Akreditētais projekts

Skolotāju un skolēnu mobilitātes Erasmus+ akreditētā projekta ietvaros 2022./2023.mācību gads

Ginta Mākulēna – valodu joma

Kursi: Itāļu valodas un kultūra:  Renesanse Venēcijā un 17. gadsimts Romā /18. gadsimts un neoklasicisms, kas notika "Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri", Romā, Itālijā  (24.10.- 4. 11.2023.)

Esmu pateicīga par iespēju papildināt savas itāļu valodas prasmes, kā arī apgūt itāļu valodas mācīšanas metodiku, izmantojot spēles, veicinot kursantu sadarbības prasmes. Turklāt valodas un kultūras skola nodrošināja arī papildus stundas Itālijas kultūrvēstures apgūšanai (gan klasē, gan ekskursijās), kā arī izstāžu un mākslas galeriju  apmeklējumus. Intensīvās mācības Erasmus mobilitātes laikā deva jaunu impulsu, sapratni un zināšanas, kas noderēs sadarbībā ar kolēģiem, kā arī, mācot kultūras pamatus un itāļu valodu.

Skolotāja G.Mākulēna projektā Itālijā
Skolotāja I.Augustāne projektā Francijā

Inta Augustāne – valodu un dabaszinātņu joma

Europass Teacher Academy
Kursi: The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

Šajos kursos daudz uzzināju par to, kā strādā skolās Ungārijā, Vācijā, Igaunijā un Spānijā. Skolotāja Jūlija un es pastāstījām par izglītības sistēmu Latvijā un par mūsu skolu. Turklāt, es apguvu paņēmienus un metodes radošuma un kritiskās domāšanas veicināšanai stundās. Iemācījos jaunas aktivitātes, kas veicina komunikāciju un kooperēšanos stundās. Kad mācībās rakstījām stundas plānu, dalījos ar kursa dalībniekiem ar aktivitātēm, kuras regulāri izmantoju. Lai starptautiskā grupa labāk saliedētos, mums bija ekskursija pa Nicu un smaržu izgatavošanas darbnīca firmā Molinard, un tas bija aizraujoši.

Jūlija Očeretnaja – valodu joma

Europass Teacher Academy
Kursi: The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools

Kursos apguvu jaunas prasmes radošuma, kritiskās domāšanas, sadarbības un veiksmīgas komunikācijas veicināšanai mācību stundās. Iepazinos ar dažādu valstu izglītības sistēmām un pieeju svešvalodas mācīšanā.Pasniedzēja dalījās ar aktivitātēm, kuras veiksmīgi izmantoju savās stundās.

Skolotāja J.Očeretnaja projektā
Skolotāja N.Žeigure projektā

Nora Žeigure – mākslas joma

Kursi: ICREA - Integrating Creativity and Innovation into Teaching.

Mani galvenie ieguvumi ERASMUS+ kursos bija uzzināt par jaunām un radošām pieejām darbā ar skolēniem. Saviem kolēģiem sagatavoju pierakstus ar interesantākajām metodēm un uzdevumiem, kurus izmantot stundās.

Una Pentjuša – matemātikas joma

Kursi: Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Portugal.

Mani galvenie ieguvumi bija saprast, ka arī citu valstu skolotāji saskaras ar tiem pašiem izaicinājumiem ikdienas darbā, ar ko Latvijā cīnāmies mēs. Redzēt citas valsts ceļus un piegājienus šo problēmu risināšanai - sākot ar klases disciplīnas, skolēnu motivācijas paaugstināšnas iespējām un beidzot ar inovatīvas mācību vides veidošanu skolā atšķirīga skolas finansējuma apstākļos. Kolēģi no manis varēja mācīties kā ar radošu pieeju skaidrot evolūcijas jautājumus bioloģijā, jo nošpikoju vienā no stundām, kuru vēroju, ļoti interesantu izglītojošu spēli.

Skolotāja U.Pentjuša projektā
Skolotājs A.Zakars projektā

Artjoms Zakars – tehnoloģiju joma

Kursi: Skolu Inovācijas (School Inovations).

Kursos piedalījās mobilitātes vadītāji un kolēģi no citām valstīm un dalījās ar savu pieredzi un pieeju mūsdienīgām mācībām. Galvenie temati bija "Apgrieztas klases" (angl., Flipped classrooms) un "Uz projektiem balstītas apmācības" (PBL - Project-based Learning), kur skolotāju uzdevums ir klases iesaistīšanā apmācībās, ieinteresējot skolēnus ar būtiskiem mūsdienīgiem jautājumiem vai problēmām. Ar tādu pieeju skolēniem ir nepieciešams meklēt un apgūt informāciju, lielākoties patstāvīgi un skolotāja loma ir "eksperts", kas izpalīdz jautājumu gadījumā, un ievirza skolēnus pareizā virzienā.

Sergejs Ivanovs – valodu joma un kultūras pamati

Kursi: "C1 angļu valoda skolotājiem".

Šī gada jūnijā piedalījos 1 nedēļas ilgajā Erasmus+ mobilitātes projektā skolotājiem Īrijā, Dublinā Atgriezos no šī kursa mājās ar bagātīgāku vārdu krājumu, ar jaunu C1 līmeņa angļu leksiku un gramatiku, ko mācīt skolēniem un lietot pašam komunikācijā, ar jaunām zināšanām par īru kultūru un vēsturi, ar ko arī papildināt stundas, un ar labāku CLIL pieejas izpratni, jo mūsu kurss tika realizēts pēc tās principiem - tika savienotas kopā angļu valoda un kultūras un mākslas vēsture.

Skolotājs S.Ivanovs projektā
Skolotājs Z.J.Ziemelis projektā

Zigmārs Jānis Ziemelis

Kursi: From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach

Mani ieguvumi: 1) Ieskats STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) mācību metodikā un tās priekšrocībās, salīdzinājumā ar dabaszinātņu mācīšanā ierasto STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) metodiku; 2) Izveidots mācību stundas plāna paraugs, kurā lietota STEAM metodika; 3) Esmu sācis iekļaut mācību procesā un tā plānošanā vairākus mūsdienīgus IT rīkus, tostarp mākslīgā intelekta platformas (piem., Conker testu veidošanai, Perplexity ) un  citas lietotnes (piem., Microsoft Flip kā TikTok analogs mācību procesā video mikroprezentāciju veidošanai) un ar dažām lietotnēm iepazīstinājis kolēģus ERASMUS+ seminārā.

Skolēnu mobilitāte Vācijā

No 25.03 – 1.04 piecpadsmit talantīgi skolēni dabaszinātnēs un trīs skolotāju grupa viesojās Vīlanda ģimnāzijā Vācijā (Wieland Gymnasium), kur guva vērtīgu pieredzi dabaszinātņu un tehnoloģiju izmantošanas jomā. Pasākuma galvenie uzdevumi bija:

1) Veicināt pedagogu profesionālo kompetenci;
2) Piedāvāt atbalstu talantīgu skolēnu izaugsmei;
3) Veicināt mūsdienīgu, kvalitatīvu un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu orientētu izglītības piedāvājumu;
4) Stiprināt Eiropas dimensiju un Eiropas pilsoniskuma apziņu;
5) Veicināt skolotāju un skolēnu starpkultūru pieredzes attīstību;
6) Veicināt sadarbību starp abām skolām.

Nedēļas gaitā skolēni un skolotāji guva ieskatu:

  • Vīlanda ģimnāzijas darbībā ar talantīgiem skolēniem dabaszinātnēs un tehnoloģijās: stundās, ārpusstundu darbā, pulciņos gan skolā, gan ārpus tās - darbnīcas Wissenwerkstatt, Zeppelin-Museum; 
  • Bīberahas, Ulmas un Frīdrishāfenas pilsētu vēsturē un attīstībā; 
  • Skolas sadarbībā ar uzņēmumiem – farmācijas uzņēmums Boehringer Ingelheim; 
  • Skolas sadarbībā ar universitātēm - Bīberahas Universitāte; 
  • Diskusiju klubā “Eiropas vēstnieks” un vienlīdzīgas sabiedrības veicināšanas vakarā - “We shall overcome” ar Mārtina Lutera Kinga krustmeitu Juandalynn R. Abernathy.
Skolēnu mobilitāte Vācijā
Skolēnu mobilitāte Vācijā - sadarbība ar Vācijas skolēniem
Mūsu skolēni Vācijā
Mūsu skolēni Vācijā 2