Psihologs

Psihologs - Zane Gulbe (Mg. psych., sertificēts izglītības un skolu psihologs, klīniskais un veselības psihologs)

Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus, veicināt grūtību mazināšanu un novēršanu, kā arī iekšējo un ārējo resursu atklāšanu un pilnveidošanu. Palīdzēt meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus, saprast savas dzīves mērķus un vēlmes.

Psiholoģiskā palīdzība tiek sniegta neskaidru jautājumu, emocionālo, uzvedības traucējumu, starppersonu attiecību un citu psiholoģisko problēmu un grūtību gadījumā, kā arī krīzes situācijās.

Psihologs nodrošina profilaktiskos pasākumus: sniedz atbalstu adaptācijas procesā, izglīto vecākus un pedagogus bērna uzvedības problēmu gadījumā, iesaistās aktivitātēs, lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi.

Atbalsta vecākus un pedagogus, uzklausot un sniedzot profesionālus ieteikumus, kā atbilstoši skolēnam labāk organizēt mācību procesu, ņemot vērā spējas un personības iezīmes.

Veic psiholoģisko izpēti un sagatavo atzinumus.

Atkarībā no situācijas, psihologs strādā gan individuāli, gan arī ar klasi kopumā.

Kontakti:

e-pasts: zane.ozolin@gmail.com
mob. tel.: +371 29391625
317. kabinets

Darba laiks:

P. 9:30 - 16:30
O. 9:30 - 16:30
T. 9:30 - 16:30
C. -
P. 8:30 - 16:00
Psihologu akūtos un ļoti nepieciešamos gadījumos ir iespējams sastapt arī ceturtdienās, tikšanos iepriekš saskaņojot!