Uzņemšana

Kā kļūt par ģimnāzistu?

 1. Iepazīsties ar izglītības programmu piedāvājumu šeit.
 2. Reģistrējies iestājpārbaudījumam matemātikā.
  Iestājpārbaudījums notiks rakstiski matemātikā un tā ilgums 2 stundas (120 min.), sākums plkst.10.00.
 3. Pārliecinies, ka iestājpārbaudījumā saņemtais rezultāts ir konkurētspējīgs - rezultāti tiek publicēti 5 darba dienu laikā ģimnāzijas mājaslapā.
 4. Reģistrējies un piedalies konkursam uz mācību vietu RV3Ģ (uzsākot mācības ar 01.09.2020).
 5. Tu esi izturējis konkursu un esi uzņemamo sarakstā - iesniedz dokumentus elektroniski.
  Iesniedzamie dokumenti:
  • 7.-9.kl. - iesniegums un liecība
  • 10.kl - iesniegums un apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts (pielikums)
  • 11.-12.kl. - iesniegums un apliecība par pamatizglītību unn sekmju izraksts (pielikums) un 10. vai 10./11.klases liecības.
  Dokumenti jāiesniedz 2 darba dienu laikā no rezultātu elektroniskas publicēšanas

Reģistrējies konkursam uz 10.klasi

REĢISTRĒJIES KONKURSAM uz mācību vietu Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
(Iesakām no 105 punktiem līdz 60 punktiem)
Nepieciešamības dēļ aicināsim pieteikties arī ar zemāku punktu skaitu.
KONKURSS UZ KATRU MODULI ATSEVIŠĶI (TU vari reģistrēties uz 2 moduļiem nosakot 1. vai 2. izvēli )!
Mācību priekšmetu plāni – ŠEIT!
Iestājpārbaudījuma rezultāti - ŠEIT
KONKURSA REZULTĀTI

Reģistrējies konkursamā uz 7.klasi

REĢISTRĒJIES KONKURSAM uz mācību vietu Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā
(Iesakām no 71 punktiem līdz 56 punktiem)
Nepieciešamības dēļ aicināsim pieteikties arī ar zemāku punktu skaitu.
KONKURSS UZ KATRU PROGRAMMU ATSEVIŠĶI
Padziļināta matemātikas un angļu valodas kursu mācību programmas
Mācību priekšmetu plāns – 7.klase
Mācību priekšmetu plāns – 7.klase bakalaurāts
Iestājpārbaudījuma rezultāti - ŠEIT
Reģistrācija konkursam notiek no 13.06.2020 līdz 15.06.2020 23:59
KONKURSA REZULTĀTI

Iestājpārbaudījumi matemātikā uz brīvajām vietām 8.,9.,11.,12.klasē

15.jūnijā (pirmdiena) 10:00-13:00
Grēcinieku ielā 10
Elektroniska reģistrēšanās a līdz 11. jūnijam 23:59:59

Mācību programmas:

Brīvo vietu skaits:
Uz 8. klasi 3 brīvas vietas, uz 9.klasi nav brīvu vietu.
Uz 11.klasi A modulis - 2 brīvas vietas, C modulis - 2 brīvas vietas, E modulis - 6 brīvas vietas, H modulius - 2 brīvas vietas, G modulis - 1 brīva vieta.
Uz 12. klasi A modulis - nav brīvu vietu, C modulis - 4 brīvas vietas, E modulis - 6 brīvas vietas, H modulius - 5 brīvas vietas, G modulis - 3 brīva vietas.
KONKURSA REZULTĀTI

Mācību programmas

7.klase

60 vietas
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija piedāvā proģimnāzijas posmā apgūt padziļināti matemātiku un angļu. Otrā svešvalodu krievu, vācu (arī vācu DSD), franču un spāņu valodu.
Lejupielādēt izglītības programmu

7.klase SB MYP

30 vietas
Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2018./2019. mācību gadā 140 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 5000 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.
2019./2020 m.g. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ieguva Starptautiskā Bakalaurāta kandidātskolas statusu ar tiesībām no 2020.gada 1.septembra piedāvāt 7. klasei papildus izglītības programmu (Middle Years Programme) ar integrētu apguvi, izmantojot CLIL un bilingvālo (latviešu un angļu valodās) macīšanas metodi. Ģimnāzija plāno piedāvāt arī Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu (Diploma programme) vidusskolas posmā.
Starptautiskā Bakalaurāta pamatskolas izglītības programma 'Middle Years Programme" ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība un diploma programma "Diploma programme" ir atzīta pasaulē, kā arī Latvijā, kā vidējās izglītības programma.

Sīkāka informācija par Starptautiskā Bakalaurāta programmām: www.ibo.org
Lejupielādēt izglītības programmu

10.klase

Lejupielādēt izglītības programmu visiem moduļiem

A modulis

Potenciālās studijas: inženierzinātnes, datorzinātnes, matemātika, fizika
32 vietas

C modulis

Potenciālās studijas: bizness, ekonomika, finanses, jurisprudence
64 vietas

E modulis

Potenciālās studijas: medicīna, farmācija, ķīmija, bioloģija, vides zinātne
64 vietas

G modulis

Potenciālās studijas: māksla, dizains, arhitektūra
16 vietas

H modulis

Potenciālās studijas: diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija, jurisprudence
16 vietas