Erasmus+ KA2

Erasmus+ logo
TEAM logo

KA2 - Stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā

Projekta nosaukums: TEAM Tolerant Europeans Achieve More (Toleranti Eiropieši Sasniedz Vairāk)

Identifikācijas Nr. 2019-1-DE03-KA229-059670

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. (24 mēneši)

Projektam piešķirtais finansējums: 197, 887, 00 eiro (kopējais finansējums), 32 399,00 eiro (Latvija)

Projekta mērķi: 

 1. Sekmēt iekļaujošās izglītības vērtību un principu īstenošanu partnerskolās caur   svešvalodu mācīšanos un starptautisko komandu saliedēšanos;
 2. Palīdzēt skolēniem kļūt par tolerantiem un atbildīgiem savas valsts un ES pilsoņiem, kas pieņem lēmumus, balstoties uz solidaritātes, vienlīdzības un demokrātijas principiem;
 3. Dalīties pieredzē, kā strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām (tai skaitā uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, kurlums) un kopīgi izstrādāt dažādas aktivitātes, kas sekmē produktīvu svešvalodu apgūšanu.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

Skolēnu ieguvumi:

Pateicoties iegūtai pieredzei mobilitāšu laikā, skolēni iemācīsies sadarboties komandā, risināt uzdevumus kopā ar citu valstu pārstāvjiem, tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām, kas sekmēs tolerantas attieksmes veidošanos; vairāk uzzinās par kurlmēmo cilvēku zīmju valodu; saņems jaunu pieredzi, zināšanas un iespaidus, strādājot jauktās starptautiskās komandās; attīstīs ne tikai angļu valodas prasmes, bet arī apgūs pamata frāzes projekta dalībvalstu valodās; attīstīs digitālo kompetenci/prasmi, strādājot eTwinning platformā; iegūs ieskatu citu valstu kultūrā; skolēniem būs iespēja izprast ES kultūru un demokrātijas vērtības. 

Skolotāju un skolu ieguvumi:

 • tiks izveidota saziņas platforma starp Eiropas valstīm;
 • notiks pieredzes apmaiņa, tai skaitā par veiksmīgām/jaunām/inovatīvām mācību metodēm un stratēģijām, kas nodrošinās stimulējošu mācību vidi iekļaujošās izglītības ieviešanai skolās;
 • skolotāji iepazīsies ar dažādu valstu izglītības sistēmām un veiksmes stāstiem svešvalodu mācīšanā.

Projekta partneri: 

 1. Psychologisch-Heilpaedagogische Privatschule Regina Stein Nuernberg Grund- und Teilhauptschule I Foerderzentrum mit Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Nirnberga, Vācija)
 2. Zespol Szkol imienia swietej Edyty Stein
  Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawcow w Lublincu (Ļubļina, Polija)
 3. Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (São Pedro do Sul , Portugāle)
 4. 1o EPAL Lamias (Lamia, Grieķija)
 5. CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. VASILE" CRAIOVA (Craiova, Rumānija)

Projekta kontaktpersonas:
Jūlija Očeretnaja, julietta7@inbox.lv, + 371 29580562
Inta Augustāne, intaaugustane@inbox.lv, + 371 29855686

attēls no pasākuma
attēls no pasākuma
attēls no pasākuma

Projekta nosaukums: TEAM Tolerant Europeans Achieve More (Toleranti Eiropieši Sasniedz Vairāk)

Identifikācijas Nr. 2019-1-DE03-KA229-059670_5

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. – 31.08.2021. (24 mēneši)

The two years of cooperation with the partner schools from Portugal, Romania, Poland, Germany and Greece are over. It is a real pity that we could not carry out the activities the way they had been planned due to the pandemic. We were supposed to meet face to face in the partners’ countries with the aim to learn the partners’ languages, including the sign language (deaf students were part of the team) with the help of vocabulary games and teambuilding activities carried out by the students themselves. Unfortunately, students and teachers could travel only once. All the other camps took place online. Apart from acquiring the languages, the students learnt to cook national dishes, conducted various scientific experiments, and were exposed to art and craft activities ranging from decorating mugs and hand-made pottery to embroidering national ornaments. The young scientists enjoyed ‘fishing ice’, extracting DNA from strawberries, making the ‘lava lamp’ and ‘Fakira’s handbag’, and many more fostering their curiosity and scientific thinking.  

We are happy that the students got an insight into the partners’ culture, are able to say a few words in six different languages, and got to know useful language learning techniques. We believe that taking part in this project was a crucial step to help the participants develop a positive understanding of themselves and others. The acquired methods and supportive techniques of an inclusion classroom will let them understand the needs of people with learning difficulties in the future.  

Projekta attēls
Projekta attēls
Projekta attēls

Projekta nosaukums: Learning to do Business with a New Innovation Camp App

Identifikācijas Nr. 2018-1-NO01-KA201-038858

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2021.

Riga State Gymnasium No.3 has been taking part in national and international school projects for many years and has become an important partner in the field of entrepreneurship education and research. The school promotes entrepreneurship competencies in many ways, with the help of different studying programmes and a wide range of school projects it participates in. Therefore, we embraced the opportunity to continue the cooperation with our long established partners from Norway, Italy and Sweden working on the new project together.


Nowadays more and more young people are interested in running their own business inspired by successful start-uppers that are changing the European innovation landscape. However, they face a lot of difficulties. The clear and easy-to-implement concept of the innovation camp used in the frame of this project was aimed to provide students with successful tools of solving business dilemmas. 

To do that, the students tested the newly created innovation camp app to solve a real business problem and pitched their solutions to the board of competent and experienced businessmen. During the three innovation camps that took place face to face the participants dealt with local business issues which they had to solve in international teams whereas during the last camp the students worked in national teams tackling the global issue caused by the pandemic – a safe use of public transport. 

This project facilitated learners’ autonomy, ability to take risks and responsibility, inspired them to come up with innovative ideas, as well as develop solutions to social, cultural and environmental issues.

The innovation camp app that was created and tested within the three-year long project has proven its value and has become a valuable contribution to other school programmes both all over Europe and beyond it to provide expert guidance and solid support to young entrepreneurs thus preparing them for the future challenges.  

Projekta foto
Projekta foto
Projekta foto