Uzņemšana uz brīvajām vietām

Pieteikšanās uz brīvajām vietām 2023./2024.m.g.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU   

(datums tiks paziņots 15.aprīlī)

uz brīvajām vietām  ar  01.09.2023 

Brīvās vietas:


Skaits tiks izziņots 15.aprīlī.


Direktors  Andris Priekulis 

Info – andris.priekulis@edu.riga.lv 

Pieteikšanās uz brīvajām vietām:

1. Reģistrējies  iestājpārbaudījumam (informācija par reģistrāciju sekos) 

2. Iepazīsties ar iestājpārbaudījuma programmu

3. Uz iestājpārbaudījumu atnāc  (datums tiks paziņots) Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīga. 

4.  informēsim par rezultātiem un iespējām .