Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides materiāli

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas metodiskie semināri 2021./2022.mācību gadā

Materiāli

Kompleksās prasmes, apgūstot starppriekšmetu kopprojektu "Ūdens"

Mācību materiāls stundaiMateriāls pedagogiem

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas metodiskie semināri 2020./2021.mācību gadā

Semināru grafiks

Materiāli

Teksts un tā mediācija jaunā izglītības satura apguvē

Anotācija1. pielikums2. pielikums3. pielikums4. pielikums

Eksperimentālā darbība attālinātā mācību procesa laikā 

Anotācija un uzdevumi

Skolēnu sadarbība, līzdalība un pašvadīta mācīšanās literatūrā attālinātajā mācību procesā vidusskolā, attīstot digitālās prasmes

Prezentācija