Pamatizglītības otrā posma izglītības programmas (7.-9.kl.)

2024./2025.m.g.

7.klase

1 klase - 28 vietas
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedāvā proģimnāzijas posmā apgūt padziļināti matemātiku un angļu valodu .

Otrā svešvaloda:

a.  Turpināt krievu valodu ; 

b.  Turpināt vācu valodu , ka  vācu DSD 1 (Vācijas programma un eksāmens)      (papildus stundas) ; 

c. Uzsākt no jauna franču vai  spāņu valodu (papildus stundas, lai kompensētu 5.un 6. klasē mācīto).

Pamatizglītības otrā  posma izglītības (7.-9.kl.) programmu mācību priekšmetu un stundu plāns    no 01.09.2024

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

 

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

4

4

4

 

Vācu vai krievu valoda A2/B1

Izvēlas vienu

2

1

1

F. 0+1+1

Vācu valoda DSD1                                    B1

3

1

1

F. 1+3+3

Franču vai Spāņu valoda A2 /B1

3

1

1

F. 1+3+3

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

 

3

 

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla

 

1

 

 

Dabaszinātņu

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

6

6

6,5

 

Tehnoloģiju

Datorika

1

1

2

 

Dizains un tehnoloģijas

2,5

 

 

 

Inženierzinības

 

1

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

34

34

 

7.klase SB MYP

Starptautiskā Bakalaurāta  MYP( vidējā posma programma) integrēta ar pamatizglītības otrā posma ( 7.-9. klase) un pirmā gada (10. klase) vidējas vispārējas izglītības programmu 

1 klase - 28 vietas

Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2018./2019. mācību gadā 140 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

2019./2020 m.g. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ieguva Starptautiskā Bakalaurāta kandidātskolas statusu ar tiesībām no 2020.gada 1.septembra piedāvāt 7. klasei papildus izglītības programmu (Middle Years Programme) ar integrētu apguvi, izmantojot CLIL un bilingvālo (latviešu un angļu valodās) macīšanas metodi. Ģimnāzija plāno piedāvāt arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (Diploma programme) vidusskolas posmā.

Starptautiskā Bakalaurāta pamatskolas izglītības programma 'Middle Years Programme" ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība un diploma programma "Diploma programme" ir atzīta pasaulē, kā arī Latvijā, kā vidējās izglītības programma.


Starptautiskā Bakalaurāta programmas mācību maksa: 712€/gadā

Sīkāka informācija par Starptautiskā Bakalaurāta programmām: www.ibo.org

SB programmas koordinatore:
Ingrīda Breidaka
+371 28210671
ingrida.breidaka@riga.lv

SB MYP programmas angļu valodas eksāmens 2024. gadā

SB MYP angļu valodas eksāmens 1
SB MYP angļu valodas eksāmens 2
SB MYP angļu valodas eksāmens 3

Pamatizglītības otrā posma izglītības (7.-9.kl.) programma integrēta ar SB (Starptautiskā Bakalaurāta) MY (vidējā posma) programmu - mācību priekšmetu un stundu plāns   no 01.09.2024

Mācību jomas

Mācību priekšmeti/kursi

7 .kl.

8.kl.

9.kl.

Piezīmes

 

Valodu

Latviešu valoda

3

3

3

 

Angļu valoda

5

4

4

 

Izvēlas vienu

 

 

 

 

Vācu valoda DSD1    B1

2

2

1

F. 2+2+3

Franču vai Spāņu valoda A2 /B1

2

2

1

F. 2+2+3

Sociālā un pilsoniskā

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

 

Sociālās zinības

 

 

2,5

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Literatūra

2

2

2

 

Vizuālā māksla

1

1

1

 

Mūzika

2,5

 

 

 

Teātra māksla

 

1

 

 

Dabaszinātņu

Bioloģija

2

2

2

 

Ģeogrāfija

2

2

2

 

Fizika

 

2

2

 

Ķīmija

 

2

2

 

Matemātikas

Matemātika

6

6

6

 

Tehnoloģiju

Datorika

1

1

2

 

Dizains un tehnoloģijas

1,5

1

 

 

Inženierzinības

 

1

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes

 

Sports un veselība

 

2

 

2

 

3

 

Kopā

 

32

34

34