Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides materiāli

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas metodiskie semināri 2022./2023.mācību gadā

Materiāli

Lietišķās aktivitātes organizēšana stundās un ārpusstundu laikā

Materiāls pedagogiem

Uzdevumu piemēri noteiktam SR veidam un grupai

Materiāls pedagogiem

Atgriezeniskā saite - dažādi veidi un to pielietojums

Materiāls pedagogiem

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas metodiskie semināri 2021./2022.mācību gadā

Semināru grafiks

Materiāli

Materiāli

Mācību materiāls stundaiMateriāls pedagogiem

Sadarbības karjeras vadības prasmju integrēšanai Kultūra un māksla ( vizuālā māksla I ) un Kultūras pamati tēmās, veicinot izglītojamo personības izaugsmi

Prezentācija

Pielāgotu pazīstamo aktivitāšu un paņēmienu izmantošana ESA modeļa angļu valodas stundās: diktāta veidi, leksiskā pieeja, vingrinājumi smadzeņu darbības in koncentrēšanas spēju uzlabošanai. ". 

Prezentācija ESAUzdevums ESAPrezentācija DictationsUzdevums Dictations

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas metodiskie semināri 2020./2021.mācību gadā

Semināru grafiks

Materiāli

Teksts un tā mediācija jaunā izglītības satura apguvē

Anotācija1. pielikums2. pielikums3. pielikums4. pielikums

Eksperimentālā darbība attālinātā mācību procesa laikā 

Anotācija un uzdevumi

Skolēnu sadarbība, līzdalība un pašvadīta mācīšanās literatūrā attālinātajā mācību procesā vidusskolā, attīstot digitālās prasmes

Prezentācija