R3G

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

no 2011. g. augusta – 2012.g. jūnijam.

2011.gada februārī mūsu skola pieteicās Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu konkursā. Tajā uz vienu vietu pretendēja četri pieteikumi. Veiksmīgi izturējām konkursu un saņēmām finansējumu projektam "At the Shore of the Baltic Sea – Differencies and Similarities in the way of Life”. Projekta īstenošanas laiks :  2011.g. 1.augusts – 2013.g. 31.jūlijs.
Partnerības projektā ir iesaistījušās četras skolas : Greifsvaldes ģimnāzija (Vācija), Šcecinas ģimnāzija (Polija), Rīgas Valsts 3.ģimnāzija un Engures vidusskola (Latvija). Projekta koordinators ir Greifsvaldes ģimnāzija. Projekts finansēts no ES Mūžizglītības programmas.
Katra skola ir atbildīga par vienu no projekta apakštēmām:

  1. dabas aizsardzība un enerģijas resursu taupīšana (Greifsvalde);
  2. nacionālās tradīcijas un īpatnības mākslā (Polija);
  3. ceļš uz Eiropas savienību (Engure);
  4. studiju iespējas Baltijas reģionā (Rīga).

No mūsu skolas projektā ir iesaistījušies 10.-11. klašu skolēni. Galvenā koordinatore ir Laura Knābe. Viņa  atbild par mūsu tēmu – Studiju iespējas. Par dabas aizsardzību informāciju apkopo Kārlis Rihters - Zunte, bet nacionālās tradīcijas koordinē Betija Gulbe. Viņa ir arī skolēnu administratore eTwinning vidē. Tēmas “Ceļš uz Eiropas Savienību”  materiālus apkopo Toms Haralds Vecvagars un Deivids Berkolds.
Veidosim bukletu par ārvalstu studentu iespējām  iegūt izglītību augstākajās mācību iestādēs Vācijā, Polijā un Latvijā. Tēma ļoti aktuāla skolēniem -  topošajiem studentiem.
Projekta ietvaros ir notikuši divi braucieni:

  1. 2011.g. 24. – 29. oktobrī  uz Vāciju -  tajā piedalījās 8 skolēni, 4 skolotāji un  skolas direktors (to ļoti atzinīgi novērtēja gan mūsu, gan citu skolu dalībnieki).
  2.  2012.g. 15.- 21.aprīlī uz  Poliju - tajā piedalījās 10 skolēni un 5 skolotāji.

Mūsu nākamā tikšanās ir Latvijā 2012.g. 24.- 28.septembrī. Daļa nodarbību ir plānotas Engurē, daļa Rīgā.
Aicinām mūsu skolas skolēnus, kuriem ineresē aktīva līdzdalība šajos pasākumos pieteikties pie skolotājām D.Sviklānes, A.Rozenblates vai E. Kūriņas. Šobrīd svarīgi atrast viesģimenes septembrī Vācijas un Polijas skolēniem.

no 2012. g. augusta – 2013.g. jūlijam.

2012.gada septembra beigās Latvijā sagaidījām projekta dalībniekus - skolēnus un skolotājus no Ščecinas un Greifsvaldes. Pirmās divas dienas pavadījām Engures novadā piedaloties sadarbības partneru –Engures vidusskolas komandas organizētajos un vadītajos pasākumos un baudījām rudens noskaņas dabā.

Projekts turpinājās Rīgā. Mūsu ģimnāzijas skolēni viesiem bija sarūpējuši visdažādākās aktivitātes: foto orientēšanos pa Vecrīgu ar dažādiem uzdevumiem, iepazīšanos ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes laboratorijām, nodarbību Eiropas mājā, ekskursiju uz Rīgas Domi, latviešu dzīvesziņu un kultūrvides izzināšanu Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, latviešu virtuves iepazīšanu Lido kompleksā, un, protams, nodarbības darba grupās ģimnāzijas telpās. Katra no aktivitātēm tika veltīta kādai no projekta apakštēmām.

Šī tikšanās reize bija kā atskaites punkts par paveikto – pietura pirms gala rezultāta, kurā tika noskaidrots, kas un kā ir izdarīts un fiksēts - kādi papildinājumi iespējami, kādi uzlabojumi nepieciešami.

2013.gada aprīlī Greifsvaldē norisinājās projekta noslēgums. Greifsvaldes ģimnāzijā un vēlāk arī pilsētas domē skolēni gan izstādē, gan uzstāšanās reizēs, iepazīstināja klātesošos ar projekta laikā paveikto – apkopoto informāciju par dabas aizsardzību un enerģijas resursu taupīšanu, izveidoto elektronisko kalendāru par nacionālajām tradīcijām un īpatnībām mākslā, īsfilmu ar dažādu valstu iedzīvotāju viedokļiem par ieguvumiem un zaudējumiem, iestājoties Eiropas Savienībā un izveidoto bukletu par studiju iespējām Baltijas reģionā. Skolēni uzstāšanās reizēs sniedza ne tikai informatīvu ziņojumu par projekta norisi un izveidoto gala rezultātu, bet arī dalījās emocijās par saviem ieguvumiem -gūto pieredzi un zināšanām, piedaloties šāda veida pasākumos.

 

Paldies visiem Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēniem, kuri piedalījās projekta īstenošanā –gan projekta tiešajā darbā, gan sagaidot un uzņemot citu valstu skolēnus savās ģimenēs, gan plānojot, organizējot un vadot dažādas ar projektu saistītas aktivitātes. Paldies skolēnu vecākiem par sapratni, ieinteresētību un atbalstu. Paldies kolēģiem par atbalstu.

 
Projekta fotogalerija:
 
 
Projekta buklets:

http://www.r3g.lv/dokumenti/buklets.pdf

Kopsavilkums:

http://www.r3g.lv/dokumenti/Apraksts.pps

http://www.r3g.lv/dokumenti/RESULT.ppsx

Projekta plakāts:

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/Plakati/PLAKATS.pdf

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/Plakati/plakats_1.pdf

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/Plakati/plakats_2.pdf

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/Plakati/plakats_3.pdf

Projekta kalendārs:

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/kalendars/maijs.pdf

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/kalendars/aprilis.pdf

http://www.r3g.lv/dokumenti/projekti/kalendars/junijs.pdf

 

Projekta komanda

Visas ziņas

Dziesmota zibakacija Krastmalā Datums: 06.11.2018Autors:
Kursi matemātikā 6. un 9. klasei Datums: 30.10.2018Autors:
Erasmus+ KA1 projekts: Mācīšanas kompetenču pilnveide Datums: 30.10.2018Autors:
Konsultācijas pie Direktora Datums: 30.10.2018Autors:
Konsultācijas pie Direktora Datums: 11.10.2018Autors:
Karjeras nedēļas atklāšana Datums: 08.10.2018Autors:
Karjeras nedēļas plāns Datums: 08.10.2018Autors:
Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskajā darbā seminārs Datums: 02.10.2018Autors:
Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem. Datums: 25.09.2018Autors:
3. septembra nodarbību grafiks Datums: 02.09.2018Autors:
Pirmā skolas diena - 3.septembris Datums: 10.08.2018Autors: skola
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām Datums: 30.07.2018Autors: Andris Priekulis
Uzņemamo skolēnu saraksts uz 7. klasi Datums: 25.05.2018Autors: Andris Priekulis
Pretendentiem / vecākiem( aizbildņiem) uz 7. klasi Datums: 23.05.2018Autors: Andris Priekulis
Informācija par uzņemšanu 7.klasē RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ Datums: 09.05.2018Autors: Andris Priekulis
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedalās Central Baltic Student Enterprises without Borders! Datums: 08.05.2018Autors: Airita Mileika - Plūme
Informācija par “ brīvajām vietām “ mācībām Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā no 01.09. 2018 Datums: 02.05.2018Autors: Andris Priekulis
10. klašu pretendentiem! Datums: 18.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 7. KLASI (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām 8., 9., 11., 12. klasēs (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7. klasi Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 19.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.03.2018Autors: Aija Vidēja
Datums: 12.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.03.2018Autors: Inese Labanovska
Datums: 12.02.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 12.02.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 26.01.2018Autors: Daiga Šēfere
Datums: 26.01.2018Autors:
Datums: 17.01.2018Autors: Olga Kuzmina
Datums: 15.01.2018Autors: Šēfere Daiga
Datums: 08.01.2018Autors: Līga Mateusa
Datums: 15.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 08.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 07.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 17.11.2017Autors: Direktors Andris Priekulis
Datums: 08.11.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 17.10.2017Autors: Laila Jahoviča
Datums: 17.10.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 03.10.2017Autors: Līga Mateusa
Datums: 11.09.2017Autors: Linda Ritmane, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas spāņu valodas skolotāja
Datums: 21.08.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 24.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 11.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 30.05.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Anita Jonasta un Zanda Medne
Datums: 24.05.2017Autors: Anita Jonasta un Zanda Medne
Datums: 17.05.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.05.2017Autors: Laura Pakse
Datums: 09.05.2017Autors:
Datums: 28.04.2017Autors:
Datums: 27.04.2017Autors:
Datums: 08.04.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.03.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.03.2017Autors: Daiga šēfere
Datums: 01.03.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 01.03.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 01.03.2017Autors: Airita Mileika - Plūme
Datums: 16.02.2017Autors: enudiena.lv
Datums: 16.02.2017Autors:
Datums: 09.02.2017Autors: Ginta Mākulēna
Datums: 09.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 09.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 07.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 05.02.2017Autors: Anete Madžiņa
Datums: 31.01.2017Autors: Anita Jonasta
Datums: 30.01.2017Autors: Svetlana Špuče
Datums: 08.01.2017Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 03.01.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 19.12.2016Autors: Airita Mileika Plūme
Datums: 15.12.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.12.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.12.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.11.2016Autors:
Datums: 11.11.2016Autors: Laura Pakse
Datums: 11.11.2016Autors: Ineta Tunne
Datums: 28.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 25.10.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 18.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 18.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.10.2016Autors: Līga Mateusa
Datums: 12.10.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 09.10.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 09.10.2016Autors:
Datums: 02.10.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 30.09.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 26.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 07.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 31.08.2016Autors: Linda Latkovska
Datums: 01.08.2016Autors: Šēfere Daiga
Datums: 01.07.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 19.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 19.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 18.05.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 18.05.2016Autors: Rota Nābele-Šneidere
Datums: 12.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 06.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 27.04.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 08.04.2016Autors: Jonasta Anita
Datums: 07.04.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 01.03.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.02.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.02.2016Autors: Rota Nābele-Šneidere.
Datums: 03.02.2016Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 29.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 25.01.2016Autors: Kalnciema Sidija
Datums: 25.01.2016Autors: Rozenblate Anita
Datums: 25.01.2016Autors: Bērziņa Daiga
Datums: 20.01.2016Autors:
Datums: 06.01.2016Autors: Mateusa Līga
Datums: 05.01.2016Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 04.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.12.2015Autors: Valentīns Ulsts
Datums: 16.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 07.12.2015Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 13.10.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 12.10.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 08.10.2015Autors: LAUMA TĀLMANE
Datums: 29.09.2015Autors: Jahoviča Laila
Datums: 25.09.2015Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.09.2015Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 24.09.2015Autors: Līga Mateusa
Datums: 16.09.2015Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.08.2015Autors: Očeretnaja Julija
Datums: 01.06.2015Autors: Aleksejs Jurenoks
Datums: 22.05.2015Autors: Laura Pakse
Datums: 12.05.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.04.2015Autors: Rota Nābele-Šneidere
Datums: 29.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 15.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 02.03.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 20.02.2015Autors: Ērika Lanka
Datums: 12.02.2015Autors: Laila Jahoviča
Datums: 02.02.2015Autors: Ērika Lanka
Datums: 14.01.2015Autors: 10.c/hd/ce. klašu iniciatīvas grupa
Datums: 06.11.2014Autors: 3969
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 09.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 26.09.2014Autors: 3969
Datums: 24.09.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 22.04.2014Autors: 3969
Datums: 05.03.2014Autors: 13057
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 3969
Datums: 29.01.2014Autors: 3969
Datums: 15.01.2014Autors: 3969
Datums: 12.12.2013Autors: 3969
Datums: 12.12.2013Autors: 3969
Datums: 25.11.2013Autors: 3969
Datums: 25.11.2013Autors: 3969
Datums: 22.11.2013Autors: 10540
Datums: 06.11.2013Autors: 3969
Datums: 05.11.2013Autors: 3969
Datums: 05.11.2013Autors: 3969
Datums: 23.10.2013Autors: 3969
Datums: 10.10.2013Autors: 3969
Datums: 02.10.2013Autors: 3969
Datums: 16.09.2013Autors: 3969
Datums: 13.09.2013Autors: 3969
Datums: 05.07.2013Autors: 4193
Datums: 05.07.2013Autors: 3969
Datums: 05.07.2013Autors: 10540
Datums: 05.07.2013Autors: 1008
Datums: 05.07.2013Autors: 1008
Datums: 05.07.2013Autors: 1008