Site announcements

Vecāku sapulces

Vecāku sapulces

Nosūtīja Magone Una Rauba
Atbilžu skaits: 0

7.klašu vecāku kopsapulce klātienē 7.septembrī plkst. 18.00 Svētku zālē. Pēc kopsapulces klašu sapulces 7.a un 7.a1 Svētku zālē, 7.sb 102.telpā.

8.klašu vecāku sapulces notiks attālināti MS Teams 8.septembrī plkst.18.00.

9.a un 9.a1 vecāku sapulces notiks attālināti MS Teams 8.septembrī plkst. 18.00.

9.sb vecāku sapulce notiks attālināti MS Teams 7.septembrī plkst. 18.00.

10.klašu vecāku kopsapulce klātienē 14.septembrī plkst. 18.00 Svētku zālē. Pēc kopsapulces klašu sapulces - 10.a 303.telpa, 10.c 304.telpa, 10.c1 104.telpa, 10.e 204.telpa, 10.e1 412.telpa, 10.gh 310.telpa.

11.klašu vecāku sapulces notiks attālināti MS Teams 7.septembrī plkst.18.00, izņemot 11.c1 sapulce notiks 8.septembrī 18.00.

12.klašu vecāku sapulces notiks attālināti MS Teams 15.septembrī 18.00, izņemot 12.a sapulce notiks 14.septembrī 18.00.