Uzņemšana uz brīvajām vietām

Pieteikšanās uz brīvajām vietām 2023./2024.m.g.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU MATEMĀTIKĀ  

(notiks 2.jūnijā 10.00 - 13.00)

uz brīvajām vietām  ar  01.09.2023 

Brīvās vietas:

Brīvās vietas:

 • 8.klasē - NAV
 • 9.klasē - NAV
 • 11.klasē - C modelis 2 vietas 
 • 11.klasē - E modelis 3 vietas
 • 12. klasē - NAV


Direktors  Andris Priekulis 

Info – andris.priekulis@edu.riga.lv 

Pieteikšanās uz brīvajām vietām:

1. Reģistrējies  iestājpārbaudījumam - ŠEIT
līdz 30.maijam

2. Iepazīsties ar 

 • iestājpārbaudījuma programmu - ŠEIT
 • dažiem iestājpārbaudījuma uzdevumu piemēriem - ŠEIT
 • zemāk esošajām prašībām

3. Uz iestājpārbaudījumu atnāc  2.jūnijā 9:30 Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīga. 

4.  informēsim par rezultātiem 6.jūnijā vietnē r3g.lv  

Par skolēnu uzņemšanu 11. klasē 

Skolēnu uzņemšana Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 11. klasēs  2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

Lai uzņemtu ģimnāzijā,  izglītojamam ir jāatbilst minimālajām uzņemšanas  prasībām  uzņemšanai 11.klasē:

 • mācību sasniegumi, beidzot 10. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm
 • vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm,
 • vērtējumam  matemātikā jābūt ne zemākam par 5 ballēm
 • vērtējumam  angļu valodā  jābūt ne zemākam par 6 ballēm.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.


Rezultāti

Tēmas nosaukums

Vektori

Līnijas vienādojums

Kombinatorika un varbūtība

Statistika

Daļveida funkcija, algebriskās daļas

Vienādojumi

Kopā

 

 

Max punkti

17

24

14

7

14

22

98

 

 

Kods

1.tēma

2.tēma

3.tēma

4.tēma

5.tēma

6.tēma

Kopā

Proc

Piezīme

10-0100

11

14

10

7

4

5

51

52%

neuzņemt

10-0101

5

1

3

1

1

6

17

17%

neuzņemt

10-0102

11

11

6

2

4

7

41

42%

neuzņemt

10-0103

12

19

8

6

6

13

64

65%

uzņemt uz E moduli

10-0104

3

2

0

2

0

0

7

7%

neuzņemt

10-0105

6

9

0

0

3

7

25

26%

neuzņemt

10-0106

14

13

7

3

6

13

56

57%

uzņemt uz C moduli

10-0107

13

19

7

5

7

16

67

68%

uzņemt uz C moduli

10-0108

15

18

12

6

9

17

77

79%

uzņemt uz C moduli

10-0109

7

10

3

3

3

7

33

34%

neuzņemt

10-0110

14

20

9

1

9

15

68

69%

uzņemt uz E moduli

10-0111

7

10

5

5

6

6

39

40%

neuzņemt

10-0112

9

17

4

0

6

3

39

40%

neuzņemt

10-0113

13

14

5

5

7

7

51

52%

neuzņemt

10-0114

13

4

7

5

7

13

49

50%

neuzņemt

10-0115

7

0

4

2

2

2

17

17%

neuzņemt

10-0116

0

0%

neieradās

10-0117

8

15

8

6

5

11

53

54%

uzņemt uz C moduli

10-0118

1

1

3

3

0

0

8

8%

neuzņemt

10-0119

9

6

7

2

3

8

35

36%

neuzņemt

10-0120

4

2

2

1

0

2

11

11%

neuzņemt

10-0121

12

23

7

7

12

16

77

79%

uzņemt uz E moduli

10-0122

12

13

3

1

12

10

51

52%

neuzņemt

10-0123

14

10

9

6

6

3

48

49%

neuzņemt

10-0124

6

0

6

4

9

12

37

38%

neuzņemt

10-0125

6

14

3

4

5

11

43

44%

neuzņemt

10-0126

1

3

6

1

2

2

15

15%

neuzņemt

10-0127

9

15

11

1

4

9

49

50%

neuzņemt

10-0128

0

0%

neieradās

10-0129

0

0%

neieradās

10-0130

0

0%

neieradās

10-0131

0

0%

neieradās

10-0132

0

0%

neieradās

10-0133

0

0%

neieradās

10-0134

0

0%

neieradās

10-0135

0

0%

neieradās

10-0136

0

0%

neieradās

10-0137

0

0%

neieradās

10-0138

0

0%

neieradās

10-0139

0

0%

neieradās

10-0140

0

0%

neieradās

10-0141

0

0%

neieradās

10-0142

0

0%

neieradās

10-0143

0

0%

neieradās