Mācību darbs

Mācību dokumenti

Šeit būs atrodama visa skolēniem svaŗīgā dokumentācija.

 Vērtēsanas kārtība

  ZPD nolikums