Resursi karjeras izglītībai

Sevis un profesiju izpētei

 • www.niid.lv
  Informācija par Latvijas izglītības iestādēm -  augstākās izglītības studiju programmas,  profesionālās vidējās izglītības programmas, augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, video par profesijām, Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs, infografikas karjeras plānošanai, karjeras izvēles testi
 • www.profesijupasaule.lv
  Profesiju apraksti, intervijas ar profesijās strādājošiem profesionāļiem, fotogrāfiju galerija, izglītības iespēju sadaļa, pamati uzņēmējdarbības uzsākšanai
 • www.prakse.lv
  Sadaļā “Izglītība” augstskolu un studiju TOPs, izglītības iestāžu, uzņēmumu, profesiju iepazīšana, virtuālās prakses
 • www.nva.gov.lv
  Sadaļā “CV un vakanču portāls”. E-pakalpojumos: testi karjeras iespēju izzināšanai

Karjeras izglītībai un atbalstam

Izglītība Latvijā un ārpus Latvijas

Informācija par Latvijas izglītības iestādēm -  augstākās izglītības studiju programmas,  profesionālās vidējās izglītības programmas, augstskolu un koledžu izglītības piedāvājums, kursi

http://www.niid.lv/

Plaša informācija par izglītības sistēmu Eiropas valstīs
http://viaa.gov.lv

Konsultē par izglītības iespējām ārpus Latvijas

Darba meklēšanai