Konkursa rezultāti uzņemšanai uz 10.klasi 2020./2021.m.g.

Informācija 9. jūnijā 2021. gads

( pie publicētā  uzņemto sarakstu kodu secībā ) 


1. IETEIKTS UZŅEMŠANAI  - Lūdzu  līdz  14. jūnijam uz ģimnāzijas e- pastu – r3g@riga.lv  atsūtiet Jūsu lēmumu:

        "Mācīšos un iesniegsim dokumentus 14. jūnijā no 9:00- 17:00. "
         vai
         "Izvēlos citu skolu "

2. REZERVE - Gaidiet ziņu uz reģistrēto Jūsu e- pastu ar 15. jūniju – vai būs brīvas vietas . 

3. PIETRŪKST PUNKTI -  Saskaņā ar Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas uzņemšanas kārtības noteikumu  20. punktu  nevaram uzņemt ( mazāk, kā 50 %( < 58  ) no iestājpārbaudījuma maksimālā punktu skaita ). 


Direktors 

Andris Priekulis Rīgas Valsts 3.ģimnāzija   A modulis ( matemātika, inženierzinātnes, datorzinātne )

Uzņemto izglītojamo saraksts uz 09.06.2021. 

N.p.k.   Kods   Punkti  Lēmums   cits modulis -2. prioritāte 
1 9-2442 104 Uzņemts A modulī   
2 9-1767 102 Uzņemts A modulī   
3 9-1977 100 Uzņemts A modulī   
4 9-1787 99 Uzņemts A modulī   
5 9-2693 95 Uzņemts A modulī   
6 9-1174 94 Uzņemts A modulī   
7 9-1844 93 Uzņemts A modulī   
8 9-2235 92 Uzņemts A modulī   
9 9-1841 91 Uzņemts A modulī   
10 9-2349 91 Uzņemts A modulī   
11 9-2483 90 Uzņemts A modulī   
12 9-2566 90 Uzņemts A modulī   
13 9-2437 88 Uzņemts A modulī   
14 9-1929 86 Uzņemts A modulī   
15 9-1926 85 Uzņemts A modulī   
16 9-2558 85 Uzņemts A modulī   
17 9-1945 84 Uzņemts A modulī   
18 9-2121 83 Uzņemts A modulī   
19 9-2420 83 Uzņemts A modulī   
20 9-2463 83 Uzņemts A modulī   
21 9-2492 83 Uzņemts A modulī   
22 9-1733 82 Uzņemts A modulī   
23 9-2068 82 Uzņemts A modulī   
24 9-2353 82 Uzņemts A modulī   
25 9-2387 82 Uzņemts A modulī   
26 9-2765 82 Uzņemts A modulī   
27 9-1169 80 Uzņemts A modulī   
28 9-1747 80 Uzņemts A modulī   
29 9-2074 80 Uzņemts A modulī   
30 9-2582 80 Uzņemts A modulī   
31 9-2706 80 Uzņemts A modulī   
32 9-2757 80 Uzņemts A modulī   
33 9-1762 79 Uzņemts A modulī   
34 9-1953 79 Uzņemts A modulī   
35 9-2096 79 Uzņemts A modulī   
36 9-2278 79 Uzņemts A modulī   
37 9-1960 78 Uzņemts A modulī   
38 9-2662 78 Uzņemts A modulī   
39 9-1002 77 Uzņemts A modulī   
40 9-1032 77 Uzņemts A modulī   
41 9-1764 77 Uzņemts A modulī   
42 9-1933 77 Uzņemts A modulī   
43 9-2257 77 Uzņemts A modulī   
44 9-2430 77 Uzņemts A modulī   
45 9-2764 77 Uzņemts A modulī   
46 9-1622 76 Uzņemts A modulī   
47 9-1889 76 Uzņemts A modulī   
48 9-2080 76 Uzņemts A modulī   
49 9-2344 76 Uzņemts A modulī   
50 9-2416 76 Uzņemts A modulī   
51 9-2632 76 Uzņemts A modulī   
         
52 9-1927 75 Rezerve Uzņemts  E modulī 
53 9-2399 75 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
54 9-2486 75 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
55 9-1919 74 Rezerve Uzņemts  E modulī 
56 9-2517 74 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
57 9-1034 73 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
58 9-1439 73 Rezerve Uzņemts  E modulī 
59 9-1664 73 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
60 9-1806 73 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
61 9-1197 72 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
62 9-1451 72 Rezerve Uzņemts   H  modulī 
63 9-1895 72 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
64 9-2382 72 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
65 9-2748 71 Rezerve Uzņemts  G modulī 
66 9-2119 70 Rezerve Uzņemts  E modulī 
67 9-1070 69 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
68 9-1420 69 Rezerve Uzņemts  E modulī 
69 9-1576 69 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
70 9-2174 69 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
71 9-2404 69 Rezerve Uzņemts  E modulī 
72 9-1146 68 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
73 9-1684 68 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
74 9-2008 68 Rezerve Uzņemts  G modulī 
75 9-2219 68 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
76 9-2598 68 Rezerve Uzņemts  E modulī 
77 9-1033 67 Rezerve Uzņemts  E modulī 
78 9-1351 67 Rezerve Uzņemts  E modulī 
79 9-1699 67 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
80 9-1086 66 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
81 9-1218 66 Rezerve Uzņemts  G  modulī 
82 9-1817 66 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
83 9-2153 66 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
84 9-2443 66 Rezerve Ieteiekt uzņemt  C  modulī 
85 9-2673 66 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
86 9-1957 65 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
87 9-2447 65 Rezerve Uzņemts  G  modulī 
88 9-2453 65 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
89 9-2745 65 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
90 9-1204 64 Rezerve Uzņemts  E modulī 
91 9-2680 64 Rezerve Uzņemts   G modulī 
92 9-1582 63 Rezerve Uzņemts   E  modulī 
93 9-1606 63 Rezerve Uzņemts   H modulī 
94 9-1834 63 Rezerve Uzņemts   E  modulī 
95 9-2270 63 Rezerve Uzņemts   G modulī 
96 9-1595 62 Rezerve  
97 9-2320 62 Rezerve Uzņemts   E  modulī 
98 9-2464 62 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
99 9-2552 62 Rezerve Uzņemts  C  modulī 
100 9-2755 62 Rezerve Uzņemts   E  modulī 
         
101 9-1497 61 Rezerve  
102 9-1574 61 Rezerve  
103 9-1203 60 Rezerve  
104 9-2525 60 Rezerve  
105 9-2210 59 Rezerve  
         
106 9-1867 57 Neatbilst punkti    
107 9-2342 57 Neatbilst punkti    
108 9-2133 56 Neatbilst punkti    
109 9-2624 56 Neatbilst punkti    
110 9-2361 55 Neatbilst punkti    
111 9-2388 55 Neatbilst punkti    
112 9-1007 54 Neatbilst punkti    
113 9-1863 54 Neatbilst punkti    
114 9-1187 53 Neatbilst punkti    
115 9-2017 51 Neatbilst punkti    
116 9-2427 51 Neatbilst punkti    
117 9-2563 51 Neatbilst punkti    
118 9-1772 50 Neatbilst punkti    
119 9-2350 50 Neatbilst punkti    
120 9-1333 48 Neatbilst punkti    
121 9-2646 47 Neatbilst punkti    
122 9-1274 46 Neatbilst punkti    
123 9-1168 45 Neatbilst punkti    
124 9-2498 43 Neatbilst punkti    
125 9-1910 42 Neatbilst punkti    
126 9-2605 41 Neatbilst punkti    
127 9-1955 40 Neatbilst punkti    
128 9-1636 36 Neatbilst punkti    
129 9-1966 33 Neatbilst punkti    
130 9-2553 32 Neatbilst punkti    
131 9-1628 31 Neatbilst punkti    
132 9-1596 30 Neatbilst punkti    
133 9-1289 29 Neatbilst punkti    
134 9-2076 27 Neatbilst punkti    
135 9-1881 25 Neatbilst punkti    
136 9-1783 22 Neatbilst punkti    
137 9-1988 19 Neatbilst punkti    
138 9-1385 18 Neatbilst punkti    
139 9-2334 16 Neatbilst punkti    
140 9-1490 11 Neatbilst punkti    

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija   C modulis ( ekonomika, komerczinības )

Uzņemto izglītojamo saraksts uz 09.06.2021. 

N.p.k.   Kods   Punkti  Lēmums 
1 9-1865 105 Ieteikts uzņemt
2 9-1770 102 Ieteikts uzņemt
3 9-1944 101 Ieteikts uzņemt
4 9-1897 97 Ieteikts uzņemt
5 9-1771 88 Ieteikts uzņemt
6 9-2098 88 Ieteikts uzņemt
7 9-1928 86 Ieteikts uzņemt
8 9-2470 86 Ieteikts uzņemt
9 9-2484 86 Ieteikts uzņemt
10 9-2635 86 Ieteikts uzņemt
11 9-1682 84 Ieteikts uzņemt
12 9-2415 83 Ieteikts uzņemt
13 9-1820 82 Ieteikts uzņemt
14 9-1958 82 Ieteikts uzņemt
15 9-1077 80 Ieteikts uzņemt
16 9-1107 80 Ieteikts uzņemt
17 9-2658 80 Ieteikts uzņemt
18 9-2189 79 Ieteikts uzņemt
19 9-1004 78 Ieteikts uzņemt
20 9-1774 78 Ieteikts uzņemt
21 9-1822 78 Ieteikts uzņemt
22 9-1462 77 Ieteikts uzņemt
23 9-1997 77 Ieteikts uzņemt
24 9-2632 76 Ieteikts uzņemt
25 9-2481 76 Ieteikts uzņemt
26 9-2629 75 Ieteikts uzņemt
27 9-1001 75 Ieteikts uzņemt
28 9-2385 75 Ieteikts uzņemt
29 9-2486 75 Ieteikts uzņemt
30 9-2399 75 Ieteikts uzņemt
31 9-2083 74 Ieteikts uzņemt
32 9-2396 74 Ieteikts uzņemt
33 9-2517 74 Ieteikts uzņemt
34 9-1034 73 Ieteikts uzņemt
35 9-1664 73 Ieteikts uzņemt
36 9-1806 73 Ieteikts uzņemt
37 9-2449 73 Ieteikts uzņemt
38 9-1197 72 Ieteikts uzņemt
39 9-2382 72 Ieteikts uzņemt
40 9-1895 72 Ieteikts uzņemt
41 9-1290 71 Ieteikts uzņemt
42 9-1308 71 Ieteikts uzņemt
43 9-1724 71 Ieteikts uzņemt
44 9-1777 71 Ieteikts uzņemt
45 9-1819 71 Ieteikts uzņemt
46 9-1006 70 Ieteikts uzņemt
47 9-1260 69 Ieteikts uzņemt
48 9-1778 69 Ieteikts uzņemt
49 9-1921 69 Ieteikts uzņemt
50 9-1932 69 Ieteikts uzņemt
51 9-2276 69 Ieteikts uzņemt
52 9-2614 69 Ieteikts uzņemt
53 9-1070 69 Ieteikts uzņemt
54 9-1576 69 Ieteikts uzņemt
55 9-2174 69 Ieteikts uzņemt
56 9-1267 68 Ieteikts uzņemt
57 9-1665 68 Ieteikts uzņemt
58 9-1146 68 Ieteikts uzņemt
59 9-1684 68 Ieteikts uzņemt
60 9-2219 68 Ieteikts uzņemt
61 9-1037 67 Ieteikts uzņemt
62 9-1062 67 Ieteikts uzņemt
63 9-1119 67 Ieteikts uzņemt
64 9-1573 67 Ieteikts uzņemt
65 9-1699 67 Ieteikts uzņemt
66 9-1136 66 Ieteikts uzņemt
67 9-1210 66 Ieteikts uzņemt
68 9-1283 66 Ieteikts uzņemt
69 9-1826 66 Ieteikts uzņemt
70 9-1086 66 Ieteikts uzņemt
71 9-1817 66 Ieteikts uzņemt
72 9-2153 66 Ieteikts uzņemt
73 9-2673 66 Ieteikts uzņemt
74 9-2443 66 Ieteikts uzņemt
75 9-1195 65 Ieteikts uzņemt
76 9-1914 65 Ieteikts uzņemt
77 9-2202 65 Ieteikts uzņemt
78 9-2359 65 Ieteikts uzņemt
79 9-2717 65 Ieteikts uzņemt
80 9-2453 65 Ieteikts uzņemt
81 9-2745 65 Ieteikts uzņemt
82 9-1957 65 Ieteikts uzņemt
83 9-1284 64 Ieteikts uzņemt
84 9-1850 64 Ieteikts uzņemt
85 9-2348 64 Ieteikts uzņemt
86 9-2631 64 Ieteikts uzņemt
87 9-2079 63 Ieteikts uzņemt
88 9-2625 63 Ieteikts uzņemt
89 9-2721 63 Ieteikts uzņemt
90 9-1312 62 Ieteikts uzņemt
91 9-1950 62 Ieteikts uzņemt
92 9-2532 62 Ieteikts uzņemt
93 9-2552 62 Ieteikts uzņemt
94 9-2464 62 Ieteikts uzņemt
95 9-1121 61 Rezerve
96 9-1348 61 Rezerve
97 9-2656 61 Rezerve
98 9-1517 60 Rezerve
99 9-1234 59 Rezerve
100 9-1876 59 Rezerve
       
100 9-2150 56 Neatbilst punkti
101 9-2506 56 Neatbilst punkti
102 9-2707 56 Neatbilst punkti
103 9-1051 54 Neatbilst punkti
104 9-1395 53 Neatbilst punkti
105 9-2222 53 Neatbilst punkti
106 9-1380 52 Neatbilst punkti
107 9-1584 52 Neatbilst punkti
108 9-1607 52 Neatbilst punkti
109 9-2263 52 Neatbilst punkti
110 9-1414 50 Neatbilst punkti
111 9-2211 49 Neatbilst punkti
112 9-1049 48 Neatbilst punkti
113 9-1467 48 Neatbilst punkti
114 9-1695 48 Neatbilst punkti
115 9-1253 46 Neatbilst punkti
116 9-1155 45 Neatbilst punkti
117 9-1355 45 Neatbilst punkti
118 9-2064 45 Neatbilst punkti
119 9-2216 45 Neatbilst punkti
120 9-2465 45 Neatbilst punkti
121 9-1020 44 Neatbilst punkti
122 9-1697 44 Neatbilst punkti
123 9-1324 38 Neatbilst punkti
124 9-1639 38 Neatbilst punkti
125 9-2694 38 Neatbilst punkti
126 9-1337 36 Neatbilst punkti
127 9-1798 35 Neatbilst punkti
128 9-1249 34 Neatbilst punkti
129 9-1804 34 Neatbilst punkti
130 9-1900 33 Neatbilst punkti
131 9-1990 33 Neatbilst punkti
132 9-2180 31 Neatbilst punkti
133 9-1394 30 Neatbilst punkti
134 9-1793 30 Neatbilst punkti
135 9-1707 29 Neatbilst punkti
136 9-2022 29 Neatbilst punkti
137 9-2712 27 Neatbilst punkti
138 9-2460 23 Neatbilst punkti
139 9-1663 21 Neatbilst punkti
140 9-1553 20 Neatbilst punkti
141 9-1836 20 Neatbilst punkti
142 9-1182 19 Neatbilst punkti
143 9-1602 15 Neatbilst punkti
144 9-2023 12 Neatbilst punkti
145 9-1311 8 Neatbilst punkti
146 9-1660 8 Neatbilst punkti
147 9-1255 7 Neatbilst punkti

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija   E modulis ( Medicīna, farmācija, vides zinātnes )

Uzņemto izglītojamo saraksts uz 09.06.2021.  

Nr.p.k.  Kods Punkti Lēmums 
1 9-2414 99 Ieteikts uzņemt
2 9-1489 92 Ieteikts uzņemt
3 9-1492 91 Ieteikts uzņemt
4 9-1884 91 Ieteikts uzņemt
5 9-1831 90 Ieteikts uzņemt
6 9-2424 90 Ieteikts uzņemt
7 9-1832 89 Ieteikts uzņemt
8 9-2013 89 Ieteikts uzņemt
9 9-1776 88 Ieteikts uzņemt
10 9-1845 88 Ieteikts uzņemt
11 9-1904 88 Ieteikts uzņemt
12 9-2538 88 Ieteikts uzņemt
13 9-1098 86 Ieteikts uzņemt
14 9-2380 86 Ieteikts uzņemt
15 9-1973 85 Ieteikts uzņemt
16 9-1201 83 Ieteikts uzņemt
17 9-1766 83 Ieteikts uzņemt
18 9-1947 83 Ieteikts uzņemt
19 9-1108 82 Ieteikts uzņemt
20 9-2195 82 Ieteikts uzņemt
21 9-2292 82 Ieteikts uzņemt
22 9-1196 81 Ieteikts uzņemt
23 9-1491 80 Ieteikts uzņemt
24 9-1827 80 Ieteikts uzņemt
25 9-2190 80 Ieteikts uzņemt
26 9-2395 80 Ieteikts uzņemt
27 9-1060 79 Ieteikts uzņemt
28 9-2186 79 Ieteikts uzņemt
29 9-2400 79 Ieteikts uzņemt
30 9-1785 78 Ieteikts uzņemt
31 9-1843 78 Ieteikts uzņemt
32 9-2616 78 Ieteikts uzņemt
33 9-2619 78 Ieteikts uzņemt
34 9-1456 77 Ieteikts uzņemt
35 9-1631 77 Ieteikts uzņemt
36 9-1765 76 Ieteikts uzņemt
37 9-2137 76 Ieteikts uzņemt
38 9-2602 76 Ieteikts uzņemt
39 9-1962 75 Ieteikts uzņemt
40 9-1927 75 Ieteikts uzņemt
41 9-1989 74 Ieteikts uzņemt
42 9-2438 74 Ieteikts uzņemt
43 9-1919 74 Ieteikts uzņemt
44 9-2389 73 Ieteikts uzņemt
45 9-1439 73 Ieteikts uzņemt
46 9-1011 72 Ieteikts uzņemt
47 9-1035 72 Ieteikts uzņemt
48 9-1307 72 Ieteikts uzņemt
49 9-1718 72 Ieteikts uzņemt
50 9-2282 71 Ieteikts uzņemt
51 9-2596 70 Ieteikts uzņemt
52 9-2638 70 Ieteikts uzņemt
53 9-2709 70 Ieteikts uzņemt
54 9-2119 70 Ieteikts uzņemt
55 9-1116 69 Ieteikts uzņemt
56 9-2041 69 Ieteikts uzņemt
57 9-2052 69 Ieteikts uzņemt
58 9-1420 69 Ieteikts uzņemt
59 9-2404 69 Ieteikts uzņemt
60 9-1840 68 Ieteikts uzņemt
61 9-2598 68 Ieteikts uzņemt
62 9-1033 67 Ieteikts uzņemt
63 9-1351 67 Ieteikts uzņemt
64 9-1432 67 Ieteikts uzņemt
65 9-1065 66 Ieteikts uzņemt
66 9-1455 66 Ieteikts uzņemt
67 9-1852 66 Ieteikts uzņemt
68 9-1298 65 Ieteikts uzņemt
69 9-1298 65 Ieteikts uzņemt
70 9-1359 65 Ieteikts uzņemt
71 9-1608 65 Ieteikts uzņemt
72 9-2105 65 Ieteikts uzņemt
73 9-1204 64 Ieteikts uzņemt
74 9-1193 64 Ieteikts uzņemt
75 9-1398 63 Ieteikts uzņemt
76 9-1421 63 Ieteikts uzņemt
77 9-2466 63 Ieteikts uzņemt
78 9-2692 63 Ieteikts uzņemt
79 9-1582 63 Ieteikts uzņemt
80 9-2695 63 Ieteikts uzņemt
81 9-1834 63 Ieteikts uzņemt
82 9-1706 62 Ieteikts uzņemt
83 9-1874 62 Ieteikts uzņemt
84 9-2464 62 Ieteikts uzņemt
85 9-2552 62 Ieteikts uzņemt
86 9-2755 62 Ieteikts uzņemt
87 9-2320 62 Ieteikts uzņemt
88 9-1473 61 Rezerve
89 9-1937 61 Rezerve
90 9-2700 61 Rezerve
91 9-2710 61 Rezerve
92 9-1064 60 Rezerve
93 9-1233 60 Rezerve
94 9-1666 60 Rezerve
95 9-2299 60 Rezerve
96 9-2697 60 Rezerve
97 9-2568 59 Rezerve
98 9-2725 59 Rezerve
99 9-2729 59 Rezerve
       
95 9-2178 58 Neatbilst punkti 
96 9-1003 57 Neatbilst punkti 
97 9-1761 57 Neatbilst punkti 
98 9-2147 57 Neatbilst punkti 
99 9-2269 57 Neatbilst punkti 
100 9-1331 56 Neatbilst punkti 
101 9-2595 56 Neatbilst punkti 
102 9-1842 53 Neatbilst punkti 
103 9-2254 53 Neatbilst punkti 
104 9-2763 53 Neatbilst punkti 
105 9-1017 51 Neatbilst punkti 
106 9-2429 50 Neatbilst punkti 
107 9-1229 49 Neatbilst punkti 
108 9-1599 49 Neatbilst punkti 
109 9-1220 48 Neatbilst punkti 
110 9-1252 46 Neatbilst punkti 
111 9-1361 46 Neatbilst punkti 
112 9-2652 46 Neatbilst punkti 
113 9-1419 45 Neatbilst punkti 
114 9-2321 45 Neatbilst punkti 
115 9-1189 43 Neatbilst punkti 
116 9-1825 43 Neatbilst punkti 
117 9-1728 42 Neatbilst punkti 
118 9-2209 42 Neatbilst punkti 
119 9-1542 39 Neatbilst punkti 
120 9-2026 39 Neatbilst punkti 
121 9-1603 38 Neatbilst punkti 
122 9-1892 38 Neatbilst punkti 
123 9-1658 37 Neatbilst punkti 
124 9-1066 36 Neatbilst punkti 
125 9-1652 36 Neatbilst punkti 
126 9-2114 36 Neatbilst punkti 
127 9-2515 35 Neatbilst punkti 
128 9-1061 35 Neatbilst punkti 
129 9-1194 26 Neatbilst punkti 
130 9-1376 26 Neatbilst punkti 
131 9-1879 23 Neatbilst punkti 
132 9-1920 23 Neatbilst punkti 
133 9-1734 21 Neatbilst punkti 
134 9-1917 21 Neatbilst punkti 
135 9-2386 20 Neatbilst punkti 
136 9-1689 19 Neatbilst punkti 
137 9-1449 15 Neatbilst punkti 
138 9-1811 14 Neatbilst punkti 
139 9-1872 10 Neatbilst punkti 
140 9-1780 2 Neatbilst punkti 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija G modulis ( arhiktektūra, dizains, māksla )

Uzņemto izglītojamo saraksts uz 09.06.2021.

Nr.p.k.  Kods Punkti Lēmums 
1 9-1788 99 Ieteikts uzņemt
2 9-1829 95 Ieteikts uzņemt
3 9-1891 91 Ieteikts uzņemt
4 9-1987 90 Ieteikts uzņemt
5 9-1703 88 Ieteikts uzņemt
6 9-2664 88 Ieteikts uzņemt
7 9-1642 87 Ieteikts uzņemt
8 9-1830 84 Ieteikts uzņemt
9 9-1858 84 Ieteikts uzņemt
10 9-1228 79 Ieteikts uzņemt
11 9-1681 73 Ieteikts uzņemt
12 9-1407 71 Ieteikts uzņemt
13 9-2748 71 Ieteikts uzņemt
14 9-2587 70 Ieteikts uzņemt
15 9-2008 68 Ieteikts uzņemt
16 9-2564 67 Ieteikts uzņemt
17 9-2250 66 Ieteikts uzņemt
18 9-2397 66 Ieteikts uzņemt
19 9-1218 66 Ieteikts uzņemt
20 9-1835 65 Ieteikts uzņemt
21 9-2531 65 Ieteikts uzņemt
22 9-2447 65 Ieteikts uzņemt
23 9-2680 64 Ieteikts uzņemt
24 9-2270 63 Ieteikts uzņemt
25 9-1392 62 Ieteikts uzņemt
26 9-1887 62 Ieteikts uzņemt
       
27 9-2728 59 Rezerve
       
28 9-1117 56 Neatbilst punkti 
29 9-1605 52 Neatbilst punkti 
30 9-2476 51 Neatbilst punkti 
31 9-1763 50 Neatbilst punkti 
32 9-2302 50 Neatbilst punkti 
33 9-1655 49 Neatbilst punkti 
34 9-2734 49 Neatbilst punkti 
35 9-1501 47 Neatbilst punkti 
36 9-1708 47 Neatbilst punkti 
37 9-2418 47 Neatbilst punkti 
38 9-2642 46 Neatbilst punkti 
39 9-1709 42 Neatbilst punkti 
40 9-1961 42 Neatbilst punkti 
41 9-1087 35 Neatbilst punkti 
42 9-2164 35 Neatbilst punkti 
43 9-1441 34 Neatbilst punkti 
44 9-1643 31 Neatbilst punkti 
45 9-1902 31 Neatbilst punkti 
46 9-2581 25 Neatbilst punkti 
47 9-2287 11 Neatbilst punkti 
48 9-1314 8 Neatbilst punkti 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija   H modulis (  diplomātija, starptautiskās attiecības, politoloģija  )

Uzņemto izglītojamo saraksts uz 09.06.2021.

Nr.p.k.  Kods Punkti  Lēmums
1 9-1943 110 Ieteikts uzņemt
2 9-2139 95 Ieteikts uzņemt
3 9-2419 89 Ieteikts uzņemt
4 9-2239 86 Ieteikts uzņemt
5 9-1415 85 Ieteikts uzņemt
6 9-1588 83 Ieteikts uzņemt
7 9-1923 80 Ieteikts uzņemt
8 9-2175 80 Ieteikts uzņemt
9 9-2138 77 Ieteikts uzņemt
10 9-1786 75 Ieteikts uzņemt
11 9-2176 74 Ieteikts uzņemt
12 9-2032 72 Ieteikts uzņemt
13 9-2529 72 Ieteikts uzņemt
14 9-1451.. 72 Ieteikts uzņemt
15 9-1124 70 Ieteikts uzņemt
16 9-1452 70 Ieteikts uzņemt
17 9-1899 70 Ieteikts uzņemt
18 9-1022 69 Ieteikts uzņemt
19 9-2123 69 Ieteikts uzņemt
20 9-1803 68 Ieteikts uzņemt
21 9-1930 67 Ieteikts uzņemt
22 9-1857 66 Ieteikts uzņemt
23 9-1959 66 Ieteikts uzņemt
24 9-1057 64 Ieteikts uzņemt
25 9-2014 64 Ieteikts uzņemt
26 9-1519 63 Ieteikts uzņemt
       
27 9-2233 59 Rezerve 
28 9-2363 59 Rezerve 
       
29 9-1878 58 Neatbilst punkti 
30 9-1010 53 Neatbilst punkti 
31 9-1315 52 Neatbilst punkti 
32 9-1328 52 Neatbilst punkti 
33 9-1463 48 Neatbilst punkti 
34 9-2146 46 Neatbilst punkti 
35 9-2718 46 Neatbilst punkti 
36 9-1561 45 Neatbilst punkti 
37 9-1409 43 Neatbilst punkti 
38 9-1941 43 Neatbilst punkti 
39 9-2591 42 Neatbilst punkti 
40 9-1985 41 Neatbilst punkti 
41 9-1974 40 Neatbilst punkti 
42 9-1318 37 Neatbilst punkti 
43 9-2594 37 Neatbilst punkti 
44 9-1261 33 Neatbilst punkti 
45 9-2720 32 Neatbilst punkti 
46 9-1217 31 Neatbilst punkti 
47 9-1565 30 Neatbilst punkti 
48 9-1719 27 Neatbilst punkti 
49 9-1828 24 Neatbilst punkti 
50 9-1358 22 Neatbilst punkti 
51 9-1859 17 Neatbilst punkti 
52 9-1457 15 Neatbilst punkti 
53 9-2583 15 Neatbilst punkti 
54 9-1319 14 Neatbilst punkti 
55 9-1967 13 Neatbilst punkti 
56 9-1983 11 Neatbilst punkti 
57 9-1402 10 Neatbilst punkti