Uzņemšana

Uzņemšana uz 7. un 10. klasēm

Iestāšanās Rīgas valsts ģimnāzijās infografika

7 soļi līdz Rīgas Valsts 3.ģimnāzijai 

1. Iepazīsties ar izglītības programmu piedāvājumu

2. Iepazīsties  ar matemātikas iestājpārbaudījuma programmu 

Apvienotais iestājpārbaudījums matemātikā ir 2,5 stundas,  sākums 10:00.

Tev ir iespēja kandidēt uz visām 6 Valsts ģimnāzijām Rīgas pilsētā. 

3. Reģistrējies iestājpārbaudījumam matemātikā 
https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam

4. Pēc 3-5 darba dienām - Uzzini savu  rezultātu - www.r3g.lv 

5. 2 darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas - Reģistrējies elektroniski  konkursam uz  RV3Ģ – www.r3g.lv

  • Konkursa piedalās prendenti, kas iestājpārbaudījumā sasnieguši vismaz 50% no max. punktu skaita. 
  • Vienīgais atlases kritērijs – iestājpārbaudījumā iegūtais punktu skaits .

Konkurss -

  • uz 7. klasi -uz katru izgl. programmu atsevišķi ;
  • uz 10. klasi- uz katru virzienu ( moduli) atseviški. 

Konkursa rezultāti būs šeit.

6. Pēc 3 darba dienām - Uzzini, vai  Tu esi izturējis konkursu un esi publicētajā RV3Ģ uzņemamo skolēnu sarakstā -www.r3g.lv  

P.S. Ja esi rezervistu sarakstā -ģimnāzija ar Tevi sazināsies un informēs par iespējām. 

7. Pirmdien, 14. jūnijā līdz 23:59:59 - uz 10.klasi iesniedz dokumentus elektroniski ( ar elektronisko parakstu, ieskanētā veidā (lūgums, nefotografēt iesniegumu, kvalitates dēļ)) – e-pasts : r3g@riga.lv  vai klātienē ( ģimnāzijas  1.stāvā ,kastītē – līdz 17:00) 

Iesniedzamie dokumenti:

  • Uz 7. klasi – iesniegums( ģimnāzijas veidlapa)  un liecība ( ar direktora parakstu , apzīmogota).
  • Uz 10.klasi - iesniegums ( ģimnāzijas veidlapa) un apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas.

P.S. Ģimnāzijas Iesnieguma veidlapa tiks izsūtīta uz elktroniskajā iesniegumā reģistrēto e- pasta adresi .

Dokumenti jāiesniedz 2 darba dienu laikā no rezultātu elektroniskas publicēšanas. Ja nav iesniegti  pieprasītie dokumenti , pretendents zaudē savu vietu.