R3G


Rīgas Valsts 3. ģimnāzija


Licenzētās un akreditētās vispārējās vidējās izglītības (10.-12.klase) izglītības programmas
A modulis

Padziļināti - matemātika, fizika, angļu valoda; Papildus – programmēšanas pamati ,matemātiskā analīze.

C modulis

Padziļināti - matemātika, angļu valoda, ekonomika, komerczinības
2.svešvaloda –franču/spāņu valoda bez priekšzināšanām. Papildus- matemātiskā analīze, runas māksla angļu valodā, biznesa angļu valoda, lietišķā komunikācija. Var turpināt mācīties krievu/ vācu valodu ar priekšzināšanām.

E modulis

Padziļināti -matemātika, bioloģija,ķīmija, angļu valoda.
Papildus var izvēlēties - 3. Svešvalodu 3 gadu programma 2x nedēļā bez priekšzināšānām (krievu /vācu/ franču , spāņu valodas), 1 gadu programma 2x nedēļā itāļu/portugāļu valodas.

D modulis

Padzilināti - matemātika, angļu valoda, ekonomika ,komerczinības.
Papildus – 3.svešvaloda -franču / spāņu valoda , runas māksla angļu valodā, biznesa angļu valoda, lietišķā komunikācija.

G modulis

Padziļināti - matemātika, angļu valoda, mākslas vēsture,zīmēšana, gleznošana,kompozīcija.
Papildus – dizains(vides dizains, rotu dizains, tekstildizains)) ,fizika( 3 gadu kurss).

H modulis

Padziļināti - matemātika , angļu valoda , pasaules un Latvijas vēsture, ekonomika.
Papildus – komerczinības, saskarsmes kultūra, retorikas pamati, komercdiplomātijas un starptautisko attiecību pamati, filosofija, kultoroloģija, lietišķā etiķete un protokols.

F modulis

Padziļināti - matemātika, angļu valoda, vācu valoda DSD1/DSD2( starptautiskais sertifikāts).
Papildus – spāņu/ franču valoda, komunikācija/ mēdiji, lietišķā komunikācija, vārda māksla, runas māksla angļu valodā.

Licenzētās un akreditētās pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programmas
MATEMĀTIKAS, DABASZINĪBU UN TEHNIKAS VIRZIENS

Padziļināti - matemātika, angļu valoda.
Papildus var izvēlēties -3. svešvalodu 3 gadu programma 2x nedēļā bez priekšzināšānām (krievu /vācu/ franču valodas).

PROFESIONĀLI ORIENTĒTAIS VIRZIENS

Padziļināti – matemātika, angļu valoda.
Papildus
7.kl. –radošā stunda(pēc E.Bono);
8.kl.-publiskā runa;
9. kl. –komerczinības.