Ģimnāzijas atbalsta biedrība

Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība (sākotnējais nosaukums “Rīgas 3. vidusskolas atbalsta biedrība”) ir dibināta 2001. gadā ar mērķi atbalstīt un stimulēt Rīgas valsts 3.ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu, kā arī uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Rīgas valsts 3. ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai.

Kontakti
Biedrības vadītājs:
Mārtiņš Biezais
Tel. +371 29469161

Kā ziedot

Sniegt atbalstu biedrības darbībai var:

Ziedojot materiālās vērtības, kas nepieciešamas biedrības projektu un mērķu īstenošanai. Šādus ziedojumus ir lietderīgi iepriekš saskaņot ar biedrības vadītāju

Ziedojot naudas līdzekļus:
a. Skaidrā naudā – to visērtāk ir veikt ģimnāzijas telpās, vēršoties pie ģimnāzijas direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajā darbā Viļa Tūbeļa
b. Bezskaidrā naudā – iemaksājot biedrības bankas kontā skaidru naudu vai veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu, kā maksājuma mērķi norādot “Ziedojums biedrības darbības nodrošināšanai”

Ziedotāja ieguvumi

Ikvienam ziedotājam ir šādi ieguvumi:

1. morālais gandarījums par veikto labo darbu, kurš varbūt arī nav publiski dzirdams, taču dod neatsverami labu sajūtu;

2. sniedz iespēju sadarbībā ar Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrību īstenot īpašus kopprojektus ziedotāja, skolas un biedrības interesēs;

3. nodrošina iespēju ziedotājam saņemt ienākuma nodokļa atlaides:

a. saskaņā ar LR likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20. panta pirmo daļu ziedotāji – juridiskas personas, kas ir Latvijas rezidenti un pastāvīgās pārstāvniecības ir tiesīgi samazināt uzņēmumu ienākuma nodokli par 85 procentiem no summām, kuras ziedotas Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrībai;

b. saskaņā ar LR likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta pirmās daļas 3. punktu ziedotājs – fiziska persona vai individuālā uzņēmuma, arī zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašnieks no ienākuma, kas apliekams ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ir atļauts atskaitīt summas, kuras ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrībai.

Rekvizīti

Biedrība "Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība"

Adrese: Grēcinieku ielā 10, Rīga, LV-1050
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008057667
Reģistrācijas datums sabiedrisko organizāciju reģistrā: 19/02/2001
Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā: 01/03/2006
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss no 15/11/2007

Mājas lapa: www.r3g.lv
Norēķinu rekvizīti:
A/s “Swedbank”
Kods: HABALV22
Norēķinu konts:

Gada pārskati