Uzņemšana 2022./2023.

Par vienotiem iestājpārbaudījumiem Rīgas pašvaldības valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2022./2023.m.g.

7.klase

Piektdien, 20. maijā  17:00 AICINĀM vecākus uz

Konsultāciju  par mācīšanos 7. klasē Starptautiskā Bakalaurāta Vidējā posma programmā (IB MYP

Reģistrējies – Šeit 


17.05.2022. - noskaidro savus rezultātus ŠEIT

Līdz 22.05.2022. 23:59 Reģistrējies konkursam uz RV3Ģ 7. klasi - ŠEIT

23.05.2022. 9:00  noskaidro vai esi uzņemto sarakstā - ŠEIT

"Rezervē" esošie pretendenti precīzāku informāciju varēs saņemt pēc 25.05.2022.

Elektroniski līdz 25.05. apliecini ( darba kods, vārds, uzvārds) , ka iesniegsi dokumentus 01.06. un mācīsies RV3Ģ vai noraidi savu mācību vietu – e-pasts - r3g@riga.lv

10.klase

Iestājpārbaudījumi uz Rīgas valsts ģimnāziju un vidusskolu 10.klasi notiks vienā dienā (klātienes programmas) 03.06.2022. plkst.10.00., papildtermiņš (COVID-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām) 14.06.2022. plkst.10.00.

Iestājpārbaudījuma ilgums 3 stundas neieskaitot starpbrīžus.

Iestājpārbaudījums sastāvēs no 2-3 daļām (pēc izglītojamā izvēles un skolu prasībām uzņemšanai 10.klasē):

1.daļa: svešvaloda (angļu vai vācu); 2.daļa: matemātika (optimālais līmenis); 3.daļa: matemātika (augstākais līmenis).

Uzņemšanas kārtība - ŠEIT

Paziņojumi un stundu izmaiņas