Uzņemšana

Kā kļūt par ģimnāzistu?

 1. Iepazīsties ar izglītības programmu piedāvājumu šeit.
 2. Reģistrējies iestājpārbaudījumam matemātikā.
  Iestājpārbaudījums notiks rakstiski matemātikā un tā ilgums 2 stundas (120 min.), sākums plkst.10.00.
 3. Pārliecinies, ka iestājpārbaudījumā saņemtais rezultāts ir konkurētspējīgs - rezultāti tiek publicēti 5 darba dienu laikā ģimnāzijas mājaslapā.
 4. Reģistrējies un piedalies konkursam uz mācību vietu RV3Ģ (uzsākot mācības ar 01.09.2020).
 5. Tu esi izturējis konkursu un esi uzņemamo sarakstā - iesniedz dokumentus elektroniski.
  Iesniedzamie dokumenti:
  • 7.-9.kl. - iesniegums un liecība
  • 10.kl - iesniegums un apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (pielikums)
  • 11.-12.kl. - iesniegums un apliecība par pamatizglītību unn sekmju izraksts (pielikums) un 10. vai 10./11.klases liecības.
  Dokumenti jāiesniedz 2 darba dienu laikā no rezultātu elektroniskas publicēšanas

Iestājpārbaudījumi matemātikā

Uz 10.klasi

5.jūnijā (piektdienā) 10:00-12:00
RV1Ģ, RV2Ģ, RV3Ģ, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Pamatskolā “Rīdze” un Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā
Reģistrācija elektroniski

Uz 7.klasi

10.jūnijā (trešdienā) 10:00-12:00
RV1Ģ, RV2Ģ, RV3Ģ, Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, Pamatskolā “Rīdze” un Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā
Reģistrācija elektroniski

Uz brīvajām vietām 8.,9.,11.,12.klasē

15.jūnijā (pirmdiena) 10:00-13:00
Grēcinieku ielā 10
Reģistrācija elektroniski

Mācību programmas:

Brīvo vietu skaits:
Uz 8. klasi 3 brīvas vietas, uz 9.klasi nav brīvu vietu.
Uz 11.klasi A modulis - 2 brīvas vietas, C modulis - 2 brīvas vietas, E modulis - 6 brīvas vietas, H modulius - 2 brīvas vietas, G modulis - 1 brīva vieta.
Uz 12. klasi A modulis - nav brīvu vietu, C modulis - 4 brīvas vietas, E modulis - 6 brīvas vietas, H modulius - 5 brīvas vietas, G modulis - 3 brīva vietas.

Mācību programmas

7.klase

60 vietas
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedāvā proģimnāzijas posmā apgūt padziļināti matemātiku un angļu. Otrā svešvalodu krievu, vācu (arī vācu DSD), franču un spāņu valodu.
Lejupielādēt izglītības programmu

7.klase SB MYP

30 vietas
Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2018./2019. mācību gadā 140 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.
Rīgas Valsts 3. ģimnāzija piedāvā nacionālajā programmā integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu pamatskolā (Middle Years Programme) un vidusskolā (Diploma Programme). Pamatskolas (MYP) programmā paralēli obligātajam mācību saturam tiek piedāvātas 8 priekšmetu grupas un vidusskolas (DP) programmā 8 mācību priekšmeti saskaņā ar Starptautiskā bakalaurāta programmu. Šie mācību priekšmeti tiek pasniegti izmantojot CLIL metodi.
Starptautiskā bakalaurāta 'Middle Years" programma ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, "Diploma programme" ir pasaules augstskolās, kā arī Latvijā atzīta vidējās izglītības programma
Skatītites video par starptautisko bakalaurātu
Lejupielādēt prezentāciju par starptautisko bakalaurātu RV3Ģ
Lejupielādēt izglītības programmu

10.klase

Lejupielādēt izglītības programmu visiem moduļiem

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika
32 vietas

C modulis

Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence
64 vietas

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne
64 vietas

G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas