Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.kl.)

Mācību programmas 2022./2023.m.g.

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika
32 vietas

C modulis

Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence
64 vietas

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne
64 vietas

G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas

Izglītības programmas

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Fizika II

 

 

6

Ķīmija II

 

 

6

Programmēšana II             

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

 

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

2. svešvaloda

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika, politika) I

4*

3

Matemātika I

6

6

Fizika I

3

4

Kīmija I

3

3

Bioloģija I

3

 

Ģeogrāfija

3

Programmēšana I

3

3

Kultūras pamati *  angļu valodā

2*

Sports un veselība

2

2

2

 

 

 

 

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Astronomija        

 

 

2

Robotika

 

 

2

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

Uzņēmējdarbība          

 

 

2

 

 

 

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)                                             

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda (70 st.)

 

2

 

Biznesa spāņu valoda B2 (70 st.)

 

 

2

Franču  literatūra B2 (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II (70 st.)

 

1

1

Tiesības /lietišķā etiķete (70 st.)

 

 

2

3D  modelēšana (70 st.)

 

 

2

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Sociālas zinātnes(ekonomika, politika) II

 

 

8

Fizika II

 

 

6

Bioloģija II

 

 

6

Programmēšana II             

 

 

6

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6


Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4


2. svešvaloda

 

 


Krievu valoda       VAI

2

2


Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2


Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2


Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika, politika) I

4*

3


Matemātika I

6

6


Fizika I

3

4


Kīmija I

3

3


Bioloģija I

3

 


Ģeogrāfija

 

3


Programmēšana I   VAI

3

3


Dizains un tehnoloģijas I

3

3


Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

3 D modulēšana

 

 

2

Biznesa angļu valoda

 

 

2

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)                                             

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa spāņu valoda B2  (70 st.)

 

 

2

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

1

1

Tiesības /lietišķā etiķete (70 st.)

 

 

2

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II- C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Fizika II

 

 

8

Ķīmija II

 

 

6

Bioloģija II

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

2. svešvaloda

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

Vēsture* un sociālas zinības
(ekonomika, politika) I

4*

3

Matemātika I

6

6

Fizika I

3

4

Kīmija I

3

3

Bioloģija I

3

 

Ģeogrāfija

 

3

Programmēšana I   VAI

3

3

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

Kultūras pamati *  angļu valodā

 

 

2*

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Astronomija        

 

 

2

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

Uzņēmējdarbība          

 

 

2

Bioloģija/Ķīmija +

 

 

2

Bioloģija +

 

2

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)            

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

Biznesa spāņu valoda B2  (70 st.)

 

 

2

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

1

1

Tiesības /lietišķā etiķete (70 st.)

 

 

2

3D modelēšana

 

 

2

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

 

        * Izvēlas  3 kursus

 

Angļu valoda II -C1

 

 

8

 

Matemātika II

 

 

8

 

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

6

 

Kultūra un māksla II

 

 

6

 

Projekta darbs

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

4

4

 

 

2. svešvaloda

 

 

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

 

 

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

 

 

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

 

 

Vēsture* un sociālas zinības(ekonomika, politika)  I

4*

3

 

 

Matemātika I

6

6

 

 

Dabaszinības (Fizika/bioloģija/ķīmija)

6

3

 

 

Ģeogrāfija

 

3

 

 

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

 

Kultūras pamati   (* angliski)

 

 

 

 

Kultūra un māksla I ( vizuālā māksla)

3

3

 

 

Sports un veselība

2

2

2

 

 

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Lietišķā etiķete

 

1

 

 

Vizuāli plastiskā māksla

 

 

3

 

Mākslas vēsture

 

 

3

 

Matemātiskā modelēšana

 

 

2

 

3D modelēšana

 

 

2

 

 

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)

2

2

 

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

 

Biznesa spāņu valoda B2  (70 st.)

 

 

2

 

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

 

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

1

1

 

Tiesības /lietišķā etiķete (70 st.)

 

 

2

 

Padziļināti /klase*( stundas nedēļa)

10

11

12

        * Izvēlas  3 kursus

Angļu valoda II -C1

 

 

8

Matemātika II

 

 

8

Sociālas zinātnes( ekonomika, politika) II

 

 

8

Dizains un tehnoloģijas II

 

 

6

Vēsture II

 

 

6

Projekta darbs

 

 

2

Pamata kursi –  obligāti( stundas nedēļā)

Latviešu valoda un literatūra

6

6

 

Angļu valoda I  (1.svešvaloda)-B2

5

5

 

2. svešvaloda

 

 

 

Krievu valoda       VAI

2

2

 

Vācu DSD II – C1  VAI

2/2

2/2

 

Franču/Spāņu valoda -B1

2/2

2/2

 

Vēsture* un sociālas zinības(ekonomika, politika)  I

3

4*

 

Matemātika I

6

6

 

Dabaszinības (Fizika/bioloģija/ķīmija)

6

3

 

Ģeogrāfija

 

3

 

Dizains un tehnoloģijas I

3

3

 

Kultūras pamati   (* angliski)

3

2*

 

Kultūra un māksla I ( vizuālā māksla)

 

 

 

Sports un veselība

2

2

2

Specializētie kursi( stundas nedēļā)

Komercdiplomātija/starpt. attiecības * angl.

 

 

2*

Lietišķā etiķete un protokols

 

 

2

Publiskā  māksla

 

 

2

Papildus stundas ( fakultatīvi) pēc individuālas izvēles

Krievu  liter. un val. B2/C1  (70 st.)    

2

2

 

Itāļu valoda A1/A2  (70 st.)

2

2

 

Rad. rakst. un publ. runa ang. val. B2/C1 (70 st.)        

2

 

 

Biznesa angļu valoda B2  (70 st.)

 

2

 

Biznesa spāņu valoda B2  (70 st.)

 

 

2

Franču  literatūra B2  (70 st.)

 

 

2

Vācu valoda DSD II  (70 st.)

 

1

1

Tiesības /lietišķā etiķete (70 st.)

 

 

2

3D modelēšana

 

 

2

Par vidējās izglītības valsts pārbaudes darbiem

Kārto  valsts pārbaudes darbus optimālajā līmenī  11. klasē:

Latviešu valoda  - optimālais līmenis  - pēc 11. klases .

Matemātika    -  optimālais līmenis – pēc 11. klases ( ja nekārto padziļinātajā līmenī 12.kl.)

Angļu valoda (B2) -optimālais līmenis – pēc 11. klases (ja nekārto padziļinātajā līmenī 12. kl.)

Kārto  ne mazāk, kā divus valsts pārbaudes darbus  augstākajā mācību satura apguves līmenī

12. klasē ( izpētot  savas augstskolas izglītības programmas) prasības :

var kārtot Visos moduļos (JA apguvis II  līmeņa kursu ): Angļu valodā un Matemātikā 

A modulī: Fizikā, Ķīmijā, Programmēšanā

C modulī: Dizains un tehnoloģijas,  Programmēšana, Sociālās zinības

E modulī: Bioloģijā un Ķīmijā

G modulī: Dizains un tehnoloģijas, Kultūra un māksla

H modulī: Sociālās zinības un Vēsturē