Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.kl.)

Mācību programmas 2022./2023.m.g.

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika
32 vietas

C modulis

Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne

G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas

SB - Starptautiskais bakalaurāts

Izglītības programmas

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Fizika II

 

 

6

Ķīmija II

 

 

6

Programmēšana II             

 

 

6

Projekta darbs**

 

 

2

 

 

 

 

Pamata kursi –  obligāti (stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

2. svešvaloda

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika) I

4*

3

Matemātika I

6

6

Fizika I

3

4

Kīmija I

3

3

Bioloģija I

3

 

Ģeogrāfija

3

Programmēšana I

3

3

Kultūras pamati *  angļu valodā

2*

Sports un veselība

2

2

2

 

 

 

 

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Astronomija        

 

 

2

Robotika

 

 

2

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

Mērījumu kļūdu teorija         

 

 

2

 

 

 

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)                                             

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda (70 st.)

 

2

 

Franču  literatūra B2 (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II (70 st.)

 

 1

1
3D  modelēšana (70 st.)

 


2

** ZPD metodika – bioloģija, ķīmija , fizika , programmēšana 

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Sociālas zinātnes (ekonomika, tiesības) II

 

 

8

Fizika II

 

 

6

Programmēšana II  

 

 

6

Dizains un tehnoloģijas II          

 

 

6

Projekta darbs **

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6


Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4


2. svešvaloda

 

 


Krievu valoda       VAI

2

2


Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2


Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2


Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika) I

4*

3


Matemātika I

6

6


Fizika I

3

4


Kīmija I

3

3


Bioloģija I

3

 


Ģeogrāfija

 

3


Programmēšana I   VAI

3

3


Dizains un tehnoloģijas I

3

3


Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

3D modelēšana

 

 

2

Biznesa angļu valoda

 

 

2

Politika vai Robotika

 

 

2

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)                                             

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

1

3D modelēšana

 


2

** ZPD metodika – bioloģija, ķīmija , fizika , programmēšana 

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Fizika II

 

 

8

Ķīmija II

 

 

6

Bioloģija II

 

 

6

Projekta darbs**

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

2. svešvaloda

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika, politika) I

4*

3

Matemātika I

6

6

Fizika I

3

4

Kīmija I

3

3

Bioloģija I

3

 

Ģeogrāfija

 

3

Programmēšana I   VAI

3

3

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Mērījumu kļūdu teorija         

 

 

2

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

Organiskā ķīmija        

 

 

2

Fizioloģija

 

 

2

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)            

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

Franču  literatūra B2  (70 st.)t.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

 1

1

3D modelēšana

 


2

** ZPD metodika – bioloģija, ķīmija , fizika , programmēšana 

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

 

        * Izvēlas  3 kursus

 

Angļu valoda II -C1

 

 

8

 

Matemātika II

 

 

8

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

6

 

Kultūra un māksla II

 

 

6

 

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

 

 

2. svešvaloda

 

 

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

 

 

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

 

 

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

 

 

Vēsture* un sociālas zinības(ekonomika, politika)  I

4*

3

 

 

Matemātika I

6

6

 

 

Dabaszinības (Fizika/bioloģija/ķīmija)

6

3

 

 

Ģeogrāfija

 

3

 

 

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

 

Kultūras pamati   (* angliski)

 

 

 

 

Kultūra un māksla I ( vizuālā māksla)

3

3

 

 

Sports un veselība

2

2

2

 

 

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Uzņēmējdarbība

 


 

Vizuāli plastiskā māksla

 

 

3

 

Mākslas vēsture

 

 

3

 

Fizika

 

 1


 

3D modelēšana

 

 

2

 

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)

2

2

 

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

 

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

 

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

 1

1

 

Fizika I

 

2


 

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II -C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Sociālas zinātnes (ekonomika) II

 

 

6

Ģeogrāfija II

 

 

6

Vēsture II

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

5

5

 

2. svešvaloda

 

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

 

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

 

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

 

Vēsture* un sociālas zinības(ekonomika, politika)  I

3

4*

 

Matemātika I

6

6

 

Dabaszinības (Fizika/bioloģija/ķīmija)

6

3

 

Ģeogrāfija

 

3

 

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

Kultūras pamati   (* angliski)

3

2*

 

Kultūra un māksla I ( vizuālā māksla)

 

 

 

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Komercdiplomātija/starpt. attiecības * angl.

 

 

2*

Lietišķā etiķete un protokols

 

 

2

Publiskās runas māksla

 

 

2

Politika

 

 

2

Uzņēmējdarbība

 

 

2

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)    

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

 1

1

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija piedāvā akreditētu Starptautiskā bakalaurāta Vidējā posma programmu (Middle Years Programme) un ir Kandidātskola Diploma programmai (Diploma Programme):
“Riga State Gymnasium Nr.3 is a Candidate School* for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Riga State Gymnasium Nr.3 believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org ”

Padziļināti /klase*
( stundas nedēļa)

10. MYP

11. DP

12. DP

 

Latviešu valoda un literatūra II  ( SL/HL)

 

 

5

Izvēle – līmenis

Angļu valoda II- C1  ( HL )

 

 

5

Obligāts

Matemātika II  (SL/ HL)

 

 

4-6

Izvēle - līmenis

Fizika II  ( SL/HL)

 

 

3-5

Izvēlas vismaz vienu  un līmeni

Ķīmija II ( SL/HL)

 

 

3-5

Bioloģija II  ( SL/HL)

 

2

3-5

Datorika II ( SL/HL)            

 

 

3-5

Ekonomika II (SL/HL)

 

 

3-5

Izvēlas vienu un līmeni

Ģeogrāfija II ( SL)

 

 

3

Projekta darbs (Extended  Essay)

 

 

2

Obligāts

Zināšanu teorija (TOK )

 

2

2

 

PAMATA KURSI

Latviešu valoda

2

2

2  CE O/P

 

Literatūra

2

2

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

5

5

CE P

 

2. svešvaloda
Vācu/ Franču / Spāņu valoda -B1  ( SL/ HL )

2

2

2-4

Obligāts

Vēsture* un sociālas zinības (ekonomika) I

4*

3

 

 

Matemātika I

6

6   CE O

CE P

 

Fizika   I

4

3

 

 

Ķīmija  I

4

3

 

 

Bioloģija I

3   CE O

 

 

 

Ģeogrāfija I

 

2

 

 

Datorika  I

 

2

 

 

Kultūras pamati *( angliski)

2*

 

 

 

Sports un veselība

2

2

2

 

                                                                         KOPĀ :

36

36

Līdz  36

 

 

 

 

 

 

Papildus   SB KURSI ( fakultatīvi )

Ģeogrāfija

2

 

 

 

Matemātika II( HL)

 

1

2

 

Literatūra II  ( HL)

 

2

 

 

 

 

 

CE – Centralizētais valsts pārbaudes darbs

O/P  - Optimāls /Padziļinātais līmenis

 

Piemēri  izvēļu groziem  (Sample DP subject choices

Eksaktais-1 (biozinātnēm un medicīnai)

11.kl.

12.kl.

Latvian A Literature SL

4

5

English  B  HL

5

5

Economics/Geography  SL

3+2

3/3

Biology HL

2

6

Chemistry SL/HL

3

4-6

Mathematics SL/HL

6/2

4-6/2

Zināšanu teorija TOK

2

2

                                             Kopā                 

 

Līdz 36

 

Eksaktais-2 (inženierzinātnēm)

11.kl.

12.kl.

Latvian A Literature  SL

4

5

English  B HL

5

5

Economics/Geography  SL

3+2

3/3

Physics HL

3

5

Chemistry  SL/HL/ Computer Science SL/HL

3+2

3-5

Mathematics HL

6/2

6/2

Zināšanu teorija TOK

2

2

                                             Kopā

 

Līdz 36

 

Humanitārais 1 - ekonomika

11.KL.

12.KL.

Latvian A Literature SL/HL

4/2

5/7

English B HL

5

5

Economics HL

3

5

German/French/Spanish B  SL

2

2

Biology/Chemistry/Physics SL

2+3+3

3/3/3

Mathematics SL/HL

6/2

4/ 6+2

Zināšanu teorija TOK

2

2

                                                                   

Kopā

 

Līdz 36

 

Humanitārais-2

11.KL

12.KL

Latvian A Literature  HL

4/2

5+2

English  B  HL

5

5

German/French/Spanish B  SL /HL

2

2-4

Economics/Geography SL

3+2

3/3

Biology/Chemistry/Physics SL/HL

2+3+3

3-5

Mathematics SL/HL

6/2

4/6+2

Zināšanu teorija TOK

2

2

                                                               Kopā:

 

Līdz 36


 SB programmas koordinatore:

Ingrīda Breidaka

+371 28210671

ingrida.breidaka@riga.lv

Par vidējās izglītības valsts pārbaudes darbiem

Kārto  valsts pārbaudes darbus optimālajā līmenī  11. klasē:

Latviešu valoda  - optimālais līmenis  - pēc 11. klases .

Matemātika    -  optimālais līmenis – pēc 11. klases ( ja nekārto padziļinātajā līmenī 12.kl.)

Angļu valoda (B2) -optimālais līmenis – pēc 11. klases (ja nekārto padziļinātajā līmenī 12. kl.)

Kārto  ne mazāk, kā divus valsts pārbaudes darbus  augstākajā mācību satura apguves līmenī

12. klasē ( izpētot  savas augstskolas izglītības programmas) prasības :

var kārtot Visos moduļos (JA apguvis II  līmeņa kursu ): Angļu valodā un Matemātikā 

A modulī: Fizikā, Ķīmijā, Programmēšanā

C modulī: Dizains un tehnoloģijas,  Programmēšana, Sociālās zinības

E modulī: Bioloģijā un Ķīmijā

G modulī: Dizains un tehnoloģijas, Kultūra un māksla

H modulī: Sociālās zinības un Vēsturē