Site announcements

Karjeras attīstības atbalsta tiešsaistes lekcija

Karjeras attīstības atbalsta tiešsaistes lekcija

nosūtīja Magone Una Rauba
Number of replies: 0

Kā līdzdarboties sava bērna karjeras veidošanā?

 

Karjeras attīstības atbalsta tiešsaistes lekcija- diskusija Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. – 9. klašu vecākiem

2021. gada 19. janvārī 18:30 – 20:00

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros

Lektore Jolanta Priede

 

1. Lektores profesionālais ceļš un pieredze.

2. Vecāku loma bērna personības veidošanās procesā.

3. Ģimenē iegūto dzīves prasmju un darba iemaņu saistība ar bērna lēmumiem par nākotni.

4. Ģimenes – bērna – skolas mijiedarbības loma, izvirzot mērķus nākotnei.

5. Nākotnes pieprasītākās spējas, prasmes darba tirgū.

 

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas

pedagogs karjeras konsultants Diāna Šķēle