteikšanās uz brīvajām vietām 11. KLASĒ 2024./2025.m.g.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU MATEMĀTIKĀ 5. JŪNIJĀ 

uz brīvajām vietām  ar  01.09.2024 

Izsludinu iestājpārbaudījumu matemātikā uz brīvajām vietām 11. klasē trešdien 5. jūnijā.

Eksāmens plkst 10.00 - 13.00. Ierašanās no 9.30. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, uz kura ir foto.

Brīvās vietas:

 • A modulis - 2 brīvas vietas;
 • C modulis - 2 brīvas vietas;
 • E modulis - 2 brīvas vietas;
 • G modulis - 2 brīvas vietas;
 • H modulis - 1 brīva vieta;
 • SB modulis - 2 brīvas vietas.

- Informācija par SB klasi:

 • pamatojoties uz matemātikas iestājpārbaudījuma rezultātiem uz angļu valodas iestājpārbaudījumu tiks uzaicināts ierobežots personu loks (ne vairāk kā 4).
8., 9., 12. klasēs brīvu vietu nav!


Direktors Andris Priekulis
Andris.priekulis@edu.riga.lv

Pieteikšanās kārtība

1. Lūdzu iepazīsties ar dokumentiem:

2. Lūdzu piesakies iestājpārbaudījumam līdz 3. jūnija plkst. 9.00 – ŠEIT!
Tālākā informācija tiks izsūtīta visiem, kas ir pieteikušies, 3. jūnijā pēc anketas slēgšanas.

3. Ar 06.06.2024. plkst. 12.00 iepazīsties ar iestājpārbaudījuma rezultātiem (IZMANTO SAVU KODU) – ŠEIT!

4. Piektdien, 07.06.2024 10:00 – uzņemtajiem dokumentu iesniegšana:

 • Iesniegums (skolas forma) – aizsūtīsim uz pieteikumā norādīto e-pastu
 • Apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (oriģinālu uzrādīt)
 • 10. klases liecība
 • Medicīnas karte - veidlapa nr. 026/u