EP vēstnieku skola

Demokrātija darbībā logo

Šajā 2023./2024. mācību gadā sadarbībā ar EP biroju Latvijā EP Vēstnieku skolas izzinās, vērtēs un līdzdarbosies Eiropas vēlēšanās. Tā būs iespēja apgūt jaunas zināšanas par vienīgo tiešās vēlēšanās ievēlēto Eiropas Savienības institūciju – Eiropas Parlamentu. Noskaidrosim, kā deputāti veido saziņu ar jauniešiem un kā tos pārstāv Eiropas līmenī. Skolēni mācīsies izstrādāt un rakstīt savu komunikācijas stratēģiju piedāvājumus saziņai ar jauniešiem.  

 

Programma palīdzēs jauniešiem dziļāk izprast demokrātisko procesu kopumā un katra pilsoņa atbildību par Latvijas un Eiropas šodienu un nākotni.

https://youth.europarl.europa.eu/lv/more-information/ambassador-school.html

 

2023./2024. mācību gadā ieplānot aktivitātes, kuru ietvaros skolotāji un skolēni (esošie un bijušie jeb EP Vēstnieku skolu Alumni) sadarbosies ar ES un nacionāla līmeņa politiķiem, politisko partiju pārstāvjiem, nevalstiskā sektora dalībniekiem, medijiem un savu nozaru ekspertiem:

·Septembris – Seminārs jauno skolu skolotājiem par EP Vēstnieku skolu programmas piedāvātajām iespējām, ES aktualitātēm un metodiskajiem materiāliem.

·23. oktobris – EP Vēstnieku skolu programmas jaunā mācību gada cikla atklāšana ar EP deputātu piedalīšanos, interaktīvām darbnīcām jauniešiem, noskaidrojot galvenos ES politiku virzienus un komunikācijas veidus ar jauniešiem.

·Septembris-maijs – EP Vēstnieku skolu komandas izstrādā projektu “Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu komunikācijas stratēģija saziņai ar jauniešiem”.

·Novembris-maijs – Tiešsaistes lekcijas/diskusijas:

·“Eiropas Parlaments: vakar, šodien, rīt” – Marta Rībele, Žaneta Ozoliņa

·“Kā izstrādāt stratēģiju, kas darbojas?” – Iveta Reinholde

·Ar politisko partiju jauniešu pārstāvjiem “Ko jaunieši sagaida no Eiropas Parlamenta”.

·Q&A par skolas projekta par komunikāciju stratēģiju izstrādi.

·         Septembris-maijs – EP Vēstnieku skolas organizē Atklātās stundas par ES aktualitātēm un politikām.

·         Maijs  EP Vēstnieku skolu izlaidums ar labāko skolu komandu radošo projektu prezentēšana.


Eiropas dienas aktivitātes RV3Ģ

"EUROSCOLA 2024" Eiropas Parlamentā

Rīgas 25. vidusskolas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas audzēkņi 2024. gada 21. martā piedalījās pasākumā "EUROSCOLA 2024" Eiropas Parlamentā Strasbūrā, Francijā.

Dalība Eiropas Parlamentu Vēstnieku skolu 5. mācību gada atklāšanā 2020. gada 23. septembrī.

EP Vēstnieku skolas atklāšana

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu mērķis

Vairot zināšanas par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem

Ko mēs darām?

  • Radām svētkus
  • Lielie māca mazos
  • Diskutējam
  • Ceļojam un mācamies
  • Īstenojam pasākumus
  • Izzinām un pētām
EP vēstnieka uzdevumi