Skolēnu uzņemšana
3
Skolas galerija 47
Grāmata par skolas vēsturi
10. klašu pretendentiem!

Cienītie  10. klašu pretendenti !  

Es saprotu , ka JŪS vēlaties izzināt  savu iestājpārbaudījuma rezultātu !!! 

Pēc uzņemšanas noteikumiem rezultāts ir 4 darba dienu laikā ( uz ceturtdienu 19. aprīli)

Pareizais un pilnīgais  rezultāts  tiks izsūtīts  pa Jūsu reģistrēto e- pasta adresi  un skolas 1. stāvā ( visa izdruka)  kodu sistēmā un rangā !

IETEIKT UZŅEMŠANAI RV3Ģ  - nozīmē , ka esat jauno 10. klašu sarakstā.

- Pilnais teksts -
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.)

 

 

 

 

RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ
uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.)

SESTDIEN 2018. gada 14. aprīlī plkst. 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Reģistrējies līdz 12. aprīlim ģimnāzijas mājas lapā r3g.lv sadaļā Skolēnu uzņemšana (lūdzu aizpildi visu prasīto).

2.Lai kārtotu iestājpārbaudījumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

3. Iestājpārbaudījumu veicam ar zilu vai melnu pildspalvu, izmantojot lineālu, zīmuli, cirkuli. Formulu lapas mēs neizmantojam.

Četru darba dienu laikā reģistrācijā norādītajā e-pastā saņemsi savu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu un komisijas ieteikumu.

Konsultācijām – andris.priekulis@edu.riga.lv

- Pilnais teksts -
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 7. KLASI (2018./2019.māc.g.)

 

 

RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJA

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ
uz 7. KLASI (2018./2019.māc.g.)

Vienots eksāmens
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijai,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai,
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai

SESTDIEN 2018. gada 5. maijā plkst. 10:00
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas telpās

 

 

 

 

 

 

Reģistrējies no 3.aprīļa līdz 21. aprīlim ģimnāzijas mājas lapā r3g.lv sadaļā Skolēnu uzņemšana (lūdzu aizpildi visu prasīto).

 

Konsultācijas trešdienās.
Pieraksties uz konsultāciju:
( 67037408
vai
e-pasts r3g@riga.lv

- Pilnais teksts -
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām 8., 9., 11., 12. klasēs (2018./2019.māc.g.)

 

 

 

 

 

 

RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJA

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ
uz brīvajām vietām  8., 9., 11., 12. klasēs
(2018./2019.māc.g.)

PIEKTDIEN 2018. gada 1. jūnijā 10:00

 

 

 

 

 

Reģistrējies līdz 20. maijam ģimnāzijas mājas lapā r3g.lv sadaļā Skolēnu uzņemšana (lūdzu aizpildi visu prasīto).

Konsultācijas trešdienās.
Pieraksties uz konsultāciju:
( 67037408
vai
e-pasts r3g@riga.lv

- Pilnais teksts -
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7. klasi

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7. klasi

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

organizē kopīgu iestājpārbaudījumu matemātikā uz 7. klasi
2018. gada 5. maijā plkst. 10:00.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski
līdz 2018. gada 21. aprīlim.

Reģistrācija iestājpārbaudījumam matemātikā uz 7. klasi

2014. gada iestājpārbaudījuma uzdevumi

2015. gada iestājpārbaudījuma uzdevumi

www.r1g.edu.lv; www.rv2g.edu.lv; www.r3g.lv

Papildus informācija:
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā – rv1g@riga.lv; 67227412, 67503785, 29175733;
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā – rv2g@riga.lv; 67181225, 67181226;
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā – andris.priekulis@edu.riga.lv; 67037408, 67037401.

UZŅEMŠANA 7. KLASĒS RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ

1. Kur notiks 5. maija iestājpārbaudījums matemātikā ?

    Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas telpās , Raiņa bulvārī 8

2. Kad būs zināmi iestājpārbaudījuma uz 7. klasi rezultāti?

   Saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem – 5 darba dienu laikā (11. maij

3. Kur tiek publicēti iestājpārbaudījuma rezultāti?

  1. Rīgas valsts 3. ģimnāzijas 1. stāva vestibilā (sarakstā būs tikai kods un iestājpārbaudījumā iegūtie punkti).
  2. Individuāli rezultāti tiks izsūtīti uz reģistrācijā norādīto e-pastu.

4. Ko darīt pēc 11. maija, ja pretendents vēlas mācīties RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ?

  1. Reģistrēties konkursam uz 7. klasi līdz 17. maijam Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas mājas lapā (tīmekļa vietne http://r3g.lv, norādot pretendenta kodu un iegūtos punktus).
  2. Uzņemam DIVAS 7. klases (30 skolēni katrā) kopā 60 skolēnus konkursa kārtībā (konkurss atbilstoši iegūto punktu skaitam).
  3. Ja Tu esi reģistrējies , aicinām uz informatīvo sapulci

 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā 18. maijā 17:00

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors Andris Priekulis – andris.priekulis@edu.riga.lv; 67037408

 

 

- Pilnais teksts -