Pamatizglītības otrā posma izglītības programmas (7.-9.kl.)

2023./2024.m.g.

7.klase

1 klase - 30 vietas
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedāvā proģimnāzijas posmā apgūt padziļināti matemātiku un angļu valodu .

Otrā svešvaloda:

a.  Turpināt krievu valodu ; 

b.  Turpināt vācu valodu , ka  vācu DSD 1 (Vācijas programma un eksāmens)      (papildus stundas) ; 

c. Uzsākt no jauna franču vai  spāņu valodu (papildus stundas, lai kompensētu 5.un 6. klasē mācīto).

Pamatizglītības otrā  posma izglītības (7.-9.kl.) programmu mācību priekšmetu un stundu plāns    no 01.09.2024

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

4

4

4

 

Vācu vai Krievu valoda  -

                                   ar priekšzināšanām

2

1

1

F.0+1+1

Franču vai Spāņu valoda –

                                 bez priekšzināšanām

3

1

1

F.1+3+3

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

 

3

 

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla

 

1

 

 

Dabaszinātņu

 

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

6

6

6,5

 

Tehnoloģiju

Datorika

1

1

2

 

Dizains un tehnoloģijas

2,5

 

 

 

Inženierzinības

 

1

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

34

34

 

Pamatizglītības otrā  posma izglītības (7.-9.kl.)programmu mācību priekšmetu un stundu plāns    no 01.09.2020

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

 

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

4

4

4

 

Krievu valoda A2/B1

Izvēlas vienu

 

2

1

1

F. 0+1+1

Vācu valoda  DSD1    B1

2

1

1

F.  1+3+1

Franču vai Spāņu valoda   A2 /B1

2

1

1

F. 2+3+1

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

 

2,5

 

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla*

 

 

0.5

*Integrēti ar literatūru .

Dabaszinātņu

 

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

7

6

6

 

Tehnoloģiju

Datorika

1*

2

2

*1.semestrī 2 stundas

Dizains un tehnoloģijas

2,5

 

 

 

Inženierzinības*

 

1*

 

* 2.semestrī 2 stundas /apgūst integrēti kopā ar fiziku

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

33,5

34

 

 

 Fakultatīvi :
7. klase   1 stunda Latviešu valoda
8. un 9. klasē + 1 stunda matemātika 

7.klase SB MYP

Starptautiskā Bakalaurāta  MYP( vidējā posma programma) integrēta ar pamatizglītības otrā posma ( 7.-9. klase) un pirmā gada (10. klase) vidējas vispārējas izglītības programmu 

1klase - 32 vietas

Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2018./2019. mācību gadā 140 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

2019./2020 m.g. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ieguva Starptautiskā Bakalaurāta kandidātskolas statusu ar tiesībām no 2020.gada 1.septembra piedāvāt 7. klasei papildus izglītības programmu (Middle Years Programme) ar integrētu apguvi, izmantojot CLIL un bilingvālo (latviešu un angļu valodās) macīšanas metodi. Ģimnāzija plāno piedāvāt arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (Diploma programme) vidusskolas posmā.

Starptautiskā Bakalaurāta pamatskolas izglītības programma 'Middle Years Programme" ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība un diploma programma "Diploma programme" ir atzīta pasaulē, kā arī Latvijā, kā vidējās izglītības programma.

Sīkāka informācija par Starptautiskā Bakalaurāta programmām: www.ibo.org

SB programmas koordinatore:
Ingrīda Breidaka
+371 28210671
ingrida.breidaka@riga.lv

Pamatizglītības otrā posma izglītības (7.-9.kl.) programma integrēta ar SB (Starptautiskā Bakalaurāta) MY (vidējā posma) programmu - mācību priekšmetu un stundu plāns   no 01.09.2024

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

5

4

4

 

Vācu valoda  DSD1    B1-

                                    ar priekšzināšanām

2

2

1

F.  2+2+3

Franču vai Spāņu valoda A2 /B1-

                                    bez priekšzināšanām

2

2

1

F. 2+2+3

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

1

1

1

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla

 

1

 

 

Dabaszinātņu

 

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

6

6

6

 

Tehnoloģiju

Datorika

1

1

      2

 

Dizains un tehnoloģijas

1,5

1

 

 

Inženierzinības

 

1

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

34

34

 

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

 

Valodu

Latviešu valoda

4

3

3

                         

Angļu valoda

4

4

4

F .1+1+1

 

Izvēlas vienu

 

 

 

 

 

Vācu valoda  DSD1    B1

2

1

1

F.  1+3+1

Franču vai Spāņu valoda   A2/B1

2

1

1

F. 2+3+1

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

1

1

1

 

Mūzika

2

 

 

 

Teātra māksla*

 

1

 

*Integrēti ar literatūru .

Dabaszinātņu

 

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

7

7

6

F.0+0+1

Tehnoloģiju

Datorika

1*

2

2

*1.semestrī 2 stundas

Dizains un tehnoloģijas

1

1

 

 

Inženierzinības*

 

0,5*

 

*F. 2.semestrī 1 stunda /apgūst integrēti kopā ar fiziku

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

34,5

34