Bibliotēka

Bibliotēka

Saskaņā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas nolikumu un valstī pastāvošiem normatīviem aktiem skolā darbojas bibliotēka.

Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
  • attīstīt skolēnu informācijas atrašanas, izgūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;
  • veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;
  • īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus;
  • atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;
  • atbalstīt un piedalīties izglītojošos pasākumos un programmās, vajadzības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Skolas bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements un lasītava, kurā skolēni var pavadīt savu brīvo laiku izglītojoties.

Skolēni un skolotājiem ir iespējams izmantot interaktīvo letonika.lv un soma.lv

Bibliotēkas vadītāja Rūta Ramona Vanaga
Bibliotekāre Andra Salputra

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdienās

8:00-16:30

Otrdienās

8:00-16:30

Trešdienās

8:00-16:30

Ceturtdienās

8:00-16:30

Piektdienās

8:00-16:00