Datu glabāšanas kopsavilkums

Šis kopsavilkums parāda noklusējuma kategorijas un nolūkus lietotāju datu saglabāšanai. Dažām jomām var būt specifiskākas kategorijas un nolūki nekā šeit uzskaitītie.

Vietne

Kategorija

Ģimnāzija

Nolūks

Lietotāju administrēšana
Glabāšanas periods
Nav glabāšanas perioda
Juridiskais pamats
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir puse, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Piešķirtās oficiālās pinvaras (VDAR pants 6.1(e)) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka datu subjekts nevar atcelt VDAR 9. panta 1. punktā minēto aizliegumu.
Protection of vital interests (GDPR Art. 9.2(c)) Processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects
Substantial public interest (GDPR Art. 9.2(g)) Processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Lietotāji

Kategorija

Ģimnāzija

Nolūks

Lietotāju administrēšana
Glabāšanas periods
Nav glabāšanas perioda
Juridiskais pamats
Consent (GDPR Art. 6.1(a)) Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem
Contract (GDPR Art. 6.1(b)) Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir puse, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas
Vital interests (GDPR Art. 6.1(d)) Apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses
Piešķirtās oficiālās pinvaras (VDAR pants 6.1(e)) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
Sensitīvi personas datu apstrādes iemesli
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) Datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, izņemot gadījumus, kad Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka datu subjekts nevar atcelt VDAR 9. panta 1. punktā minēto aizliegumu.
Protection of vital interests (GDPR Art. 9.2(c)) Processing is necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person where the data subject is physically or legally incapable of giving consent
Legitimate activities regarding the members/close contacts of a foundation, association or other not-for-profit body (GDPR Art. 9.2(d)) Processing is carried out in the course of its legitimate activities with appropriate safeguards by a foundation, association or any other not-for-profit body with a political, philosophical, religious or trade-union aim and on condition that the processing relates solely to the members or to former members of the body or to persons who have regular contact with it in connection with its purposes and that the personal data are not disclosed outside that body without the consent of the data subjects
Substantial public interest (GDPR Art. 9.2(g)) Processing is necessary for reasons of substantial public interest, on the basis of Union or Member State law which shall be proportionate to the aim pursued, respect the essence of the right to data protection and provide for suitable and specific measures to safeguard the fundamental rights and the interests of the data subject

Kursu kategorijas

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Kursi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Aktivitāšu moduļi

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts

Bloki

Nolūks

Glabāšanas periods
Glabāšanas periods nav definēts