R3G

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem.

Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem.

 

Kursi ir bezmaksas.

Tiks izsniegtas apliecības.

Programmas saskaņotas RIIMC.

Kontaktpersona – direktora vietniece Rota Nābele-Šneidere, 67037405.

 

Programmas nosaukums,

mērķauditorija

Stundu

 skaits

Anotācija

Kursu vadītājs

Norises laiks, vieta

 

Pieteikšanās

Zinātniskās pētniecības principi, to apgūšanas integrēšana mācību procesā

A programma

Vispārizglītojošo skolu humanitāro un sociālo zinātņu skolotājiem.

 

8

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir sniegt vispārizglītojošo skolu pedagogiem informāciju par pētījumu izstrādes pamata noteikumiem humanitārās un sociālās zinātnēs, palīdzēt attīstīt atbilstošas analītiskās prasmes, un integrēt tās skolēnu mācību procesā. Programma sniedz padziļinātu izpratni par zinātnisko pētniecību pedagogu un skolēnu vidū. 

Sigita Struberga

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

9.oktobrī 16.00 – 19.30 un

10.oktobrī   16.00-19.30

Līdz 1.oktobrim  pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv, norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Kritiskā domāšana un faktu pārbaudes principi ikdienas dzīvē un profesionālajā darbībā

A programma

Vispārizglītojošo skolu skolotājiem.

6

Profesionālās pilnveides programmas mērķis ir veicināt dziļākas izpratnes par mūsdienu informatīvās telpas saturu veidošanos, kā arī faktu pārbaudes nozīmi un tās realizācijas principiem. Tiek piedāvats attīstīt atbilstošas analītiskās prasmes, tai skaitā apgūt kritiskās domāšanas modeļus. Iegūtās zināsanas un iemaņas pielietojamas kā profesionālajā darbībā, integrējot tās skolēnu mācību procesā, tā arī ikdienas dzīvē, izvērtejot mediju telpas piedāvāto informācijas plūsmu. 

Sigita Struberga,

Aleksandra Kjakste

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

11.oktobrī 16.00 – 19.00,

 

Līdz 1.oktobrim  pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv, norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Informācijpratības kompetences pamati un to pielietojums mācību procesā.

 

A programma

Pedagogi, kuri ir iesācēju līmenī ar informācijas un datorzinātnes nozaru saistītiem jautājumiem

8

Informācijpratības prasmju attīstīšana jebkurā vecuma posmā kļūst arvien aktuālāka un nepieciešama ne tikai profesionālajā darbā, bet arī ikdienā. Informācijas meklēšana, novērtēšana un pielietošana ir trīs informācijpratības pamatkompetences, kuras kursa dalībniekiem būs iespēja attīstīt un pilnveidot.

Kursā tiks apskatīti teorijas jautājumi, kuri tiks praktizēti,  darbojoties ar datoriem, veicot uzdevumus pāros un diskutējot grupās. Apskatīsim dažāda tipa elektroniskos resursus un rīkus, kurus apgūstot, pedagogiem būs plašākas iespējas mācību procesa veidošanā.

Lelde Petrovska

Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Grēcinieku ielā 10

2018.gada

22.oktobrī   10.00- 16.30.

Līdz 16.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Vērtīborientēta literatūras stunda

 

A programma

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāji.

 

12

21. gadsimts ir modernizācijas un tehnoloģiju uzplaukuma laikmets, kad sabiedrībā nepieciešams aktualizēt vispārcilvēciko īpašību nozīmi cilvēka personības tapšanas un veidošanās procesā. Katram cilvēkam ir svarīgi apzināties vispārcilvēcisko vērtību nozīmi labākas sabiedrības un indivīda veidošanā. Literatūras skolotājs ir jaunatnes audzinātājs, izglītotājs un izpratnes par vērtībām veidotājs uz kompetencēm balstītā izglītības procesā, kas māca vērtēt, salīdzināt, analizēt, līdzpārdzīvot.

Daiga Šēfere

30. oktobrī   16.00-19.30 un

1.novembrī  16.00-19.30 + neliels patstāvīgs darbs

Līdz 23.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

Pedagoga loma etiķetes un saskarsmes kultūras prasmju un caurviju kompetenču attīstībā mācību stundās un skolā.

 

A programma

 

Visi pedagogi

12

Etiķete un saskarsmes kultūra ir komunikāciju prasmju pilnveidošana mācību stundās, skolā un ārpus tās. Kursa ietvaros aktīvas klausītāju līdzdalības rezultātā, tiks likts uzsvars redzējumam par skolēnu, kurš ir šī mācību satura pamatā, ietver nozīmīgus ieradumus, kuru sistemātiskas nostiprināšanas rezultātā veidojas būtiski tikumi (uzvedība, saskarsme, atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, tolerance). Daloties ar labās un sliktās prakses piemēriem un kursa dalībniekiem, praktiski darbojoties, tiks gūts priekštats par to, kā pareizi veidot skolēna kopējo tēlu, kā integrēties 21.gs. globālajā pasaulē, kā cīnīties ar sliktiem ieradumiem un toleranti nostiprināt tikumību.

Aija Strautmane

23.oktobrī  10.00-15.30 un

24.oktobrī  10.00-15.30

Līdz 16.oktobrim pa e-pastu rnabele@edu.riga.lv , norādot

vārdu, uzvārdu,

 personas kodu, skolu,

kā arī kursu programmas nosaukumu.

 

Visas ziņas

Konsultācijas pie Direktora Datums: 11.10.2018Autors:
Karjeras nedēļas atklāšana Datums: 08.10.2018Autors:
Karjeras nedēļas plāns Datums: 08.10.2018Autors:
Valsts ģimnāziju direktora vietnieku metodiskajā darbā seminārs Datums: 02.10.2018Autors:
Tālākizglītības kursu piedāvājums Rīgas pilsētas un Salaspils novada pedagogiem. Datums: 25.09.2018Autors:
3. septembra nodarbību grafiks Datums: 02.09.2018Autors:
Pirmā skolas diena - 3.septembris Datums: 10.08.2018Autors: skola
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām Datums: 30.07.2018Autors: Andris Priekulis
Uzņemamo skolēnu saraksts uz 7. klasi Datums: 25.05.2018Autors: Andris Priekulis
Pretendentiem / vecākiem( aizbildņiem) uz 7. klasi Datums: 23.05.2018Autors: Andris Priekulis
Informācija par uzņemšanu 7.klasē RĪGAS VALSTS 3.ĢIMNĀZIJĀ Datums: 09.05.2018Autors: Andris Priekulis
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedalās Central Baltic Student Enterprises without Borders! Datums: 08.05.2018Autors: Airita Mileika - Plūme
Informācija par “ brīvajām vietām “ mācībām Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā no 01.09. 2018 Datums: 02.05.2018Autors: Andris Priekulis
10. klašu pretendentiem! Datums: 18.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 10. KLASI (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz 7. KLASI (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS MATEMĀTIKĀ uz brīvajām vietām 8., 9., 11., 12. klasēs (2018./2019.māc.g.) Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7. klasi Datums: 06.04.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 22.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 19.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.03.2018Autors: Aija Vidēja
Datums: 12.03.2018Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.03.2018Autors: Inese Labanovska
Datums: 12.02.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 12.02.2018Autors: Andris Priekulis
Datums: 26.01.2018Autors: Daiga Šēfere
Datums: 26.01.2018Autors:
Datums: 17.01.2018Autors: Olga Kuzmina
Datums: 15.01.2018Autors: Šēfere Daiga
Datums: 08.01.2018Autors: Līga Mateusa
Datums: 15.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 11.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 08.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 07.12.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 17.11.2017Autors: Direktors Andris Priekulis
Datums: 08.11.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 17.10.2017Autors: Laila Jahoviča
Datums: 17.10.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 03.10.2017Autors: Līga Mateusa
Datums: 11.09.2017Autors: Linda Ritmane, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas spāņu valodas skolotāja
Datums: 21.08.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 24.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 11.07.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 30.05.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 24.05.2017Autors: Anita Jonasta un Zanda Medne
Datums: 24.05.2017Autors: Anita Jonasta un Zanda Medne
Datums: 17.05.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.05.2017Autors: Laura Pakse
Datums: 09.05.2017Autors:
Datums: 28.04.2017Autors:
Datums: 27.04.2017Autors:
Datums: 08.04.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 13.03.2017Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.03.2017Autors: Daiga šēfere
Datums: 01.03.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 01.03.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 01.03.2017Autors: Airita Mileika - Plūme
Datums: 16.02.2017Autors: enudiena.lv
Datums: 16.02.2017Autors:
Datums: 09.02.2017Autors: Ginta Mākulēna
Datums: 09.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 09.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 07.02.2017Autors: Diāna Šķēle
Datums: 05.02.2017Autors: Anete Madžiņa
Datums: 31.01.2017Autors: Anita Jonasta
Datums: 30.01.2017Autors: Svetlana Špuče
Datums: 08.01.2017Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 03.01.2017Autors: Daiga Šēfere
Datums: 19.12.2016Autors: Airita Mileika Plūme
Datums: 15.12.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.12.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.12.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.11.2016Autors:
Datums: 11.11.2016Autors: Laura Pakse
Datums: 11.11.2016Autors: Ineta Tunne
Datums: 28.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 25.10.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 18.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 18.10.2016Autors: Diāna Šķēle
Datums: 12.10.2016Autors: Līga Mateusa
Datums: 12.10.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 09.10.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 09.10.2016Autors:
Datums: 02.10.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 30.09.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 26.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 15.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 07.09.2016Autors: Daiga Šēfere
Datums: 31.08.2016Autors: Linda Latkovska
Datums: 01.08.2016Autors: Šēfere Daiga
Datums: 01.07.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 19.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 19.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 18.05.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 18.05.2016Autors: Rota Nābele-Šneidere
Datums: 12.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 06.05.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 27.04.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 08.04.2016Autors: Jonasta Anita
Datums: 07.04.2016Autors: Laila Jahoviča
Datums: 01.03.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 22.02.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 10.02.2016Autors: Rota Nābele-Šneidere.
Datums: 03.02.2016Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 29.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 25.01.2016Autors: Kalnciema Sidija
Datums: 25.01.2016Autors: Rozenblate Anita
Datums: 25.01.2016Autors: Bērziņa Daiga
Datums: 20.01.2016Autors:
Datums: 06.01.2016Autors: Mateusa Līga
Datums: 05.01.2016Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 04.01.2016Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.12.2015Autors: Valentīns Ulsts
Datums: 16.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 13.12.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 07.12.2015Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 13.10.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 12.10.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 08.10.2015Autors: LAUMA TĀLMANE
Datums: 29.09.2015Autors: Jahoviča Laila
Datums: 25.09.2015Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.09.2015Autors: Ilze Šveiduka-Bērziņa
Datums: 24.09.2015Autors: Līga Mateusa
Datums: 16.09.2015Autors: Daiga Šēfere
Datums: 24.08.2015Autors: Očeretnaja Julija
Datums: 01.06.2015Autors: Aleksejs Jurenoks
Datums: 22.05.2015Autors: Laura Pakse
Datums: 12.05.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 29.04.2015Autors: Rota Nābele-Šneidere
Datums: 29.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 15.04.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 02.03.2015Autors: Andris Priekulis
Datums: 20.02.2015Autors: Ērika Lanka
Datums: 12.02.2015Autors: Laila Jahoviča
Datums: 02.02.2015Autors: Ērika Lanka
Datums: 14.01.2015Autors: 10.c/hd/ce. klašu iniciatīvas grupa
Datums: 06.11.2014Autors: 3969
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 16.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 09.10.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 26.09.2014Autors: 3969
Datums: 24.09.2014Autors: Ērika Lanka
Datums: 22.04.2014Autors: 3969
Datums: 05.03.2014Autors: 13057
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 10540
Datums: 12.02.2014Autors: 3969
Datums: 29.01.2014Autors: 3969
Datums: 15.01.2014Autors: 3969
Datums: 12.12.2013Autors: 3969
Datums: 12.12.2013Autors: 3969
Datums: 25.11.2013Autors: 3969
Datums: 25.11.2013Autors: 3969
Datums: 22.11.2013Autors: 10540
Datums: 06.11.2013Autors: 3969
Datums: 05.11.2013Autors: 3969
Datums: 05.11.2013Autors: 3969
Datums: 23.10.2013Autors: 3969
Datums: 10.10.2013Autors: 3969
Datums: 02.10.2013Autors: 3969
Datums: 16.09.2013Autors: 3969
Datums: 13.09.2013Autors: 3969
Datums: 05.07.2013Autors: 4193
Datums: 05.07.2013Autors: 3969
Datums: 05.07.2013Autors: 10540
Datums: 05.07.2013Autors: 1008
Datums: 05.07.2013Autors: 1008
Datums: 05.07.2013Autors: 1008