Uzņemšana 2024/2025.

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts ģimnāzijās 2024./2025.mācību gadā

Kā Tev iestāties Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā? 

Vispirms iepazīsties ar vienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas un iestāšanās kārtību.


1. solis - Reģistrējies (saites būs aktīvas no 06.04.2024. plkst. 9.00)

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem ilgs 14 kalendārās dienas, un tā tiks uzsākta 3 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

 • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 6. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 20. aprīlim plkst. 9.00;
 • Reģistrēšanās 10. klases iestajpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 20. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 4. maijam plkst. 9.00.

P.S. Reģistrācijas anketā izvēlies skou, kurā Tev ir visērtāk kārtot iestājpārbaudījumu:

 • Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā;
 • Āgenskalna Valsts ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā.


2. solis - Iestājpārbaudījums MATEMĀTIKĀ

Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks:

 • uz 7. klasi - 2024. gada 27. aprīlī plkst. 10.00 - 13.00;
 • uz 10. klasi - 2024. gada 11. maijā plkst. 10.00 - 13.00.

P.S. Saglabā savu darba kodu - tas nepieciešams, lai būs noskaidrotu darba rezultātu.

3. solis - 5 darba dienu laikā noskaidro savu rezultātu:


4. solis - 3 darba dienu laikā (no reģistrācijas atvēršanas) reģistrējies konkursam uz Rīgas Valsts 3. ģimnāziju:

 • uz 7. klasi (pieteikšanās ir noslēgusies)
  • Starptautiskā Bakalaurāta programmas mācību maksa - 712€/gadā
 • uz 10. klasi (reģistrācija pieejama no 01.07.2024)
  • Starptautiskā Bakalaurāta programmas mācību maksa - 712€/gadā

Saskaņā ar izmaiņām Vispārējās izglītības likumā, uzņemot valsts ģimnāzijās, kā konkursa kritērijs papildus tiks ņemts vērā 9. klases centralizēto eksāmenu rezultāts. Uzņemšana Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāksies no 2024. gada 1. jūlija pēc centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas. Par pieteikšanos konkursam 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un citās Rīgas vidusskolās precizēta informācija tiks publicēta izglitiba.riga.lv 14. jūnijā (mācību gada noslēgumā 9. klašu skolēniem).


5. solis - Noskaidro, vai esi RV3Ģ sarakstā ar iezīmi un informē mūs:


6. solis - Dokumentu iesniegšana konkrēti norādītajā laikā:

 • uz 7. klasi - pirmdien 3. jūnijā plkst. 10.00 - 16.00:
  • iesnieguma forma (tiks nosūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi);
  • liecība (ar direktora parakstu un skolas zīmogu) - kopija, uzrādot oriģinālu.
 • uz 10. klasi - trešdien 10. jūlijā plkst. 08.00-14.00:
  • iesnieguma forma (tiks nosūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi);
  • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (kopija, uzrādot oriģinālu);
  • valsts pārbaudes darbu sertifikāti (kopijas);
  • bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u).

Lai Tev izdodas un uz sadarbību,

direktors Andris Priekulis