Site announcements

Stundu izmaiņas 15.oktobrī.

Stundu izmaiņas 15.oktobrī.

by Dagnija Grabe -
Number of replies: 0

7.klases 8.a 8. a1
Pašvadīts mācību darbs 1.Bioloģija 214. 1.Sports/--------
9.---------------- 2.Vēsture 210.
9.---------------
8.sb 9.a 9. a1
7.Ķīmija 101. 3.Karjeras pasākums 103. 1.,2.Vācu val.212.a
8.Matemātika 103. 5.,6.Vācu val.212.a 3.Bioloģija 214.
9.-------------- 5.Karjeras pasākums 103.
8.Bioloģija 214.
9.-------------------
10.a 10.c 10. c1
1.,2.Ķīmija 302. 2.,3.Dizains un tehnoloģijas 6. 6.,7.Dizains un tehnoloģijas 6.
3.,4.Angļu val. S.I. 212. 4.Latviešu val. 303. 8.,9.Angļu val. D.L.212.; S.O.300.
6.,7.Bioloģija 102. 9.-------------
10.e 10.gh 11. c
1.,2.,3.Bioloģija 102. 1.,2.Angļu val.D.L. 212. 6.,7.Angļu val. S.O.300.; D.L.212.
4.,6.Ķīmija 302. 3.,4.,6.Latviesu val.301.
8.,9.Dizains un tehnoloģijas 6.
11. c1
1.---------------
4.,5.Dizains un tehnoloģijas 6.
11.e 11. e1 11.gh
1.Klases stunda 210. 8.,9.Programmēšana I/-------- 1.,2.Angļu val. 203.
2.,3.Angļu val. S.O.204.; K.A.B.7. 4.,5.,6.,7. Dabaszinības/ Karjeras pasākums 214.
8.,9.Ķīmija/Karjeras pasākums302.
12.a 12. c 12. c1
8.,9.Bioloģija/ Karjeras pasākums 102. 1.Komerczinības svētku zalē 1.Komerczinības svētku zalē
4.Angļu val. G.M.203.; K.A.B.7.
5.Angļu val.203./ Runas māksla 212.
12. e1 7.,8.,9.Angļu val. G.M.201.; K.A.B.7. 12.gh
3.Klases stunda 302. 1.-----------
2.--------/ Protokols un etiķete
3.,4.,5. Literatūra 204.
8.Klases stunda (G)L.A.212.a