Uzņemšana uz brīvajām vietām

Pieteikšanās uz brīvajām vietām 2023./2024.m.g.

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina 

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU MATEMĀTIKĀ  

(notiks 2.jūnijā 10.00 - 13.00)

uz brīvajām vietām  ar  01.09.2023 

Brīvās vietas:

Brīvās vietas:

 • 8.klasē - NAV
 • 9.klasē - NAV
 • 11.klasē - C modelis 2 vietas 
 • 11.klasē - E modelis 3 vietas
 • 12. klasē - NAV


Direktors  Andris Priekulis 

Info – andris.priekulis@edu.riga.lv 

Pieteikšanās uz brīvajām vietām:

1. Reģistrējies  iestājpārbaudījumam - ŠEIT
līdz 30.maijam

2. Iepazīsties ar 

 • iestājpārbaudījuma programmu - ŠEIT
 • dažiem iestājpārbaudījuma uzdevumu piemēriem - ŠEIT
 • zemāk esošajām prašībām

3. Uz iestājpārbaudījumu atnāc  2.jūnijā 9:30 Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10, Rīga. 

4.  informēsim par rezultātiem 6.jūnijā vietnē r3g.lv  

Par skolēnu uzņemšanu 11. klasē 

Skolēnu uzņemšana Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 11. klasēs  2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

Lai uzņemtu ģimnāzijā,  izglītojamam ir jāatbilst minimālajām uzņemšanas  prasībām  uzņemšanai 11.klasē:

 • mācību sasniegumi, beidzot 10. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm
 • vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm,
 • vērtējumam  matemātikā jābūt ne zemākam par 5 ballēm
 • vērtējumam  angļu valodā  jābūt ne zemākam par 6 ballēm.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.