Konsultācijas pie Direktora

Skola 2018-11-20 01:18:15

Direktors Andris Priekulis
​ 67037408andris.priekulis@edu.riga.lv


Lasīt visu ziņu

Mēbeļu iepirkums

Skola 2018-11-20 01:21:25

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija izsludina konkursu mēbeļu iepirkumam.

Nolikumā atrodama mēbeļu (galdu un krēslu) specifikācija un iepirkuma noteikumi.

Skatīt Nolikumu

Kontaktinformācija:

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā

Normunds Banis

Tel: +371 67 037 402
nbanis@edu.riga.lv


Lasīt visu ziņu

Kursi matemātikā

Skola 2018-11-20 01:18:33

Tiek piedāvāti kursi matemātikā 6. un 9. klasēm

Kursi notiek vienu reizi nedēļā:

6. kl. - pirmdienās  no 7.01. – 1.04. (izņemot 11. martu)
viena  nodarbība = 2 stundas (2x60min) ar 10 min pārtraukumu.

9.kl. - otrdienās 8.01. – 8.04. (izņemot 12. martu) .
viena  nodarbība = 2 stundas (2 x 60min) ar 10 min pārtraukumu.

Nodarbību sākums : 16.00; pirmā nodarbība 103.kab.

Informācija par maksājumiem un pieteikšanās:

Skolotāja Līga Mateusa 
liga.mateusa@inbox.lv; tel 29273871

Lietvedība: 67222602


Lasīt visu ziņu

Dziesmota zibakacija Krastmalā

Skola 2018-11-20 01:18:55


Lasīt visu ziņu

Erasmus+ KA1 projekts: Mācīšanas kompetenču pilnveide Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā

Skola 2018-11-20 01:19:03

2017 - 2018
Nr: 2017-1-LV01-KA101-035230

2017 - 2018

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas misija ir skola, kas pārmaiņu laikā mērķtiecīgi nodrošina kompetencēs balstītu izglītību un konkurētspējīgas, uz izaugsmi vērstas radošas personības attīstību.

Dalība kursos palīdzēja un palīdzēs RV3Ģ pedagogiem īstenot skolas stratēģiskos uzdevumus un pilnveidot mācīšanas kompetences šādos aspektos:

  1. radošu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošana un pilnveide (saistībā ar CLIL un STEAM);
  2. uzlabotas svešvalodu kompetences svešvalodu skolotājiem un ķīmijas skolotājai;
  3. biznesa angļu valodai un virzība uz starptautiska biznesa angļu valodas sertifikāta ieviešanu;
  4. daloties pieredzē sava priekšmeta metodiskajā komisijā un ar citiem skolas pedagogiem;
  5. starpkultūru kompetenču attīstība un arvien jaunu skolotāju iesaiste Eiropas projektos;
  6. pārejas uz kompetenču pieeju un saturiskās integrācijas sekmēšana, izmantojot ES valodas, piedaloties projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā", CLIL ieviešanā - projekts "Nr.8.3.1.1/16/I/002 ,,Kompetenču pieeja mācību saturā”".  Tāpat projektā iegūtā pieredze palīdzēs arī 2018./2019. māc.g. aprobēt jaunās mācību programmas.

Lasīt visu ziņu

Karjeras nedēļas plāns

Skola 2018-11-20 01:19:10

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notiks Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Tās laikā Latvijas lielākajās vidusskolās notiks diskusijas ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Šī gada Karjeras nedēļas centrālā tēma ir  karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko aicinās devīze “Tavs karjeras skrejceļš!”. Vēlamies aicināt skolēnus palūkoties uz nākotnes karjeru no cita skatupunkta – sākumā rūpīgi izzināt savu personību, prasmes, intereses un iespējas, pēc tam meklēt savu sapņu profesiju.

Karjeras nedēļas noslēguma dienā, 12. oktobrī, VIAA gadskārtējā nacionālajā konferencē tiksies vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, Eiropas Savienības fondu karjeras atbalsta projekta koordinatori un Karjeras nedēļas koordinatori, lai diskutētu par karjeras attīstības atbalsta (KAA) nozīmi Latvijas izglītības iestādēs, kā arī uzklausītu jauniešu viedokli par KAA pakalpojumiem viņu skolās un pašvaldībās. Konference notiks RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā.

Pielikumā Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas Karjeras nedēļas pasākumu plāns.


Lasīt visu ziņu

Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskajā darbā seminārs

Skola 2018-11-20 01:19:18

Rīgas  Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada 29. novembrī.

Aicinām 1-2 pedagogus no skolas.

Tiks izsniegti apliecinājumi par dalību seminārā 6h apjomā.

Dienas kārtība pilnajā ziņas tekstā.

Uz tikšanos!

Rota Nābele-Šneidere, direktora vietniece izglītības jomā.

 

Pieteikšanās e-pastā rnabele@edu.riga.lv  ( telefons 29111650) līdz 2018.gada 20.novembrim.

P.s.  e-pastā pirmie burti ir r un n. Ļoti bieži datorā izskatās  citādi.


Lasīt visu ziņu

Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem.

Skola 2018-11-20 01:19:26

Kursi ir bezmaksas.

Tiks izsniegtas apliecības.

Programmas saskaņotas RIIMC.

Kontaktpersona – direktora vietniece Rota Nābele-Šneidere, 67037405.


Lasīt visu ziņu

Stundu saraksts 3.septembrī

Skola 2018-11-22 13:28:53

  7.a 7.a1 8.a 8.b 8.c
9.10‑9.50 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Angļu val. I.L.(4.kab) / I.T. (419.kab) Krievu val. J.H(312.kab)/Vācu val. I.L.(212.kab) Fizika M.G. (314.kab)
10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās 402.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 410.kab)
Krievu val. I.S. (312.kab) / Vācu val. I.L (212.kab) Matemātika D.S. (404.kab) Angļu val. I.T. (419.kab) / D.K. (203.kab)
10.50‑11.30 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
11.40‑12.20 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Klases stunda
(fotografēšanās 4.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 217.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 203.kab)

 

  9.a 9.b 9.c
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās 101.kab)
Pasaules vēsture D.B (201.kab) Klases stunda
(fotografēšanās 103.kab)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Krievu val. I.S. (312.kab) / Vācu val. I.L. (212.kab) Klases stunda
(fotografēšanās 103.kab)
Fizika M.G. (314.kab)
11.40‑12.20 Latviešu val. (101.kab.) Fizika M.G. (314.kab) Krievu val. J.H. (312.kab) / Vācu val. I.L. (212.kab)

 

  10.a 10.c 10.c1 10.e 10.e1 10.gh
9.10‑9.50 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.00‑10.40 Klases stunda
(fotografēšanās 204.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 102.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 202.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 304.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 301.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 310.kab)
10.50‑11.30 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi
11.40‑12.20 Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi Adaptācijas pasākumi

 

  11.a 11.c 11.c1 11.e 11.e1 11.gh
9.10‑9.50 Matemātika A.R. (403.kab) Matemātika A.U. (6.kab) Fizika L.J. (316.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Latvijas un pasaules vēsture I.V. (210.kab) Dabas zinības L.L. (414.kab)
10.00‑10.40 Matemātika A.R. (403.kab) Matemātika A.U. (6.kab) Fizika L.J. (316.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Latvijas un pasaules vēsture I.V. (210.kab) Dabas zinības L.L. (414.kab)
10.50‑11.30 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
11.40‑12.20 Klases stunda
(fotografēšanās 411.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 304.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 115.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 416.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 216.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 210.kab)

 

  12.a 12.c 12.ce 12.e 12.dh 12.fg
9.10‑9.50 Klases stunda
(fotografēšanās 214.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 104.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 117.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 401.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 310.kab)
Klases stunda
(fotografēšanās 212A.kab)
10.00‑10.40 Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē Zinību dienu pasākums zālē
10.50‑11.30 Latvijas un pasaules vēsture D.B (201.kab) Ķīmija E.K. (414.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Angļu val. I.A. (417.kab) / D.V. (419.kab) Latviešu val. M.B. (303.kab) Dabaszinības L.L. (314.kab) / Fizika L.J. (316)
11.40‑12.20 Latvijas un pasaules vēsture D.B (201.kab) Ķīmija E.K. (414.kab) Matemātika Ā.P. (302.kab) Angļu val. I.A. (417.kab) / D.V. (419.kab) Latviešu val. M.B. (303.kab) Dabaszinības L.L. (314.kab) / Fizika L.J. (316)

 


Lasīt visu ziņu

Pirmā skolas diena - 3.septembris

Skola 2018-11-20 00:28:30


Lasīt visu ziņu