Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.kl.)

Mācību programmas

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika
32 vietas

C modulis

Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence
64 vietas

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne
64 vietas

G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas

Izglītības programmas

 A modulis

10.

11.

12.

Piezīmes

 Semestri

I

II

I

II

I

II

 

 PADZIĻINĀTIE KURSI -5

 

 

 

 

 

 

 

2 CE padziļinātajos kursos

ANGĻU VALODA II C1 ( 9 KP)

Izvēlas

 3 kursus

 

 

 

3

7

8

 

MATEMĀTIKA II (10 KP)

 

 

 

3

7

9

 

PROGRAMMĒŠANA* II

 

 

 

3

6

8

*integrēti ar robotiku

FIZIKA II

 

 

 

3

6

7

 

ĶĪMIJA II

 

 

 

3

6

7

 

Projekta darbs

 

 

 

 

*

*

 

*integrēti ar padziļinātajiem kursiem

 PAMATA KURSI -12

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl.

Angļu valoda I B2

4

4

4

3

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas AN II

Vācu vai Krievu valoda B2

Izvēlas vienu

2

2

2

2

 

 

 

Vācu valoda DSD2 C1

2

2

2

2

 

 

F.( + 2/2 + 2/2 – 2(1.sem. )

Franču vai Spāņu valoda B1

2

2

2

2

 

 

F. ( + 2/2 + 3/3 -0

Vēsture un sociālās zinības I

 

 

4*

6*

4

 

*Vēsture 4+4

Matemātika I

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas MAII

Fizika I

5

5

4

 

 

 

 

Ķīmija I

4

4

4

 

 

 

 

Bioloģija I

3

3

 

 

 

 

 

Ģeogrāfija I

 

 

 

 

4*

4

*2 stundas angļu valodā

Programmēšana *I

4

4

4

 

 

 

*Integrēti ar robotiku

Kultūras pamati

 

 

 

 

4*

 

* 2 stundas angļu valodā

Sports un veselība

2

2

2

2

2

2

 

 SPECIALIZĒTIE KURSI-4

 

 

 

 

 

 

 

Uzstāšanās māksla *             

 

 

 

2

 

 

*integrēti ar latviešu val.

Astronomija *

 

 

 

 

 

3

*Integrēti ar fiziku

Politika un tiesības

Izvēlas vienu

 

 

 

 

 

2

 

Lietišķā etiķete

 

 

 

 

 

2

 

Psiholoģija ( laimes LAB)

Izvēlas vienu

 

 

 

 

2

 

 

Uzņēmējdarbības pamati*

 

 

 

 

2*

 

+Integrēti ar soc. zin. ( ekonomika)

 KOPĀ

36

36

36

36

34-36

33-36

 

 C modulis

10.

11.

12.

Piezīmes

 Semestri

I

II

I

II

I

II

 

 PADZIĻINĀTIE KURSI -4

 

 

 

 

 

 

2 CE padziļinātajos kursos

ANGĻU VALODA II C1

 

 

Izvēlas

 3 kursus

 

 

 

3

7

8

 

MATEMĀTIKA II

 

 

 

3

7

9

 

SOCIĀLĀS ZINĪBAS II

 

 

 

3

6

7

 

PROGRAMMĒŠANA II* vai

DIZAINS un TEHNOLOĢIJAS II*

 

 

 

 

3

 

6

 

7

 

 FIZIKA II vai

BIOLOĢIJA II

3

6

7

Projekta darbs

 

 

 

*

*

 

* integrēti ar padziļinātajiem kursiem

 PAMATA KURSI -12

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl.

Angļu valoda I B2

4

4

4

3

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas AN II

Vācu vai Krievu valoda B2

Izvēlas

 vienu

2

2

2

2

 

 

 

Vācu valoda DSD2 C1

2

2

2

2

 

 

F.( + 2/2 + 2/2 – 2(1.sem.) )

Franču vai Spāņu valoda B1

2

2

2

2

 

 

F. ( + 2/2 + 3/3 -0 )

Vēsture un sociālās zinības I

 

 

4

6*

4*

 

*Vēsture ( 4+4)

Matemātika I

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas MAII

Fizika I

5

5

4

 

 

 

 

Ķīmija I

4

4

4

 

 

 

 

Bioloģija I

3

3

 

 

 

 

 

Ģeogrāfija I

 

 

 

 

4*

 4

*2stundas angliski

Programmēšana I

Izvēlas vienu

4

4

4

 

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas I

4

4

4

 

 

 

 

Kultūras pamati

 

 

 

 

4*

 

* 2 stundas angļu valodā

Sports un veselība

2

2

2

2

2

2

 

 SPECIALIZĒTIE KURSI-4

 

 

 

 

 

 

 

Biznesa angļu valoda *

 

 

 

 

2

4

*integrēti ar angļu val.

Uzstāšanās māksla *

 

 

 

2

 

 

*integrēti ar latviešu val.

 

 

 

 

 

 

 

*Integrēti ar sociālas zinības II

Lietišķā etiķete*

Izvēlas vienu

 

 

 

 

 

2

Politika un tiesības *

 

 

 

 

 

2

 KOPĀ

36

36

36

36

34-36

33-36

 

 E modulis

10.

11.

12.

Piezīmes

 Semestri

I

II

I

II

I

II

 

 PADZIĻINĀTIE KURSI -5

 

 

 

 

 

 

2 CE padziļinātajos kursos

ANGĻU VALODA II C1

Izvēlas

 3

kursus

 

 

 

3

7

8

 

MATEMĀTIKA II

 

 

 

3

7

9

 

BIOLOĢIJA II

 

 

2

2

6

7

 

ĶĪMIJA II

 

 

 

3

6

8

 

FIZIKA II vai PROGRAMMĒŠANA II

 

 

 

3

6

7

 

Projekta darbs

 

 

 

*

*

 

* integrēti ar padziļinātajiem kursiem

 PAMATA KURSI -12

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl.

Angļu valoda I B2

4

4

4

3

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas AN II

Vācu vai Krievu valoda B2

Izvēlas vienu

2

2

2

2

 

 

 

Vācu valoda DSD2 C1

2

2

2

2

 

 

F.( + 2/2 + 2/2 – 2(1.sem.)

Franču vai Spāņu valoda B1

2

2

2

2

 

 

F. ( + 2/2 + 3/3 -0

Vēsture un sociālās zinības I

 

 

2

4

6*

2*

*Vēsture

Matemātika I

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas MAII

Fizika I

5

5

4

 

 

 

 

Ķīmija I

4

4

4

 

 

 

 

Bioloģija I

3

3

 

 

 

 

 

Ģeogrāfija I

 

 

 

 

4*

4

*2stundas angļu valodā

Programmēšana I

Izvēlas vienu

 4

4

4

 

 

 

*Integrēti ar robotiku

Dizains un tehnoloģijas I

 4

4

4

 

 

 

 

Kultūras pamati

 

 

 

2

2*

 

* 2 stundas angļu valodā

Sports un veselība

 2

2

2

2

2

2

 

 SPECIALIZĒTIE KURSI-4

 

 

 

 

 

 

 

Uzstāšanās māksla *

 

 

 

2

 

 

*integrēti ar latviešu val.

Lietišķā etiķete                       

Izvēlas vienu

 

 

 

 

 

2

 

Politika un tiesības

 

 

 

 

 

2

 

Psiholoģija ( laimes LAB.)

Izvēlas

vienu

 

 

 

 

2

 

 

Uzņēmējdarbības pamati*

 

 

 

 

2

 

+Integrēti ar soc. zin. ( ekonomika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOPĀ

36

36

36

35-36

35-36

33-34

 

 G modulis

10.

11.

12.

Piezīmes

 Semestri

I

II

I

II

I

II

 

 PADZIĻINĀTIE KURSI -4

 

 

 

 

 

 

 

2 CE padziļinātajos kursos

ANGĻU VALODA II C1

Izvēlas

 3

kursus

 

 

 

3

7

8

 

MATEMĀTIKA II

 

 

 

3

7

9

 

DIZAINS un TEHNOLOĢIJAS II

 

 

 

3

7

7

 

KULTŪRA un MĀKSLA II

(vizuālā māksla)

 

 

 

3

7

7

 

Projekta darbs

 

 

 

*

*

 

* integrēti ar padziļinātajiem kursiem

 PAMATA KURSI -12

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl.

Angļu valoda I B2

4

4

4

3

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas AN II

Vācu vai Krievu valoda B2

Izvēlas vienu

2

2

2

2

 

 

 

Vācu valoda DSD2 C1

2

2

2

2

 

 

F.( + 2/2 + 2/2 – 2(1.sem.)

Franču vai Spāņu valoda B1

2

2

2

2

 

 

F. ( + 2/2 + 3/3 -0 )

Vēsture un sociālās zinības I

4 *

4*

3

2

 

 

 *Vēsture

Matemātika I

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas MAII

Dabaszinības

4

4

5

5

 

 

Fizika, Bioloģija ,Kīmija

Ģeogrāfija I

 

 

 

 

4*

4

*2stundas angliski

Dizains un tehnoloģijas I

4

4

4

 

 

 

 

Kultūra un māksla I(vizuālā māksla)

4

4

4

 

 

 

 

Sports un veselība

2

2

2

2

2

2

 

 SPECIALIZĒTIE KURSI-5

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizuālā plastiskā māksla*

 

 

 

 

4

4

*integrēti ar KULT. un MĀ.

Uzstāšanās māksla *

 

 

 

2

 

 

*integrēti ar latviešu val.

Lietišķā etiķete*

 

 

 

 

 

2

*integrēti ar KULT. un MĀ.

Uzņēmējdarbības pamati *

 

 

 

 

 

3*

 

Integrēti ar soc. zin.(ekonomika)

Psiholoģija ( laimes LAB.)*

 

 

 

 

 

2

 

*integrēti ar KULT. un MĀ.

 KOPĀ

36

36

36

36

36

34-36

 

 H modulis

10.

11.

12.

Piezīmes

 Semestri

I

II

I

II

I

II

 

 PADZIĻINĀTIE KURSI -4

 

 

 

 

 

 

 

2 CE padziļinātajos kursos

ANGĻU VALODA II C1

Izvēlas

 3

kursus

 

 

 

3

7

8

 

MATEMĀTIKA II

 

 

 

3

7

9

 

SOCIĀLĀS ZINĀTNES II

 

 

 

3

6

7

 

VĒSTURE II

 

 

 

4

6

7

 

Projekta darbs

 

 

 

*

*

 

* integrēti ar padziļinātajiem kursiem

 PAMATA KURSI -10

 

 

 

 

 

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl.

Angļu valoda I B2

4

4

4

3

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas AN II

Vācu vai Krievu valoda B2

Izvēlas vienu

2

2

2

2

 

 

 

Vācu valoda DSD2 C1

2

2

2

2

 

 

F.( + 2/2+ 2/2 – 2(1.sem.) )

Franču vai Spāņu valoda B1

2

2

2

2

 

 

F. ( + 2/2 + 3/3 -0 )

Vēsture un sociālās zinības I

4 *

4*

6

 

 

 

 *Vēsture

Matemātika I

6

6

6

6

 

 

CE 11.kl., ja neizvēlas MAII

Dabaszinības

4

4

5

5

 

 

Fizika,Ķīmija, Bioloģija

Ģeogrāfija I

 

 

 

 

4*

4

*2stundas angliski

Dizains un tehnoloģijas I

4

4

4

 

 

 

 

Kultūras pamati

4

4

 

 

4*

 

*4 stundas angliski

Sports un veselība

2

2

2

2

2

2

 

 SPECIALIZĒTIE KURSI-5

 

 

 

 

 

 

 

Komercdiplomātija, starp. attiecības

 

 

 

 

4*

 

*4 stundas angliski

Uzstāšanās māksla *

 

 

 

2

 

 

*integrēti ar latv. val.

Lietišķā etiķete un protokols*

 

 

 

 

2

2

*Integrēti ar kult. pamati

Politika un tiesības *

 

 

 

 

 

2

*Integrēti ar Vēsture II

Psiholoģija (laimes LAB.)

 

 

 

 

 

2

 

 KOPĀ

36

36

35

35-36

33-36

33-36

 

Kurss (Viena gada kurss)

Stundu skaits

Kam piedāvāsim  ?

10.kl.

11.kl.

12.kl.

Matemātiskā modelēšana

  70(2)

X

 

 

Latviešu valoda

  70(2)

x

 

 

Krievu literatūra un valoda B2/C1

140(4)

X

X

 

Itāļu valoda  A1 /A2

140(4)

X

X

 

Radošā rakstīšana /publiskā runa 

                     angļu valodā   B2/C1

  70(2)

X

X

 

Biznesa angļu valoda B2/C1

  70(2)

 

X

 

Biznesa spāņu valoda B2/C1

  70(2)  

 

 

X

Par vidējās izglītības valsts pārbaudes darbiem

Kārto  valsts pārbaudes darbus optimālajā līmenī  11. klasē:

Latviešu valoda  - optimālais līmenis  - pēc 11. klases .

Matemātika    -  optimālais līmenis – pēc 11. klases ( ja nekārto padziļinātajā līmenī 12.kl.)

Angļu valoda (B2) -optimālais līmenis – pēc 11. klases (ja nekārto padziļinātajā līmenī 12. kl.)

Kārto  ne mazāk, kā divus valsts pārbaudes darbus  augstākajā mācību satura apguves līmenī

12. klasē ( izpētot  savas augstskolas izglītības programmas) prasības :

var kārtot Visos moduļos (JA apguvis II  līmeņa kursu ): Angļu valodā un Matemātikā 

A modulī: Fizikā, Ķīmijā, Programmēšanā

C modulī: Dizains un tehnoloģijas,  Programmēšana, Sociālās zinības

E modulī: Bioloģijā un Ķīmijā

G modulī: Dizains un tehnoloģijas, Kultūŗa un māksla

H modulī: Sociālās zinības un Vēsturē