Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.kl.)

Mācību programmas 2024./2025.m.g.

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes
28 vietas


AC modulis

Potenciālās studijas: bizness, inženierzinātnes


C modulis

Potenciālās studijas: bizness, jurisprudence

AE modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, dabaszinātnes

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija


G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas


SB - Starptautiskais bakalaurāts

Mācību kursi/moduļi

A
Inženierzinātne
Datorzinātne

 

AC
Bizness
Inženierzinātne

 

C
Bizness Jurisprudence

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)
* Izvēlas  3 kursus

10

11

12

 

10

11

12

 

10

11

12

Angļu valoda II- C1

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

Matemātika II

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

Sociālas zinātnes(ekonomika, tiesības) II

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

6

Fizika II

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

Programmēšana II

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļai)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

 

 

4

4

 

 

4

4

 

2. svešvaloda
Krievu valoda       VAI
Vācu DSD II – C1  VAI
Franču/Spāņu valoda -B1

Izvēlas vienu kursu

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

 

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

 

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika) I

4*

3

 

 

4*

3

 

 

4*

3

 

Matemātika I

6

6

 

 

6

6

 

 

6

6

 

Fizika I

3

4

 

 

3

4

 

 

3

4

 

Kīmija I

3

3

 

 

3

3

 

 

3

3

 

Bioloģija I

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

Ģeogrāfija

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

Programmēšana I

3

3

 

 

3

3

 

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas I

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

 

 

 

2*

 

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

 

2

2

2

 

2

2

2

Specializētie kursi

Mērījumu kļūdu teorija

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Elektronika  ( Kopā ar fiziku)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika( Kopā  ar Soc.zin. II )

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Robotika( Kopā ar programmēšanu)

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

Biznesa angļu valoda
(Kopā ar Angļu valodu II)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Uzņēmējdarbība ( Kopā ar soc.zin. II)

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Kopā

36

36

līdz 36

 

36

36

līdz 36

 

36

36

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles ( 70.st.)

Krievu  liter. un val. B2/C1

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2

2

2

 

 

2

2

 

 

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

Vācu valoda DSD II

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Astronomija

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

Mācību kursi/moduļi

AE
Inženierzinātne
Dabaszinātnes

 

E
Medicīna Farmācija

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)
* Izvēlas  3 kursus

10

11

12

 

10

11

12

Angļu valoda II- C1

 

 

9

 

 

 

9

Matemātika II

 

 

9

 

 

 

9

Fizika II

 

 

6

 

 

 

 

Ķīmija II

 

 

6

 

 

 

6

Bioloģija II

 

 

6

 

 

 

6

Programmēšana II

 

 

6

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

 

 

 

 

 

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

2

Pamata kursi  - obligāti ( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

 

6

6

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

 

 

4

4

 

2. svešvaloda
Krievu valoda       VAI
Vācu DSD II – C1  VAI
Franču/Spāņu valoda -B1

Izvēlas vienu kursu

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

 

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika) I

4*

3

 

 

4*

3

 

Matemātika I

6

6

 

 

6

6

 

Fizika I

3

4

 

 

3

4

 

Kīmija I

3

3

 

 

3

3

 

Bioloģija I

3

 

 

 

3

 

 

Ģeogrāfija

 

3

 

 

 

3

 

Programmēšana I

3

3

 

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas I

 

 

 

 

3

3

 

Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

 

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

 

2

2

2

Specializētie kursi

Mērījumu kļūdu teorija

 

 

1

 

 

 

1

Neorganiskā ķīmija ( Kopā ar ķīmiju)

 

 

2

 

 

 

2

Fizioloģija ( Kopā ar bioloģiju)

 

 

2

 

 

 

2

Elektronika ( Kopā ar fiziku)

 

 

2

 

 

 

 

Robotika ( Kopā ar fiziku)

 

 

2

 

 

 

 

Kopā

36

36

līdz 36

 

36

36

līdz 36

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles ( 70.st.)

 

 

Krievu  liter. un val. B2/C1

2

2

 

 

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2

2

2

 

 

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1

2

 

 

 

2

 

 

Vācu valoda DSD II

 

 

1

 

 

 

1

Pētnieciskie darbi  dabaszinībās

 

2

 

 

 

2

 

Astronomija

 

 

1

 

 

 

1

Mācību kursi/moduļi

G
Dizains
Arhiktektūra

 

H
Diplomātija
Politoloģija

Padziļināti /klase*
* izvēlas 3 kursus

10.

11.

12.

 

10.

11.

12.

Angļu valoda II -C1

 

 

9

 

 

 

9

Matemātika II

 

 

9

 

 

 

9

Sociālas zinātnes( ekonomika, tiesības) II

 

 

 

 

 

 

6

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

6

 

 

 

 

Kultūra un māksla II

 

 

6

 

 

 

 

Vēsture II

 

 

 

 

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

2

Pamata kursi – obligāti

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

 

6

6

 

Angļu valoda I

4

4

 

 

5

5

 

2. svešvaloda
Krievu valoda       VAI
Vācu  DSD II- C1  VAI
Franču /Spāņu valoda -B1

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

 

2
2/2
2/2

2
2/2
2/2

 

Vēsture* un sociālas zinības(ekonomika, politika)  I

4*

3

 

 

3

4*

 

Matemātika I

6

6

 

 

6

6

 

Dabaszinības (Fizika/bioloģija/ķīmija)

4f/2b

1f/3ķ

 

 

4f/2b

1f/3ķ

 

Ģeogrāfija

 

3

 

 

 

3

 

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

 

3

3

 

Kultūras pamati   (* angliski)

 

 

 

 

3

 

2*

Kultūra un māksla I ( vizuālā māksla)

3

3

 

 

 

 

 

Sports un veselība

2

2

2

 

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Vizuāli plastiskā māksla  ( Kopā Kultūra  un māksla)

 

 

2

 

 

 

 

Mākslas vēsture( Kopā Kultūra  un māksla)

 

 

2

 

 

 

 

Grafiskais dizains ( Kopā Kultūra  un māksla)

 

 

2

 

 

 

 

Komercdiplomātija/starpt. attiecības * angl.

 

 

 

 

 

 

2*

Lietišķā etiķete un protokols

 

 

 

 

 

 

2

Politika ( Kopā ar Soc. zinātnes II)

 

 

 

 

 

 

2

Uzņēmējdarbība ( Kopā ar Soc. zinātnes II)

 

 

 

 

 

 

2

Fizika I

 

 

2

 

 

 

 

Kopā

36

36

līdz 36

 

36

36

līdz 36

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles ( 70.st.)

Krievu  literatūra un valoda B2/C1

2

2

 

 

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2

2

2

 

 

2

2

 

Rad.rakst. un publ. runa angļu valodā  B2/C1

2

 

 

 

2

 

 

Fizika

 

+2

 

 

 

 

 

Vācu valoda DSD II         -

 

 

1

 

 

 

1

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija ir Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas (IBO) dalībskola (IB World School), kas piedāvā  no 2022.gada Starptautiskā bakalaurāta vidējā posma programmu 7. - 9. (10). klasēs (IB Middle Years Programme - MYP) un no 2024. gada Starptautiskā bakalaurāta Diploma programmu 11. – 12. klasēs (IB Diploma Programme- DP).

Starptautiskā bakalaurāta papildus izglītības programmas tiek integrētas nacionālajā izglītības programmā, izmantojot bilingvālo  (latviešu un angļu valodās) mācīšanas metodi. Par SB papildus izglītības programmu apguvi ir nepieciešams vecāku līdzmaksājums vienreiz gadā.

Uzņemšana  uz brīvajām vietām DP programmā uz 11.klasi notiek konkursa kārtībā, nokārtojot iestājeksāmenus matemātikā un angļu valodā.

Ģimnāzija piedāvā sekojošus SB Diploma programmas mācību priekšmetu izvēles standarta līmenī  (SL) un padziļināti (HL):

SB Diploma programmas mācību priekšmeti

Izvēles līmenis

Latviešu literatūra (Latvian literature)

SL/HL

Angļu valoda (English B)

HL

Franču valoda (French B)

SL/HL

Vācu valoda (German B)

SL/HL

Spāņu valoda (Spanish B)

SL/HL

Ekonomika (Economics)

SL/HL

Ģeogrāfija (Geography)

SL

Fizika (Physics)

SL/HL

Ķīmija (Chemistry)

SL/HL

Bioloģija (Biology)

SL/HL

Programmēšana (Computer science)

SL/HL

Matemātika (Mathematics: A&A)

SL/HL


Papildus mācību priekšmeti (Core subjects):

Zināšanu teorija (Theory of knowledge), Paplašinātā eseja (Extended Essay), Radošais, brīvprātīgais darbs (Creativity,  Activity,  Service).

Mācību kursi                             SB Starptautiskais bakalaurāts 2024./2025. mācību gads

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10.

11.

12.

 

Latviešu valoda un literatūra II  ( SL/HL)

 

 

3-5

Izvēle – līmenis

Angļu valoda II- C1  ( HL )

 

 

5

Obligāts

Matemātika II  (SL/ HL)

 

 

4-6

Izvēle - līmenis

Fizika II  ( SL/HL)

 

 

3-5

Izvēlas vismaz vienu un līmeni

Ķīmija II ( SL/HL)

 

 

3-5

Bioloģija II  ( SL/HL)

 

2

3-5

Datorika II ( SL/HL)

 

 

3-5

Ekonomika II (SL/HL)

 

 

3-5

Izvēlas vienu un
līmeni

Ģeogrāfija II ( SL)

 

 

3

Projekta darbs ( Extended  Essay)

 

 

2

Obligāts

Zināšanu teorija (TOK )

 

2

2

PAMATA KURSI

 

Latviešu valoda

2

2

2 CE/O/P

Obligāts

Literatūra

2

2

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

5

5

CE/P

2.  Vācu/ Franču / Spāņu valoda -B1  ( SL/ HL )

2

2

2-4

Vēsture* un sociālas zinības (ekonomika) I

4*

3

 

Matemātika I

6

6   CE/O

CE/ P

Fizika   I

3

4  CE/O

 

Ķīmija  I

3

3  CE/O

 

Bioloģija I

3

CE/O

 

Ģeogrāfija I

2

1

 

Datorika  I

 

2

 

Kultūras pamati ( angliski)

2

 

 

Sports un veselība

2

2

2

KOPĀ :

36

Līdz 36

Līdz  36

 

Papildus   SB KURSI ( fakultatīvi )

 

Matemātika II( HL)

 

 

2

 

Literatūra II  ( HL)

 

2

 

 

2.svešvaloda  HL

1

1

 

 


Izvēles paraugi

Eksaktais-1 (biozinātnēm un medicīnai)

11.kl.

12.kl.

Humanitārais 1 - ekonomika

11.KL.

12.KL.

Latvian A Literature SL

4

5

Latvian A Literature SL/HL

4

5/7

English  B  HL

5

5

English B HL

5

5

Economics/Geography  SL

3+2

3/3

Economics HL

3

5

Biology HL

2

6

German/French/Spanish B  SL

2

2

Chemistry SL/HL

3

4-6

Biology/Chemistry/Physics SL

2+3+3

3/3/3

Mathematics SL/HL

6/2

4-6/2

Mathematics SL/HL

6/2

4/ 6+2

Zināšanu teorija TOK

2

2

Zināšanu teorija TOK

2

2

Kopā

 

Līdz 36

kopā

 

Līdz 36

Eksaktais-2 (inženierzinātnēm)

11.kl.

12.kl.

Humanitārais-2

11.KL

12.KL

Latvian A Literature  SL

4

5

Latvian A Literature  HL

4

5/7

English  B HL

5

5

English  B  HL

5

5

Economics/Geography  SL

3+2

3/3

German/French/Spanish B  SL /HL

2

2-4

Physics HL

3

5

Economics/Geography SL

3+2

3/3

Chemistry SL/HL/Computer Sc. SL/HL

3+2

3-5

Biology/Chemistry/Physics SL/HL

2+3+3

3-5

Mathematics HL

6/2

6/2

Mathematics SL/HL

6/2

4/6+2

Zināšanu teorija TOK

2

2

Zināšanu teorija TOK

2

2

Kopā

 

Līdz 36

Kopā

 

Līdz 36


Sīkāka informāciju par Starptautisko bakalaurātu mājas lapā:

https://www.ibo.org/

 

SB programmas koordinatore:
Ingrīda Breidaka
+371 28210671
ingrida.breidaka@riga.lv

 

SB Diploma programmas Akreditācijas Apliecība

Par vidējās izglītības valsts pārbaudes darbiem

Kārto  valsts pārbaudes darbus optimālajā līmenī  11. klasē:

Latviešu valoda  - optimālais līmenis  - pēc 11. klases .

Matemātika    -  optimālais līmenis – pēc 11. klases ( ja nekārto padziļinātajā līmenī 12.kl.)

Angļu valoda (B2) -optimālais līmenis – pēc 11. klases (ja nekārto padziļinātajā līmenī 12. kl.)

Kārto  ne mazāk, kā divus valsts pārbaudes darbus  augstākajā mācību satura apguves līmenī

12. klasē ( izpētot  savas augstskolas izglītības programmas) prasības :

var kārtot Visos moduļos (JA apguvis II  līmeņa kursu ): Angļu valodā un Matemātikā 

A modulī: Fizikā, Ķīmijā, Programmēšanā

C modulī: Dizains un tehnoloģijas,  Programmēšana, Sociālās zinības

E modulī: Bioloģijā un Ķīmijā

G modulī: Dizains un tehnoloģijas, Kultūra un māksla

H modulī: Sociālās zinības un Vēsturē